رادیو زمانه

تاریخ انتشار مطلب: ۲۵ مهر ۱۳۸۵

ناشران و كتابفروشان از مالیات معاف شدند


ناشران و كتابفروشان ایران از پرداخت ماليات در سال ۱۳۸۵ معاف شدند.

معاون عملياتي سازمان امور مالياتي ایران با ارسال نامه‌اي به رييس امور مالياتي شهر تهران، معافيت مالياتي ناشران و كتابفروشان كشور را اعلام كرده است.

بنابراين گزارش، در اين نامه دستور داده شده است كه در بررسي پرونده‌هاي مالياتي ناشران و كتابفروشان (عضو اتحاديه ناشران) معافيت مالياتي موضوع بند ل ماده ۱۳۹ اصلاحي مصوب بهمن ۱۳۸۰ با رعايت دستورالعمل اجرايي موضوع ماده ۱۲ آيين‌نامه اجرايي تبصره(۳) ماده مذكور مورد نظر قرار گيرد.

۶۵۴ عضو اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران كه شامل ۴۴۸ كتابفروش و ۱۷۴ ناشر كتابفروش هستند مشمول معافيت مالياتي خواهند شد.

Share/Save/Bookmark