نوروز کلاغستونی


دروغ ۱۳ خاتمی در اول عيد

سيد محمد خاتمی تقويمش را گم کرد و دروغ ۱۳ را ۱۰ روز زودتر گفت. وی طی سخنانی گفت که در حکومت جمهوری اسلامي، مردم می​توانند با رای خود حکومت را عوض کنند.ديدار نوروزی با بچه​های راديو زمانه

کلاغ​های کلاغستون در اولين روز رفته​اند سراغ همکاران زمانه در ناف آمستردم...بابا اينجا در هلند همه سنبل​ها نارنجيه! اين بچه​ها پاک هلندی شدن! مهدی جامی که می​خواد عيدی بده، باهاس مواظب باشی از توی قرآنی که دست سروش بهش خورده بهت اسکناس نده​ها! آزاده که پاک از هرچی عيد و عيديه بدش مياد! حالا بگير معصومه رو که بدون حضور وکيل اصلا حرف نمی​زنه! نبوی که باهاش شيرازی حرف مزني، می زنه کانال ترکی! ترکی حرف می​زنی ميره يک کانال ديگه!