Oct 2007


همايش بزرگداشت ويرجينيا وولف

برنامه‌ی این هفته‌ی رادیو همایش، به چکیده‌ای از همایش بزرگداشت ویرجینیا وولف، نویسنده‌ی نامدار انگلیسی اختصاص یافته است. ترجمه‌ی رمان‌های «خانم دالووی»، «به سوی فانوس دریایی»، «خیزاب‌ها» و «اتاقی از آن خود» ویرجینیا وولف در زبان فارسی، جایگاه خاصی یافته و مورد توجه بسیاری از دوستداران زبان و ادبیات در ایران قرار گرفته است.همايش شب ادبیات آشوری

مراسم شب ادبیات آشوری که از سوی انجمن آشوری‌های تهران و با همکاری مجله بخارا در خانه هنرمندان ایران برگزار شد موضوع اين هفته‌ی راديو همايش است. در این مراسم، آلبرت كوچويى، تورج دریایی، ویلیام پیرویان و علی دهباشی در مورد وجوه گوناگون تمدن و فرهنگ و سابقه ادبيات آشورى به سخنرانی پرداختند و قطعاتی از ادبیات آشوری به زبان فارسی و آشوری خوانده شد.همايش بزرگداشت ایتالو کالوینو

همايش بزرگداشت ایتالو کالوینو نویسنده‌ی نامدار ایتالیایی که توسط مجله‌ی بخارا و کتاب خورشید برگزار شد موضوع برنامه‌ی این هفته‌ی رادیو همایش است. در این مراسم، علی دهباشی، روبرتو توسكانو (سفیر ایتالیا در ایران)، آنتونیا شركاء، فیورنزو گرستا و مسعود كازری به سخنرانی پرداختند و زندگی‌نامه‌ی خود نوشت كالوینو توسط فرناز حائری خوانده شد.