رادیو زمانه

تاریخ انتشار مطلب: ۱۳ تیر ۱۳۸۷

روزمرگی ششم

Share/Save/Bookmark

نظرهای خوانندگان

شايد منظور اين بوده كه انسان در عصر تكنولوژي هاي پر دقت به يك قالب مشخص تبديل مي شود كه مدام تكرار گردد در استانداردهاي ثبت شده. و در اين شرايط ديگر مشخص نيست اين انسان است يا تصويري كه از او ساخته شده است. علم به دقت همه چيز را به ثبت مي رساند و انسان در اين ميان خود به عنوان جزئي از سيستم علمي-تكنولوژيكي در آمده است.
شايد اين بار ارتباط خوبي برقرار نكردم ولي نمي دانم چرا با اين كارتون زياد موافق هم نيستم!

-- ماني جاوبد ، May 18, 2008 در ساعت 04:14 PM

شايد همچنين اشاره اي باشد به مجازي شدن زندگي در عصر رسانه ها و اينترنت.

-- ماني جاوبد ، May 18, 2008 در ساعت 04:14 PM

به هر حال من نظرات ديگري هم در مورد اين كارتون دارم. ولي ديگر حوصله اش را ندارم توضيح بدهم. اين خال كوبي پر دقت و ارتباطش با روزمرگي خيلي هنوز تفسير دارد...

موفق باشيد

-- ماني جاويد ، May 18, 2008 در ساعت 04:14 PM

مثل دیگر طرح هایتان ، پر از معانی پیچیده اما قابل درک . من که بسیار خوب و راحت با این طرح ها ارتباط برقرار می کنم.لطفا ادامه دهید.

-- یگانه ، May 19, 2008 در ساعت 04:14 PM

تکرار در خود، نوعی روزمرگی بسیار شایع و واگیردار! ( اینجا طرف مقابل را هم درگیر کرده). حال این چه ربطی به تکنولوژی های پردقت دارد، نمیدانم.

-- مهدی ، May 19, 2008 در ساعت 04:14 PM

دست زن بالاتر از خدا، عامل اقتداری غیر قابل تصور - مرد نه ارتباطی با فاعل ( دست زن) برقرار کرده و نه با آنچه در قلب خالی اش مصنوعا کاشته میشود. فقط مطیع است. چرایی تهی بودن واطاعت هم در حالت صورت و انقباظ عضلات معلوم نیست. او نه برده است و نه بنده.
از این بی ارتباطی آدمی با خودش، در دورترین چشم انداز بنظر میرسد کارتونیست خواسته تصنعِ هنرِمصنوعی را در نا ممکن ترین تصویر از بی ارتباطی فاعل و مفعول و موضوع فعل، با طنزی سیاه و ورای تصور بیان کند. برای من غیر قابل لمس.
دوست

-- بدون نام ، May 19, 2008 در ساعت 04:14 PM

این آقا با کله ای پر از روزمرگی ها... داده بدنش رو "یکی" خالکوبی کنه ولی از بخت بدش خورده به تور مانای ما و مانا هم نه عکس اژدها نه قلب و تیر ... که اصل موضوع خالکوبی را رو بدن یارو میکشه........مرسی

-- یوسف ، Jul 3, 2008 در ساعت 04:14 PM

این آقا با کله ای پر از روزمرگی ها... داده بدنش رو "یکی" خالکوبی کنه ولی از بخت بدش خورده به تور مانای ما و مانا هم نه عکس اژدها نه قلب و تیر ... که اصل موضوع خالکوبی را رو بدن یارو میکشه........مرسی

-- یوسف ، Jul 3, 2008 در ساعت 04:14 PM