رادیو زمانه

تاریخ انتشار مطلب: ۱۰ خرداد ۱۳۸۶

بودجه و نبوی و ساير قضايا

شايد اين حرفها را بايد کمی ديرتر می زدم. مثلا در سالگرد افتتاح راديو زمانه. اما برخی کامنت ها پای ويديوی ابراهيم نبوی و برخی تصورات و شايعات در باره شيوه کار زمانه و هزينه کردن بودجه ای که در اختيار دارد مرا وادار می کند چند نکته ساده را با دوستان زمانه در ميان بگذارم.

اول اينکه راديو زمانه بودجه ای دارد که مناسب يک راديوی کلاسيک است. اينگونه طراحی شده بوده است. راديويی که در آن حدود 10 نفر ژورناليست کار کنند. يعنی به غير از دو عضو اداری و دو عضو فنی، يک مدير و پنج تهيه کننده يا ژورناليست راديويی و نيز چهار گزارشگر. در طرح اوليه فرض کلاسيک راديو مبنا بوده است. يعنی قرار بوده گروهی در آمستردام بنشينند و برنامه بسازند و روزی 3 ساعت از طريق موج کوتاه برنامه پخش کنند.

هر کسی که با راديو آشنا باشد می داند که پخش سه ساعت برنامه با داشتن ده نفر توليد کننده کاری شاق است. اين تيم کوچک تنها در صورتی می تواند کار کند که وابسته به يک سازمان رسانه ای بزرگتر باشد که مثلا کار تدارکاتی را برای او انجام دهد و اتاق خبری داشته باشد که خبرها را متمرکز تهيه کند و استوديوهای از پيش آماده بهره برداری در اختيار تيم قرار گيرد و ديگر پشتيانی ها.

راديو زمانه از چنين امکاناتی برخودار نبوده و نيست. ما همه چيز را از صفر ساخته ايم. ظاهرا در طرح اوليه امکان اجاره واحدی استوديويی از بخش جهانی راديو هلند ديده شده بوده است. اما در عمل اين اتفاق نيفتاد زيرا من و دوستان موافق نبوديم و استقلال راديو از هر جهت برای ما مهم بود. اين ايده آل خوبی بود اما هزينه فراوانی داشت چنانکه برای تهيه و ساخت استوديو ما ناچار شديم بيش از چهار برابر بودجه ديده شده برای استوديو (که می توانست از طريق اجاره فراهم شود) هزينه کنيم.

راديو زمانه در بخش دشوار خبررسانی نيز دست تنهاست. زمانه تنها راديوی بين المللی فارسی زبان است که وابسته به يک اتاق خبر متمرکز نيست (بر خلاف بی بی سی و دويچه وله و راديو فرانسه و راديو فردا مثلا) و کار خبری اش توليد داخل راديو است. اما امروز بسياری اذعان می کنند که خبر زمانه شاخصه های خود را دارد و در تازگی و دقت می تواند با رسانه های بزرگ و باسابقه دست کم در حوزه ايران رقابت کند.

به همين ترتيب از آغاز من بر اين باور بوده ام که داشتن يک سايت خوب از ضروريات يک رسانه مدرن است و نمی توان راديو داشت اما سايت متناسب آن را نداشت. راديو امروز بايد به متن تبديل شود و به صورت فايلهای صوتی در اختيار مخاطب باشد تا برد پيدا کند. راديوی جديد ديگر رسانه کلاسيک صدا نيست. رسانه ای صوتی-متنی-تصويری است.

اين قلم نيز در بودجه اصلی ديده نشده بود. اما من با تجديد نظر در بودجه آن را وارد اقلام بودجه راديو کردم بدون اينکه البته امکان مالی تازه ای وارد راديو شده باشد. امروز سايت زمانه در واقع با کمترين تعداد همکار می چرخد و از بودجه ای تغذيه می کند که در اصل اختصاص به راديو داشته است. يعنی از هيچ اين سايت ساخته شده است.

