رادیو زمانه

تاریخ انتشار مطلب: ۳ دی ۱۳۸۹

سنگسار نوجوانان در کردستان عراق

منیره برادران

در ٧ آوریل٢٠٠٧ دعا خلیل اسود ١٧ ساله در شهر بشیقه در کردستان عراق سنگسار شد. او به یک خانواده یزیدیها تعلق داشت و عقدش را با پسرعویش در آسمانها بسته بودند. اما او به مرد دیگری دل بست که عرب مسلمان بود. وقتی رابطه آن دو کشف شد، به قرارگاه پلیس برده شدند و مورد بازجوئی قرار گرفتند. مرد عرب از ازدواج با دعا سرباز زد. مردان خانواده با سنگسار دعا از «ناموسشان» دفاع کردند. نیازی به قانون و دادگاه نبود. خود حکم دادند و خود اجرا کردند. کاری که سده‌ها و هزاره‌ها کرده بودند.


سنگسار دعا

خبر بیست روز بعد از حادثه، زمانی در جهان انعکاس یافت که چند صحنه از فاجعه بصورت فیلمی که با یک تلفن دستی گرفته شده بود، به صفحه‌های اینترتی راه یافت. دخترک را دیدیم که زیر پاهای پر نفرت مردان افتاده و سرش را میان دو دست گرفته است. مردها که از وابستگان دعا بودند و حدود هشت نفری می‌شدند پائین تنه دخترک را لخت کردند، بر پیکر پیچیده در درد او لگد زدند و سنگسارش کردند. جمعیت زیادی به تماشا ایستاده بودند. چند نفر هم که انیفورم پلیس به تن داشتند، موقع آوردن دعا به صحنه دیده می‌شدند. آنطور که از فیلم استنباط می‌شد، آنها سعی داشتند آرامش صحنه را حفظ کنند تا شاید خللی در اجرای جنایت پیش نیاید.

سنگسار ارزش خبری ندارد؟
نمی‌دانم در عصر ارتباطات، که تنها چند دقیقه کافی است تا خبری در سراسر جهان پخش شود، چرا باید سه هفته زمان لازم باشد تا مردم از خبر سنگسار یک دختر ١٧ ساله مطلع شوند. اگر جستجوهای من درست بوده باشند، Asuda، سازمان مبارزه با خشونت علیه زنان در بیانیه اش در تاریخ ٢٦ آوریل برای اول بار خبر را به گوش جهانیان رساند. WADI هم یک سازمان کمک به کردستان عراق، که مقرش در اطریش است و سازمان عفو بین الملل در ٢٧ آوریل خبر را انتشار دادند.


تظاهراتی که در شهر اربیل علیه این حادثه فجیع صورت گرفت و ٩٠ سازمان غیردولتی آن را سازمان داده بودند، روز ٢٩ آوریل بود. عکسهای این تظاهرات در سایت کمپین علیه سنگسار در ایران موجود است. نمی‌دانم چرا هیچ مردی در عکس پیدا نیست با اینکه در توضیح خبر نوشته شده است: زنان و مردان با هم در این اعتراض شرکت کردند.

وقت برای نجات دعا وجود داشت. وقتی معشوق مسلمان از ازدواج با دعا خودداری کرد، دعا باید به خانه باز می‌گشت. مگر جای دیگری بود که او را پناه دهد؟ همه می‌دانستند که چه سرنوشتی دخترک را در خانه تهدید می‌کند. یکی از نمایندگان دین یزیدی شهر بشیقه پنج روز دعا را در خانه اش پناه داد. مردان خانواده، دخترک را از آن خانه بیرون کشیدند با این قول که دخترشان را سنگسار نخواهند کرد.

اما وقتی جنایتی که ظاهرا خیلی هم پنهان نبود، صورت گرفت، اینکه ما چه زمانی از آن آگاه شویم، زندگی را به دعا بازنمی‌گرداند. شاید هم در گوشه ای از روزنامه‌های ایالتی در کردستان این خبر مندرج شده بود ولی کسی برای خبر اهمیتی قائل نشده بود.

دولت کردستان عراق شش نفر را در ارتباط با سنگسار دعا دستگیر کرده است. آیا آنها را مجازات خواهند کرد؟ ماموران پلیس که مامور بودند تا نظم این «انتقام ناموسی» را حفظ کنند، مورد بازخواست قرار خواهند گرفت؟ چه اقداماتی صورت خواهد گرفت تا ساختارهای دینی، سیاسی و اجتماعی تغییر یابد و آن صدها تماشاچی وادار به چون و چرا شوند؟ کی قتلهای ناموسی به عنوان جنایت به رسمیت شناخته خواهد شد؟

تنها در فاصله ژانویه و مارس همین سال ٤٠ قتل ناموسی در کردستان عراق روی داده است. در این منطقه حداقل به همت سازمانهای مستقل چنین آماری وجود دارد. در دیگر مناطق عراق گوئی قربانیان قتلهای ناموسی ارزش ثبت هم ندارند.

