تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۳۸۵ • چاپ کنید    

تغییر پیکر باد

(تغییر پیکر باد | میتسو تاکیوچی هنرمند مجسمه ساز در کنار آخرین اثرش در نمایشگاه سالانه پیکره در استرالیا | Mark Baker, AP)

Share