نکته ديگر به روش رسانه ای زمانه بر می گردد که مبتنی بر مشارکت وسيع پديد آورندگان است. طبيعی است که همين مشارکت وسيع که به اذعان دوست و دشمن يک نمونه موفق رسانه ای بوده است و در کمتر از 9 ماه گذشته شمار بسياری از پديدآورندگان را به سايت و نيز راديو جلب کرده هزينه بر است. گرچه بسياری از دوستان زمانه کار داوطلبانه می کنند اما مسلما تعداد کسانی که در قبال کار ترجمه و تاليف و برنامه سازی خود دستمزدی هر چند ناقابل می گيرند بيشتر از ده برابر آن چهار گزارشگری است که در بودجه اوليه ديده شده بود. سايت را خود می بينيد و کارها و نامها آشکار و قابل آمارگيری است. اما راديو هم که بسيار متنوع است ناشی از کار نزديک به 50 گزارشگر مختلف است که از گوشه و کنار ايران و اروپا و آمريکا و ديگر نقاط جهان با زمانه همکاری می کنند.

زمانه تنها با معجزه عشق و صميميت و کار سخت و بودجه بندی دقيق و سختگيرانه سر پاست. کافی است همين دو سه قلم را که آوردم در نظر بگيريد. ساختن استوديو، راه انداختن سايت بدون بودجه ديده شده، پرداخت ولو ناقابل به تعداد کاملا قابل توجه و بالاتر از انتظار بودجه يعنی اينکه زمانه معجزه کرده است و نمونه ای از يک کار با بهره وری بسيار بالاست.

من به تيم زمانه و تمام همکاران ديده و ناديده خود افتخار می کنم. زمانه محصول کار جدی و مسئولانه همه آنهاست که هر کدامشان نزديک ترند بار بزرگتری بر دوش دارند چنانکه هيچکدام از اعضای تيم کوچک زمانه در آمستردام کمتر از ده دوازده ساعت در روز کار نمی کنند. اما وقتی می بينم شماری از مخاطبان که دستی از دور بر آتش دارند فکر می کنند ما در پول غرق ايم و داريم ولخرجی می کنيم نمی توانم از تاسف نسبت به ساده گيری کار از چشم آنها خودداری کنم.

نمونه اخيرش برخی اظهارنظرها در پای ويديوی ابراهيم نبوی است. خوب است که تاکيد کنم ما تقريبا هر ماه يک کار تازه در سايت انجام داده ايم که از آخرين آنها همين راه انداختن شهر فرنگ است اما تمام اين کارها از روی شوق و ذوق تيمی و با کمترين بودجه ممکن انجام می شود. ما می خواهيم سايتی موفق و فعال داشته باشيم ولی دست کم تا پايان پروژه دوساله و آغاز دوره بعدی، بودجه مستقلی برای سايت نخواهيم داشت. پس آنچه می کنيم از همان منطقی پيروی می کند که کسی يا کسانی برای وبلاگ يا وبسايت خود می کنند؛ نه به اين دليل که پول فراوانی داريم که نمی دانيم با آن چه کنيم. ما اگر پولی چنان که شايسته ايده های ما ست داشته باشيم زمانه از انچه هست بسيار فراتر خواهد رفت. اما حاليا فال دوامی می زنيم.

شماری از مراجعان که فکر می کنند ما بودجه ای برای راه اندازی بخش ويديو داريم يا ابراهيم نبوی پول هنگفتی برای هر برنامه اش می گيرد سخت در اشتباه اند. ما فقط اشتياق خود را صورت عمل می بخشيم و نبوی نيز دوست دارد شهرت و اعتبار خود را برای زمانه خرج کند و از ما و کار و ايده ما حمايت کند. او به کار ما باور دارد. می داند که ما کاشفان فروتن رسانه ای مدرن هستيم. دست به آزمايش زياد زده ايم و می زنيم. اما زود هم ياد می گيريم و پيش می رويم. در اين مسير آنها که آبی می آورند و راهی می گشايند و دست کمکی دراز می کنند، همراهان و همياران ما هستند و مشوقان هموار کردن راهی تازه در رسانه ايرانی. اما کمترين انتظار ما از ناظران و منتقدان و خرده گيران اين است که اگر آبی نمی آورند کوزه نازک ما را نشکنند.

