رادیو زمانه

تاریخ انتشار مطلب: ۲۶ مرداد ۱۳۸۹

بازگشت ۱۲ زندانی اعتصابی به بند عمومی

۱۲ تن از زندانيان سياسی‌ای که چندی پيش دست به اعتصاب غذا زده بودند پس از ۲۲ روز، سرانجام به بند عمومی ۳۵۰ زندان اوين بازگردانده شدند.

به گزارش تارنمای جنبش راه سبز (جرس) عبدالله مومنی، فعال دانشجويی و سخنگوی ادوار تحکيم وحدت، بهمن احمدی امويی و کيوان صميمی، روزنامه‌نگار؛ سه نفر از اعتصاب‌کنندگان، همچنان در سلول انفرادی به‌سر می‌برند.


از اين ميان، کيوان صميمی به اعتصاب غذای خود ادامه می‌دهد.

به گزارش جرس زندانيان بازگردانده شده به بند ۳۵۰، از نظر جسمی «بسيار ضعيف و لاغر شده‌اند» و هنوز اجازه تماس با خانواده‌های خود را ندارند.

اين زندانيان روحيه افراد باقی‌مانده در سلول‌های انفرادی را «خوب و مقاوم» توصيف نموده و نسبت به وضعيت جسمانی کيوان صميمی اظهار «نگرانی شديد» کرده‌اند.

زندانيان بازگردانده شده از نظر جسمی «بسيار ضعيف و لاغر شده‌اند» و هنوز اجازه تماس با خانواده‌های خود را ندارند

جرس نوشته است که «منابع موثق» به نقل از زندانيان بازگشته به بند عمومی گفته‌اند کيوان صميمی قصد دارد پس از انتقال عبدالله مومنی و بهمن احمدی امويی به بند عمومی به اعتصاب غذای خود پايان دهد.


همچنين گزارش شده است که رضا ملک نيز که در بند ۳۵۰ به‌سر می‌برد و چند روز پيش به اعتصاب غذا پيوست؛ همچنان در سلول انفرادی است.

روز گذشته تارنمای دانشجونيوز خبر داد، مجيد توکلی يکی از ۱۷ زندانی سياسی که به دليل اعتراض به شرايط زندان به سلول انفرادی منتقل شده بود به زندان رجايی‌شهر کرج تبعيد شد.

علی توکلی برادر مجيد توکلی در گفت‌وگو با دانشجونيوز انتقال وی به زندان رجايی‌شهر کرج را تاييد کرد و افزود: «هنوز ما با مجيد نتوانسته ايم ارتباط برقرار کنيم ولی يکی از زندانيان در زندان رجايی‌شهر مجيد را ديده است.»

روز گذشته، ۲۵ مردادماه خانواده‌های زندانيان اعتصاب‌کننده برای سومين هفته نتوانستند بستگان خود را ملاقات کنند.

زندانيان اعتصابی از آغاز اعتصاب غذا تاکنون هيچ ارتباطی با خانواده‌های خود نداشته‌اند. از سه هفته پيش تماس‌های تلفنی ساير زندانيان سياسی بند ۳۵۰ اوين با خانواده‌های‌شان قطع شده است.

علی مليحی، بهمن احمدی امويی، حسين نورانی‌نژاد، عبدالله مومنی، علی پرويز، حميدرضا محمدی، کيوان صميمی، جعفراقدامی، ضيا نبوی، ابراهيم (نادر) بابايی، کوهيار گودرزی، مجيد دری، مجيد توکلی، غلام‌حسين عرشی و محمدحسين سهرابی راد از جمله زندانيان منتقل شده به سلول انفرادی بودند که دو هفته اعتصاب غذا کردند.

آن‌ها در اعتراض به شرايط نامناسب بند ۳۵۰ و «توهين ماموران زندان» به سلول‌های انفرادی بند ۲۴۰ منتقل شده بودند.

Share/Save/Bookmark