تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۸۶ • چاپ کنید    

درآمد ۴هزار میلیاردی دولت از محل جریمه‌ها

دولت درلايحه پيشنهادي بودجه سال ‪ ۸۷‬كل كشور پيش‌بيني كرده است كه ‪۲‬ هزار میلیارد و ۸۰۰‬ ميليارد ريال از محل جرايم رانندگي، درآمد كسب كند.

به گزارش ایرنا، درآمد حاصل از جرائم انصراف تحصيلي ‪ ۵۶۵‬ميليارد ريال، درآمد حاصل از جرائم و خسارات ناشي از اجراي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها ‪ ۷۰‬ميليارد ريال و درآمد حاصل از ساير جرائم و خسارات۴۱۰‬ميليارد و ‪ ۹۰۰‬ميليون ريال تخمين زده شده است.

طبق لايحه پيشنهادي بودجه سال ‪ ۸۷‬كل كشور، پيش‌بيني شده كه درآمدهاي حاصل از جرائم و خسارت به طوركلي ‪۴‬ هزار میلیارد ‪ ۵۵۳‬ميليارد و ‪ ۵۰۰‬ميليون ريال باشد كه بيش از ۲‬ هزار میلیارد ريال آن به جرائم رانندگي اختصاص دارد.

در اين لايحه، درآمدهاي حاصل از مبارزه با مواد مخدر۶۰۰‬ ميليارد ريال، درآمدهاي حاصل از جرائم و مجازات قانون كار ۱۱‬ميليارد ريال و درآمدهاي حاصل از جرائم و خسارات زيست محيطي ‪ ۱۰‬ميليارد ريال پيش‌بيني شده است.

همچنين درآمدهاي حاصل از جرائم و فروش صيدآلات، ادوات و مواد بازداشتي ‪ ۳۸‬ميليارد ريال، درآمدهاي حاصل از جرائم قاچاق اموال و خسارات فرهنگي ‪ ۴۰۰‬ ميليون ريال، درآمدهاي حاصل از تخلفات بهداشتي ‪ ۲۰۰‬ميليون ريال و درآمد حاصل از جرائم و مجازات ورود و اقامت غيرمجاز ‪ ۲۰‬ميليارد ريال برآورد شده است.

بودجه سال آینده ایران برای اولین بار در حجمی معادل600 صفحه، هفته گذشته از سوی رئیس جمهور به مجلس ارائه شد. پیش از این حجم بودجه‌ سال‌های گذشته در حدود 2400 صفحه بود.

نظر بدهید

(نظر شما پس از تایید دبیر وب‌سایت منتشر می‌شود.)


(نشانی ایمیل‌تان نزد ما مانده، منتشر نمی‌شود)