چون نمی خواهم سخن ام با آزردگی ختم شود اين را هم بگويم که هر روز بسياری نيز کار می فرستند و پيغام کمک می دهند و به زمانه اعتماد می کنند و همين امروز هم يکی از پزشکان خردمند و روشن ضمير از ايرانيان هلند ساعاتی را نزد من بود تا بگويد آماده است ايرانيان موفق و ثروتمند هلند را برای کمک و همفکری با زمانه بسيج کند. من همانجا با او موافقت کردم که بزودی گروهی از مشاوران و غمخواران زمانه از ايشان ترتيب دهيم تا دست ما را بگيرند و ما را راهنمايی کنند. اما باور کنيد گاه برخی سخنان نيش و زهری داردکه مدتها ما را مکدر می کند. ما خادمان اين فرهنگ ايم. آنچه داريم در طبق اخلاص نهاده ايم تا از اين فرصت صد فرصت تازه بسازيم و به هموطنان خود و اروپائيان نشان دهيم ايرانی می تواند کاری گروهی را در خور ارزشها و معيارهای جهانی انجام دهد. ما به مشارکت شما و سخن دلگرم کننده شما و انتقاد همدلانه شما نيازمنديم. موفقيت و کاميابی ما کاميابی ايرانی است. ناکامی ما اما چيزی جز افزودن بر قشر ضخيم نااميدی ها و دلسردی ها نخواهد بود.

مهدی جامی
m.jami@radiozamaneh.com

Share/Save/Bookmark

نظرهای خوانندگان

شما یک نگاهی به صفحه اینترنتی تون بندازید، تقریبا همه مرد، سن بالا، ساکن خارج از کشور و با طرز تفکرات خاص و شکل گرفته خودشون هستند. اکثرا مطالب سایت کهنه و غیر جذاب برای جوانان هستند یعنی اکثر مطالب شما بیشتر برای قشر خاص سی و پنج ـ چهل سال به بالا جالب هستند که این قشر یا به اصطلاح روشنفکران مقیم خارج از ایران هستند و یا وبلاگ نویسان. بقیه قضیه مشخصه دیگه با توجه به نوع کامنت نویسی این افراد که از چه طرز تفکر، تربیت و فرهنگی ریشه می گیره!
با احترام برای تمام کارکنان و برنامه سازان رادیو زمانه

-- Bita ، Apr 27, 2007 در ساعت 02:39 AM

انصافاً سایت خوبی دارین. هم حرفه ای و هم مطالبش متنوعه. خسته نباشین

-- مهران ، Apr 27, 2007 در ساعت 02:39 AM

از بابت رادیو و سایت زمانه خسته نباشید، اینها رو به دل نگیرید، برای همه مون کمتر وبیشتر همینه، مشکل اینه که دارید معروف می شید، آقای نبوی هم که معروفه، متاسفانه ما هنوز هم بقول صادق هدایت هر کسی سرش رو زیاد بالا بیاره، سرش رو ختنه می کنیم. اگر غیر از این بودیم که احتیاجی به زمانه و زحمت شماها نبود. مهدی هلند

-- مهدی ، Apr 27, 2007 در ساعت 02:39 AM

ba salam man site shoma ra har shab mikhnam angize avalie man jami(mahdi) bud vale aknun zamaneh barayam jazab ast ba andishe modern benvised mohem nist ke seyahi lashkar dashte bashid dar iran hastan teshnegan andishe khradmandane ve negahe jadid ve tarife jadid baraye hame padideha peyrooz bashid(aziran

-- dariush-g ، Apr 27, 2007 در ساعت 02:39 AM

من به شما ایمان دارم و هرچه توانستم کرده و میکنم

-- hadi farnoud ، Apr 27, 2007 در ساعت 02:39 AM

رادیو و سایت شما بسیار خوب و موفقیت امیز عمل کرده که جای تشکر بسیار داره. در زمینه مالی و سایر انتقادهای غیر منصفانه هم از شما خواهش می کنم که این مسایل خللی در اراده و تلاشتون ایجاد نکنه.
درود و خسته نباشید به تک تک بچه های رادیو زمانه

-- رامین ، Apr 27, 2007 در ساعت 02:39 AM

از آنجايي كه ما در عرصه رسانه بسيار عقب افتاده ايم فكر ميكنيم اگر رسانه اي (چه نوشتاري چه ديداري و چه شنيداري) راه افتاد يا خودمان راه انداختيم بايد بر اساس سلايق همه باشد و جميع استانداردهايي كه رسانه هاي ديگر هر يك تكه اي از آن دارند اين رسانه نوظهور همه را يك جا داشته باشد.
اين فكري نابخردانه است. نه همه مردم دنيا CNN مي بينند نه همه فيلم سینمایی... نه همه راديو ها موسيقي پخش مي كنند نه همه خبر.... هر رسانه اي بايد مخاطب هدفي داشته باشد و فقط به آنها پاسخگو باشد نه اينكه به همه جواب پس بدهد....

