Mar 2009


گزارش نشستی از مجموعه‌ نشست‌های «درس‌گفتارهایی درباره‌ی فردوسی»:
نقد و بررسی داستان رستم و شغاد

سعید شکیبا: برنامه‌ی این هفته‌ی رادیو همایش، نشست نقد و بررسی داستان رستم و شغاد از حکیم ابولقاسم فردوسی‌ است. این نشست از مجموعه‌ نشست‌های «درس‌گفتارهایی درباره‌ی فردوسی» است که چهارشنبه‌ها در سالن اجتماعات شهر کتاب مرکزی برگزار می‌شود. تنها سخنران این نشست، دکتر محمدتقی راشد محصل بود. دکتر راشد با اشاره به نقش رستم از دیدگاه فردوسی گفت: این‌ها عواملی هستند که صحنه‌آرایی داستان شاهنامه را عوض می‌کند، فردوسی را غمی فرامی‌گیرد و از این روست که در آغاز آن داستان از تنگ‌حالی و اندوه سخن می‌گوید و کوتاه بیان می‌کند و زمینه را برای بیان مرگ رستم آماده می‌سازد.