Oct 2006


انتخاب کدو برای هالوين


خطوط نقص


پرش


مداحان دف نواز


بهترین سال‌های زندگی ما


دیدار چین و فرانسه


عکاس خوش شانس


گلپا در اروپا


عید فطر در کشمیر


عید فطر


جشنواره موسيقی زيرزمينی


دوچرخه برای همه


بارش باران در تهران


خانه کودک ناصرخسرو


کودک و سرباز


STOP TORTURE


دختر افغان


شب های قدر


كوره آجرپزی


شب احیا