اگر شما هم مخاطبتان را ميشناسيد و آنها هم راضي هستند ...پس خوشحال باشيد وادامه دهيد و به حرف ديگران هم گوش ندهيد...اگر نه سعي كنيد مخاطبان هدف را راضي نگه داريد.... موفق باشيد.
----------------------------
مهدی جامی: هدف زمانه ارائه يک چهره چندرسانه ای است و اين نه به خاطر عقب افتادگی است که به خاطر امکاناتی است که رسانه های مدرن بايد از آن برخوردار باشد. مشکل در تصوری است که از رسانه به معنای کلاسيک آن وجود دارد. زمانه در حد توان مالی و تدارکاتی خود در اين مسير جديد حرکت می کند.

-- سعید ، Apr 27, 2007 در ساعت 02:39 AM

ایرانیان غیرتمند همیشه در صحنه این بار هم تماشاچی بودن اما این دفعه نمیگذاریم .من با بازبینی عکس متوجه شدم که این ماشین کلانتری 127 نارمک هست کلانتري نارمک در در گذشته نيز داراي سابقه در اين اعمال سخيف مردم ستيزانه داشته که در 2 سال گذشته موجب شد تا درب اين کلانتري را ببندند و با امدن دولت مهر ورزي دوباره بازگشايي شد تلفن اين کلانتري :77894241 با تلفن عمومي به اين شماره تماس بگيريد و ان چه لايق اين بي وطنان است نثارشان کنيد خداوندا بر سر دختران ایران چه میاید و لی نمیدانیم خدا سالهاست چشمش را به خاطر کدام گناه نا کرده بر ما بسته است جالب این جاست وقتی من و مادرم جداگانه تماس گرفتیم با تعجب میپرسیدند فیلم را از کدام کانال تلویزیون ی پخش کردهاندکدام انسان با شرفی است که با ضجه های این دختر زار نزند تف بر ما

-- شهرزاد_اصفهان ، Apr 27, 2007 در ساعت 02:39 AM

زمانه تنها رسانه فراگیری است که در حال حاضر به زبان فارسی فعالیت میکند ، فراگیر به معنای پاسخ گویی به تمام نیازهای مخاطب اعم از خبری و آموزشی ...شاید بتوان گفت مثلا جای فلان قسمت خالی است اما واقعا چنین قدرتمند بودن زمانه در این فرصت کم باب هیچ انتقادی را باز نمی گذارد ..
آقای جامی من به سهم خودم بابت مطالبی که هر روز از زمانه یاد میگیرم ممنونتان ام

-- صورتک خیالی ، Apr 28, 2007 در ساعت 02:39 AM

متاسفانه یکی از عادات بد ما ایرانیان محکوم کردن مخالفان به تهمتهای گوناگون است چون هنوز دموکراسی را یاد نگرفتیم . این خود یکی از عوامل عقب ماندگی فرهنگی ماست. قابل انکار نیست که رادیو زمانه از زمان تولد خود ، در عرض کمتر از 8 ماه ، نشان داده رسانه ای است پیشرو با ایده های بکر که بدون هیچ گونه تنگ نظری، شرکت مردم را همواره در صدر کارهایش قرار داده. ضرب المثل " دیگی که برای من نجوشد ، سر سگ در آن بجوشد " مصداق مخالفت بعضی از ما ایرانیان با یکدیگر هست. وقتی نفعی برایمان نباشد، ریشه و دودمان دیگری را بی رحمانه بر میکنیم.
. رادیو زمانه ، رسانه ایست دگر اندیش. مخالفان دگر اندیشی همه جا از دیر باز و در طول تاریخ چند هزارساله ایران حضور داشته اند. میزنند ، میکشند و محکوم میکنند.
به کار ارزشمندی که در پیش گرفته اید ، ادامه دهید. ناامید نشوید و خیر پیش رویتان ...

