تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۳۸۶ • چاپ کنید    

فهرست شماری از فرهنگیان که بازداشت، تبعید یا اخراج شده‌اند

مجیری حمید خمینی شهر اخراج دائم
ابطحی سید مجتبی خمینی شهربازخرید زود هنگام30روز بازداشت 40میلیون تومان

عمادی عبدالرسول خمینی شهرتبعید به اراک

خانم دیباجی خمینی شهر بازنشست زود هنگام

ستارزارع خمینی شهر 3سال تبعید به كهگیلویه وبویراحمد

حسین برخوردار خمینی شهر 5سال تعید به استان سمنان

خانم شرافت خمینی شهر توبیخ با درج در پرونده

باغانی علی اكبر تهران 50 روز بازداشت سه ماه انفصال 30میلیون تومان

خاكساری محمد تهران 3روزبازداشت 100میلیون تومان

اكبری نبی علیرضا تهران 26 روز بازداشت انفرادی 30 میلیون ت

پور وثوق حمید تهران 26 روز بازداشت3ماه انفصال 30 میلیون ت

رضایی محمد رضا تهران 26 روز بازداشت3ماه انفصال 30 میلیون ت

ذاتی اصغر تهران 60 روز بازداشت انفرادی سال82

قشقاوی كریم تهران 16 روز بازداشت انفرادی 30 میلیون ت

فلاحی محمد تقی تهران 29 روز بازداشت 30میلیون ت

باقری محمود تهران ۳۳ روز بازداشت انفرادی 30 میلیون ت

منتجبی علی صفر تهران 26 روز بازداشت 30میلیون ت

دارابی ثریا تهران 10 روزبازداشت 40 میلیون

بداقی رسول تهران 16 روز بازداشت انفرادی 30میلیون ت

كمالی محسن تهران 16 روز بازداشت انفرادی 30میلیون ت

میراكبر رئیس زاده تهران 14 روز بازداشت ۸۰میلیون ت

اكبری نورالله تهران 19 روز بازداشت انفرادی 30میلیون ت

داوری تهران 19روزبازداشت وتبعید اسلامشهر 30میلیون ت

پور سلیمان تهران 19 روز بازداشت انفرادی 30میلیون ت

هاشمی علیرضا تهران 19 روز بازداشت 3ماه انفصال 30میلیون ت

تد ینی سعید تهران بازداشت كفالت

طیبه میرزایی تهران بازداشت كفالت

آهنگری نادر تهران بازداشت كفالت

قنبری اصغر تهران بازداشت كفالت

عبدالحمیدی منصور تهران بازداشت كفالت

اكبری اكبر تهران زند ان كفالت

رسول خانی اسماعیل رباط كریم بازداشت كفالت

رامشك حسین رباط كریم 3روزبازداشت 3ماه انفصال كفالت

دیندار حسین قلعه حسن خان سه ماه انفصال

حسن پور تیمور قلعه حسن خان 3ماه انفصال

قهرمانی گل مصطفی كرج بازداشت كفالت

عبدی رضا كرج 14روز بازداشت 40 میلیون ت

اسدی مختار كرج 5سال تبعید3ماه انفصال

قدیمی نادر همدان 10روز بازداشت كفالت

رفاهیت یوسف همدان 10 روز بازداشت كفالت

نجفی علی همدان 10 روز بازداشت كفالت

غلامی هادی همدان 10 روز بازداشت كفالت

انصاری ایرج همدان 3روز بازداشت و3ماه تعلیق كفالت

دوستی نصرت الله همدان 8ماه انفصال

40 نفر از معلمان همدان هركدام چندین روز بازداشت

فروزانفر مجید همدان 8رو.ز بازداشت كفالت

نادری جلال همدان 8روز بازداشت كفالت

جلیلیان محمود همدان 8روز بازداشت كفالت

زارعی یوسف همدان 9روز بازداش كفالت

صادقی علی همدان 8روز بازداشت كفالت

حمید رحمتی شهرضا اصفهان تبعید به مازندران

شیروانی غلامرضا فلاورجان بازداشت كفالت

شبانی همت گرمانشاه بازداشت كفالت

موسوی مرادی عباس چهادانگه ساری بازداشت كفالت

عباسی غلامعلی اردبیل 3روز بازداشت كفالت

احمد زاده ارسلان اردبیل 3روز بازداشت كفالت

فتحی سعید اردبیل 3روز بازداشت كفالت

لطفی نیا هادی خراسان 4روزبازداشت 50 میلیون ت

نجف آبادی ایرج خراسان یك هفته بازداشت 80 میلیون ت

رجبی حسن خراسان 8روز بازداشت 150میلیون ت

خواستارسید هاشم خراسان 3 سال حبس تعلیقی 250 ملیون ت

حشمتی علی كرمانشاه 11روز بازداشت كفالت

توكلی محمد كرمانشاه 11 روز بازداشت كفالت

توكلی محمد كرمانشاه 27روزبازداشت 50 میلیون تسال82

صادقی علی كرمانشاه 11روزبازداشت كفالت

حیرانی اسدالله كرمانشاه 7 روزبازداشت كفالت

لرستانی جهاندار كرمانشاه 5 روزبازداشت كفالت

لرستانی كیومرث كرمانشاه 7 روز بازداشت كفالت

صادقی علی كرمانشاه 7 روزبازداشت 30 میلیون ت سال82

نود ینیان پیمان سنندج 3 سال تبعید به روستای ولیس زنجان

اسدپور فرزاد سنندج 3سال تبعید به بانه

صداقت لقمان بانه/كردستان اخراج

مرادی سیامك بانه /كردستان اخراج

محمدعلی شیرازی یزد 14روز بازداشت و2سال تبعید سال 82 ده میلیون ت

حسامی فر محمدجواد یزد 14 روزبازداشت و 2سال تبعید سال82 ده میلیون ت

چنگیزی احمد یزد 14روز بازداشت و2سال تبعید سال82 ده میلیون ت

میرزایی منصور یزد 14روز بازداشت2سال تبعید سال82 ده میلیون ت

میرزایی منصور یزد26روزبازداشت 80میلیون ت

نجاتی رمضانعلی یزد 140هزارت نقدی2سال تبعید سال82ده میلیون ت

امیرچخماق علی اكبر یزد 140هزارت نقدی 2سال تبعید سال82ده میلیون ت

مقیمی علی یزد 140هزارت نقدی 2سال تبعید سال82ده میلیون ت

شاهدی محمدعلی یزد 140هزارت نقدی2سال تبعید سال82 ده میلیون ت

نظر بدهید

(نظر شما پس از تایید دبیر وب‌سایت منتشر می‌شود.)


(نشانی ایمیل‌تان نزد ما مانده، منتشر نمی‌شود)