Nov 2008


شرح و تأویل غزلیات شمس

عصر روز سه‌شنبه، هفتم آبان‌ماه، نشست «شرح و تأویل غزلیات شمس» در شهر کتاب مرکزی برگزار شد.
در این نشست که با حضور اساتید، دانش‌جویان و علاقه‌مندان ادبیات فارسی برگزار شد،‌ اصغر محمدخانی و کریم زمانی به سخنرانی پرداختند.
برنامه‌ی این هفته‌ی رادیو همایش به این نشست اختصاص دارد.