-- ناصر انصاریان ، Apr 28, 2007 در ساعت 02:39 AM

سلام اين روزها بدون راديو زمانه نفس كشيدن
برايم سخته چه با تفكر شما آقاي جامي مخالف باشم و چه نباشم به شما بابت اين گروه كاري تان تبريك مي گويم

-- hadi ، Apr 28, 2007 در ساعت 02:39 AM

اين يك مرض قديمي ايرانيست:وقتي با كسي مخالفي اول بگو طرف پولداره.اقاي جامي تو رو خدا شما وارد اين بازي نشو.بگو اصلا ماهي 1000000 دلار به نبوي ميدم.اگر مرديد برنامه اش رو نقد كنيد نه اينكه سعي كنيد به اين ادم ها ثابت كنيد كه زمانه بي پوله
------------------------------
مهدی جامی: من نگفتم زمانه بی پول است فقط مخاطبانی اينچنين بايد بدانند که ما از سر پولداری نيست که خلاقانه و متنوع کار می کنيم. از سر علاقه به کاری است که با سختکوشی آن را پيش می بريم و گرنه آنچه زياد است در همان مملکت پول است. پولی که بسيار به هدر می رود. ما بی پول نيستيم اما از هر سنت پولی که داريم خوب استفاده می کنيم. ارزش کار زمانه به ميزان پولی که دارد نيست به شيوه ای است که پول را هزينه می کند. اگر پول محتوای خوب می ساخت لابد صدا و سيمای ايران بهترين محتوا را داشت.

-- بدون نام ، Apr 28, 2007 در ساعت 02:39 AM

آقای جامی... تبریک.
حرف و حدیث زیاد است...، اما پای کار که می رسی ، باید مصداق و مورد نشون بدی، که ملت ما اهل این یکی نبوده . پس خوشحال باشید از نفوذ محصول کارتان.
کار گروه تان متنوع، جذاب و تا اینجا بیطرفانه بوده است. من در حال حاضر فقط بالاترین وزمانه را می بینم. در حالی که از ابتدای تولد اینترنت، با آن زیسته ام. طراحی سایت بسیار زنده و متحرک است. آقایان نیکفر و عبدی کلانتری! دست مریزاد.

کامنت ها را بگذارید متنوع بمانند. دستکاری نکنید. این خودش، هم دموکراسی زاست و هم نشانه ی آن.
فقط سرچ کردن مطالب و عناوین مشکل دارد. لطفا رفع کنید.

-- رضا پاپتی ، Apr 28, 2007 در ساعت 02:39 AM

salaam

You have done a fantastic job.

Your site is the best one I have ever seen; very rich and informative.

Keep up the good work.

-- Parviz Doulai ، Apr 29, 2007 در ساعت 02:39 AM

من عضو این خانواده کوچکم. تا جایی که میشه و زمانه بخواد ایستادم تا یک رسانه سهمم باشه. چیزی که دیگه سال هاست تو ایرون و ایرونی نویس ها حکم اکسیر رو پیدا کرده.

-- اردوان ، Apr 29, 2007 در ساعت 02:39 AM

I love Zamaneh, I wish you add a feature like any other site to let us to "share" your interesting site with our friends
----------------------------------
مهدی جامی: دقيقا متوجه نشدم پيشنهادتان چيست. ممکن است توضيح بيشتری بدهيد لطفا؟

-- FARAMARZ ، Apr 29, 2007 در ساعت 02:39 AM

درود بر شما
من از سایت شما حظ و بهره می برم و آینده روشنی برای شما می بینم. سپاس از زحماتتان.
پیروز و کوشا باشید.

-- امین ، Apr 29, 2007 در ساعت 02:39 AM

Mr. Jami, thank you for response and asking for more explanation about "sharing with our friends" Unfortunately I do not have access to farsi Keyboard to write in farsi. I can use as a sample, if you visit any site such as BBC.com, they have different options in addition of "Chap Konid= Print" most common option is "share with your friends" or as BBC.com says "een safeh ra baraye doastan beferstid". Right now, I can not share any of your interesting articles or pictures with any of my friends.
----------------------------
مهدی جامی: از توضيح شما ممنون. نظرتان را به بخش فنی می فرستم تا برای اجرا بررسی کنند

