رادیو زمانه

تاریخ انتشار مطلب: ۳ آذر ۱۳۸۹

برگزیده سرمقاله‌های روزنامه‌های بامدادی

اقتصاد سالم و هوای پاک

سرمقاله امروز روزنامه دنيای اقتصاد با عنوان « اقتصاد سالم و هوای پاک» در مورد آلودگی هوای تهران است.

در این سرمقاله آمده است: «همه کشورهای جهان از نيم‌قرن پيش با آلودگی هوا دست به گريبانند. ايران هم يکی مانند همه است؛ اما داستان پايتخت ايران قدری متفاوت است.»

محمود صدری، نویسنده این سرمقاله افزوده: «تهران جزو ۱۰ شهر آلوده جهان نيست؛ اما آلودگی آن به علت شمار ساکنان و تراکم جمعيت، تهديد‌کننده‌تر از ديگر شهرهای آلوده جهان است. مجموع جمعيت آلوده‌ترين شهرهای جهان که در جمهوری آذربايجان، اوکراين، چين، پرو، زامبيا و روسيه واقع‌اند، مجموعا کمتر از ۹ ميليون نفر است، حال آن‌که جمعيت شب خواب تهران حدود ۸ ميليون نفر و جمعيت روز زيست آن بيش از ۱۰ ميليون نفر است.»

نويسنده ادامه داده است: «معنای ساده اين ارقام اين است که شهروندان تهرانی به شدت در معرض آلودگی‌اند و معضل آلودگی را می‌توان نوعی آسيب ملی تلقی کرد. اما با اين آسيب چه می‌توان کرد؟»

سرمقاله دنيای اقتصاد می‌افزايد: «برای معضل آلودگی، کارشناسان محيط‌زيست، جامعه‌شناسان و سياستمداران نسخه‌های پرشماری پيچيده‌اند، اما تاکنون آن‌چه که اجرا شده (يا اجرا نشده) محصول اراده و تصميم سياستمداران بوده است. در اين ميان توصيه‌هايی هم اقتصاددانان دارند که اساسا به آن‌ها توجهی نشده است.»

نويسنده ادامه می‌دهد: «اقتصاددانان به ويژه آن‌هايی که طرفدار نظام اقتصاد بازار هستند، همه اشکال تخريب محيط‌زيست از جمله آلودگی هوا را محصول اقتصادهای نابسامان و گسترش مديريت متمرکز دولتی می‌دانند و معتقدند مؤثرترين راه‌حل اقتصادی برای جلوگيری از ويرانی طبيعت و محيط زيست و مهار آلودگی؛ تقويت مسئوليت شهروندی از طريق ايجاد و بسط مالکيت خصوصی است.»

متن کامل سرمقاله

خطر ميل به تجاوز از قانون

سرمقاله امروز روزنامه جمهوری اسلامی با عنوان «خطر ميل به تجاوز از قانون» در مورد اختلافات دو قوه مجريه و مقننه نوشته شده است.

در اين مقاله آمده است: «امروز که ماجرای ميل به تجاوز از قانون، کشمکش‌های دامنه‌داری را ميان دو قوه مجريه و مقننه شکل داده و حتی اعتراضاتی از ناحيه نمايندگان مجلس به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان را سبب شده است، اين احساس در همه‌ کسانی که ماجرای "لوايح دوقلو"ی رئيس جمهور اصلاحات را به ياد دارند زنده می‌شود به‌طوری که می‌گويند خدا را بايد شاکر باشيم که آن زمان به‌موقع و با هوشياری کامل در برابر آن ميل خلاف قانون ايستاديم و مانع تحقق آن بدعت شديم.»

سرمقاله می‌افزايد: «روح قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی، تفرق قدرت و استقلال قواست. همين نکنه است که "قانونمندی" و آزادی در پرتو قانون را در کشور نهادينه می‌کند و مانع بروز استبداد می‌شود.»

نويسنده ادامه می‌دهد: «واقعيت اين است که در منازعاتی که مدتی است ميان رئيس جمهور و نمايندگان مجلس شورای اسلامی بر سر مصوبات مجلس و چرائی عدم اجرای بعضی از قوانين توسط رئيس جمهور وجود دارد، بهترين داور، خود قانون است و نيازی به داوری‌های ديگر نيست»

سرمقاله می‌افزايد: « نکته‌ای که باقی ميماند ايرادی است که ممکن است کسانی به قانون اساسی داشته باشند. تمايل به برخورداری از اختيارات بيشتر نيز ممکن است يکی ديگر از عوامل بروز منازعات ميان قوه مجريه و قوه مقننه باشد. در اين دو صور ت، باز هم عمل به آنچه قانون مقرر داشته، انتظاری است که از مسئولان وجود دارد. ترميم قانون اساسی نيز راهکار مشخصی دارد که در خود قانون اساسی پيش‌بينی شده و اين کار در نظام جمهوری اسلامی يکبار (در سال ۱۳۶۸) صورت گرفته و در صورتی که ضرورت داشته باشد قابل تکرار است، ولی تا زمانی که اين کار صورت نگرفته، عمل به همين قانون اساسی و عدم تخلف از آن وظيفه همه‌ی مسئولان است.»

متن کامل سرمقاله

سایر مطبوعات:

سرمقاله امروز روزنامه تهران امروز با عنوان «درباره عذرخواهی شهردار»

سرمقاله امروز روزنامه مردم‌سالاری با عنوان «عيد سعيد غديرخم برترين عيد»

سرمقاله امروز روزنامه کیهان با عنوان «ولايت علی (ع)»

Share/Save/Bookmark