-- FARAMARZ ، May 1, 2007 در ساعت 02:39 AM

از اينكه با نيك آهنگ كوثر و ابراهيم نبوي كار ميكنين خيلي خوشحالم
ولي من به جدول برنامه هاي راديوتون دسترسي ندارم

-- میثم ، May 2, 2007 در ساعت 02:39 AM

تقریبا از آغاز به کار "زمانه" مشتری دائم برنامه های اون هستم. اصلا موافق این نیستم که برنامه های زمانه برای جوان ها جذاب نیست. من 27 سال سن دارم و "زمانه" تقریبا تنها رسانه فارسی زبان هست که برای من قابل تحمله. شکی نیست که هر کاری رو همیشه میشه بهتر انجام داد، و "زمانه" هم از این موضوع مستثنی نیست؛ اما به نظر من "زمانه" نشان داده که با دیدی باز به انتقادهای وارده نگاه می کند. بنابراین مخاطبان محترم رو دعوت می کنم تا انتقادات خود رو بصورتی آگاهانه و مدرن بیان کنند.

-- بیژن ، May 2, 2007 در ساعت 02:39 AM

مفید ومختصر بگویم : سایت زمانه را می پسندم وخواننده آن هستم . کارتان رو به پیشرفت و دیدگاهتان خوب است . به سهم خودم سعی کرده ام ومی کنم با نوشتن نکاتی کوتاه باشما همکاری کنم . ازشایعه پراکنی های حسودان دلسرد نشوید و راهتان را بدون لغزش ادامه بدهید . موفق باشید

-- محمد ازآلمان ، May 3, 2007 در ساعت 02:39 AM

salam;lotfan begid ma chetor mitoonim barnamehye emshabe aghaye nabavi ro goosh bedim

-- pegah ، May 3, 2007 در ساعت 02:39 AM

آقاي جامي و همكاران گرامي راديو زمانه:
من بطور روزامه اخبار و مطالب سايت شما رو دنبال مي كنم و در مجموع خيلي راضي هستم. در مجموع مطالبتون پخته است و كسي كه روزانه مطالبتون رو دنبال كنه به بي طرفي شما اذعان ميكنه. افتخار مي كنم كه سايت شما از جمله معدود سايت هايي است كه بعد از خواندن (و خسته كردن چشم ها) سودي برده ام و چيزي به معلوماتم اضافه شده (بدون اينكه از چيزي كه هست نا اميد تر بشم).
دلسرد نشيد و به كار با كيفيت ادامه بديد.

-- sepehr ، May 4, 2007 در ساعت 02:39 AM

سلام قسمت عضويت را فيلتر كرده‌اند و لطفا فكري بكنيد . ممنون

-- كرماني ، May 4, 2007 در ساعت 02:39 AM

آقاي جامي عزيز. آقاي نبوي طنز نويس بسيار زبردستي است اما ايشان در اجراي برنامه راديوئي نه تجربه كافي دارند و نه استعداد. اولا صداي ايشان از توناليته گوش نوازي برخوردار نيست ثانيا ايشان مي خواهند قدرت لامنازع خود در تحليل مسائل و بيان آنها به طنز را به شيوه بياني امتحان كنند كه همگي ديديم كه فاجعه بود.البته ايشان در نهايت مجبور به رها كردن اين برنامه خواهند شد چرا كه در آن بسيار ضعيف هستند و كيفيت راديو زمانه را هم پائين خواهند آورد.پيشنهادم اينست كه حال كه ايشان مي خواهند حتما با شما همكاري كنند خوب كاري به ايشان ارجاع دهيد كه هم محبوبيت ايشان را پائين نياورد و هم آن برنامه از استعدادهاي ايشان بنوعي ديگر بهره مندد شود.

-- سيمين ، May 4, 2007 در ساعت 02:39 AM

راستش چون خوب نمیتونم بنویسم خیلی اهل کامنت گذاری نیستم ولی الان لازم دیدم که به عنوان یکی از طرفدارای پروپا قرصتون یه خسته نباشید به شما آقای جامی و تمامی همکارانتان بگم و اینو بدونید با اینکه سایت شما منو از درس خوندن انداخته ولی بازم خیلی دوستتون دارم.
خواهشی که از شما دارم این که بدون توجه به حرفهای تخریبی دیگران به کار خود ادامه بدین و اینو بدونید که همین الان به یکی از بزرگترین دشمنان (روزنامه) کیهان تبدیل شدید که نشون میده تا همین جای کار خیلی موفق بودید.

-- داوود ، May 4, 2007 در ساعت 02:39 AM

قبلا اقای نبوی اجراهای خیلی خوبی داشتند از جمله سری معروف به « اعترافات». خیلی دوست داشتم کارهایی در همین سیاق نیز اجرا کنند.

-- erinther ، May 5, 2007 در ساعت 02:39 AM

همیشه همینه . انگار قضیه چمدانها رو باور کردن این جماعت ....

-- بهار نارنج ، May 6, 2007 در ساعت 02:39 AM

فرکانس رادیو چیه

-- بدون نام ، May 8, 2007 در ساعت 02:39 AM

ای نامه که میروی به سویش از جانب من ببوس رویش !!

آقایی که شما باشید خدمتتان عرض کنم که ما با تغییر ساعات پخش شما به مشکل برخورد کرده ایم . ساعت دوم بازپخش که از ساعت 10:30 بعد از ظهر به ساعت 1:30 صبح تغییر کرده است . شرحش به این صورت است که 8:30 تا 10:30 که برنامه اصلی است برابر با ساعتی است که تلویزیون و ماهواره بهترین برنامه های خود را پخش میکند . تقاضامند است که دوباره آن ساعت 10:30 تا 12:30 را بگذارید . چون برای ما که دانشجو هستیم فقط این ساعت قابل شنیدن هست . عاجزانه ملتمسانه خواهش مند است که تکرار را به ساعت 10:30 به 12:30 تبدیل نمایید.در اینصورت یکی از شنوندگان خوب خود را از دست میدهید
با تشکر

-- فراز ، May 8, 2007 در ساعت 02:39 AM

خدمت آقای جامی عزیز :
نظری که داشتم برای اطلاع دوستان از پخش برنامه های ماهواره ای و تنظیم وقتشان این است که ماهواره امکانی دارد به نام
Electronic Program Guide
یا
epg
که به ست لایت هاتبرد مبلغی را پرداخت میکنید و میتوانید اطلاعات لازم را از طریق ماهواره برای شنوندگان ارسال کنيد و آنها هم با زدن دکمه ای روی کنترل رسیور به راحتی لیست برنامه های شما را به صورت متن میبینند
با تشکر

-- فراز ، May 8, 2007 در ساعت 02:39 AM

سلام.لطفا يكبار ديگر شعر خواني آقاي نبوي را گوش كنيد تا بدانيد كه با صداي ناخوشايند و مونو تون ايشان حتي اگر شعر هم زيباترين باشد گوش چندان ميل به شنيدنش ندارد. از طرفي ايشان همانطور كه مي دانيم در طنز شايد تالي نداشتهباشه ولي در زمينه گويندگي شايد هيچ جاذبه اي نداشته باشه. باز هم ايراني بازي و نون به هم قرض دادن؟ اينجا كه ديگه ايران نيست و شما ها آزاديد .

-- سيمين ، May 10, 2007 در ساعت 02:39 AM

درود می فرستم به شرافت تون.
زنده باد ایران

-- اردلان ، May 12, 2007 در ساعت 02:39 AM

همون‌طور که یکی از دوستان گفتند، قسمت عضویت فیلتر شده، لطفا یه فکری به‌حالش بکنید و یه امکانی هم بذارید که وقتی مطالب رو روزانه پست می‌کنید، تموم متن رو بشه دید (اگه خدای ناکرده .org هم فیلتر شد). ضمنا در حال حاضر سایت شما بهترین، باکیفیت‌ترین و به‌روزترین مطالب رو درمورد ایران منتشر می‌کنه و کامل‌تر و ملموس‌تر از اخبار بی.بی.سی و دویچه‌وله و ... است. همتون خسته نباشید، دلسرد و ناامید هم نشید.

-- یک خواننده مستمر ، May 13, 2007 در ساعت 02:39 AM

har rasanehee ke bitaraf bashe va say dar pishrafte iran dashte bashe mosalaman morede alagheye hame hast hata javanan!man khodam 20 salam hast, va vaghan az zamaneh lezat mibaram, va tashakor mikonam az dabire rasane zamaneh va hamkaran!

-- بدون نام ، May 13, 2007 در ساعت 02:39 AM

سلام می شود وبلاگ من را در لیست وبلاگهای رادیو بزارید , نمی دونستم کجا بنویسم که اطلاع بدهید ازتون ممنونم .
www.cinere.blogfa.com

-- مـــقــداد تــوانـانیــــــا ، May 14, 2007 در ساعت 02:39 AM

خواننده هر روزه زمانه هستم. اميد موفقيت روزافزونتان را دارم. يك پيشنهاد : به نظرم مي توان قسمت انديشه را گسترده تر كرد. در ضمن طي يك ماه اخير كه دوستانم را به ديدن زمانه توصيه مي كردم متوجه شدم اكثرشان خواننده مطالبتان هستند.
-------------------------
زمانه: از گسترش بخش انديشه استقبال می کنيم. نظر تفصيلی خود را برای ما بفرستيد:
contact@radiozamaneh.com

-- جعفر نيستاني ، May 15, 2007 در ساعت 02:39 AM

با سلام و تشكر از زحمات شما
به نظر من راديو شما دقيقا جاي خالي يك رسانه مدرن و آگاهي دهنده براي يك فرهنگ پيشرو را در ايران دارد. مثال واضح آن هم حضور آقاي نبوي است كه ايشان توانايي بالايي براي پيشبرد فرهنگ ما دارند كه متاسفانه جاي ايشان در رسانه هاي ايراني خاليست.
همچنين حضور آقاي معروفي هم گواه ديگري بر اين مدعاست.
با تشكر

-- مهيار ، May 15, 2007 در ساعت 02:39 AM

رادیو زمانه لوگو نداره من بذارم تو وبلاگم ؟ اگه نداره همینجوری لینک کنم اگرم داره لطف کنید بهم . من خیلی گشتم تو سایتتون رو پیدا نکردم . آدرس وبلاگ من اینه : bbmahtaab1.blogfa.com
-----------------------------------
زمانه: هنوز نه! ولی حتما لوگويی برای لينک دادن در وبلاگها آماده خواهيم کرد.

-- مهتاب ، May 21, 2007 در ساعت 02:39 AM

لطفا ما را در تظلم و احقاق حقوق هنرمندان یاری کنید. نسبت به بازتاب خبری مطلب لینک زیر کمک کنید.
http://vakonesh5th.blogfa.com/post-5.aspx

-- masood ، May 21, 2007 در ساعت 02:39 AM

man nemidanam DEGAR ANDISH yaani chi az che andishei degar ast yaani andisheye madar chist ke shoma DEGAR fekr mikonin?yaani zedde yek andishe ke masalan eslam ast?lotfan toozih dahid

-- ali ، May 23, 2007 در ساعت 02:39 AM

خسته نباشید

-- یکی ، May 27, 2007 در ساعت 02:39 AM

سلام مهدی جان!
درست گفتید و من شما را درک می‌کنم. در ضمن علاقمندم با شما کار کنم از افغانستان

با احترام
نسیم فکرت
www.kabuli.org

-- نسیم فکرت ، May 28, 2007 در ساعت 02:39 AM

انتشار نظر بعد از تایید سردبیر هم از آن حرف ها است . ما ایرانی ها هر جا که باشیم و هر شغل و ادعایی که داشته باشیم . از انتقاد خوشم نمی آید و تا آنجا که زورمان برسد چلوی نظرهای نا مناسب از دید خودمان را می گیریم . من قبلا چند نکته انتقادی بسیار مودبانه فرستاده ام ولی هیچکدام دیده نشدند . آقای جامی اول خودتان را دریابید . ابراهیم نبوی تا حد مرگ پول دوست است همه این را می دانند . شمارا هم سرکار گذاشته است . بازهم جلوی این مطلب را بگیرید .

-- saman ، May 29, 2007 در ساعت 02:39 AM

جای رادیویی مثل زمانه که از کلاس کاری بالانری بهره مند باشه خالی بود. موفق باشید.

-- شاهین ، May 30, 2007 در ساعت 02:39 AM

كارتان عالي است. همينطور ادامه بدهيد. من يكي از طرفداران پروپاقرص راديو شما هستم مخصوصا" آقاي ابراهيم نبوي و نيك آهنگ كوثر.
موفق باشيد

-- مريم ، May 31, 2007 در ساعت 02:39 AM