سنگسار قانونی
در کشور ما اما کسی را به جرم سنگسار دستگیر نمی‌کنند. ما غیرقانونی عمل نمی‌کنیم. ما قانون مجازات اسلامی داریم که به حاکم شرع این اجازه را می‌دهد که حکم سنگسار صادر کند و در صورت نیاز مجری حکم هم باشد. قوانین مجازات اسلامی ما برای جزئیات مجازات سنگسار- رجم- از طرز قرار گرفتن بدن قربانی در خاک تا اینکه چه کسانی حکم را اجرا می‌کنند، ماده دارد. مثلا در ماده ۹۹ اجرای رجم می‌خوانیم:

«هرگاه زنای شخصی که دارای شرايط احصان است با اقرار او ثابت شده باشد هنگام رجم، او حاکم شرع سنگ می‌زند بعداَ ديگران، و اگر زنای او به شهادت شهود ثابت شده باشد اول شهود سنگ می‌زنند بعداَ حاکم و سپس ديگران.»

برای اولین بار در سال ١٣٥٨ با چنین مجازاتی - حداقل در شکل قانونی - در کشورمان مطلع شدیم. روزنامه‌ها نوشتند که به حکم قاضی شرع کرمان- فهیم؟- زنی سنگسار شده است. از آن زمان سوالی همیشه آزارم می‌دهد: چطور می‌شود جنایت را نام قانون داد و چطور می‌شود که مردانی داوطلبانه زنی از عضو خانواده و فامیل شان را - خواهر، برادرزاده، دخترعمو - یا انسان دیگری را که اصلا نمی‌شناسند و با او خصومت شخصی ندارند، در خاک کرده و با پرتاب سنگ مجازاتش کنند. عکس العمل آن دیگران چیست؟ آن تماشاچیان. آیا از شنیدن ضجه قربانی، که عموما زن‌ها هستند، لذت می‌برند؟

اين سوالها مرا به ديدن فيلم مستند سنگسار كشاند، که در سال ١٩٩٧ در بعضی شهرهای آلمان نمایش داده شد. تلویزیون های کشورهای مختلف اروپائی هم چند دقیقه ای از آن را نشان دادند. ياسى كه از ديدن اين فيلم دچارش شدم، عميق تر از آن چيزى بود كه شكنجه و سال‌هاى زندان در من گذاشته بود. موجودى را كه در گونى كرده بودند، كشان كشان آوردند و در خاك فرو كردند. از صداى ضجه اش می‌شد فهميد كه قربانى يك زن است. مردانى برافروخته و با چهره‌های پر از نفرت، كه در دايره اى گرد آمده بودند، سنگسار را شروع كردند. در پرتاب سنگ به زنى كه نه چهره اش را می‌ديدند و نه هيئتش را، از هم پيشى مى گرفتند. جمعيت سنگ انداز هر لحظه برافروخته تر مي شد. گوئى تكانهاى نافرجام سر و گردن قربانى خشم آنها را تشديد می‌كرد. عده ای می‌خواستند حلقه را شکسته و جلوتر آیند. مردان دیگری تلاش می‌کردند تا فاصله سنگ اندازان با قربانی حفظ شود. تعذیب قربانی باید هر چه بیشتر کشدار می‌شد. تعداد مردهای سنگ انداز كم نبود. صدها نفرى می‌شدند. شاید پيش از آن در مراسم ديگرى مثلا يك مراسم مذهبى داغ تحريك شده بودند. اما در هر حال اين صدها نفر جلاد حرفه اى نبودند. شايد هم داوطلبانه در اين مراسم تعذيب شركت كرده بودند.

مسئولیت جمعی
آنچه که در سنگسار به ویژه نفرت انگیز است، سوای کش دار کردن مرگ و زجرکش کردن قربانی، سهیم کردن دیگران در نقش جلادی و آنهم در بکارگیری خشن ترین شیوه‌های جلادی است. در سنگسار جلادی بعنوان حرفه از مسئولیت یک نفر یا چند نفر خارج شده و گروهی از داوطلبان و یا چه بسا تطمیع شده گان این وظیفه را بعهده می‌گیرند. در اجرای سنگسار همه باید سهیم باشند.

مجازات سنگسار چنان شرم آور است که حتی خود مقامات جمهوری اسلامی هم از اعتراف به آن طفره می‌روند. آيت الله هاشمی شاهرودی، رييس قوه قضائيه ايران، در بهمن ماه ١٣٨١، اعلام کرد که اعدام به وسیله سنگسار متوقف شده است. اما تا زمانی که قوانین مجازات اسلامی که چنین مجازاتهای ننگینی را وارد قوانین کیفری ایران کرده است، لغو نشوند، چطور می‌شود به چنین قولهائی دل بست؟ در بهار گذشته به نقل از منابع غیررسمی یک زن و یک مرد در بهشت رضای مشهد به نامهای محبوبه م. و عباس ح. سنگسار شدند. این خبر در رسانه‌های ایران به عنوان اعدام منتشر شد.

پيش از سنگسار با اين محکومان همچون مردگان رفتار شد؛ بدنهايشان در مرده شويخانه بر اساس موازين اسلامي غسل داده شد و سپس در کفن پيچانده شدند. محبوبه تا شانه، و عباس تا کمر، در خاک دفن شدند. اين دو سپس از سوي جمعيتي که براي کشتن تدريجي آنان داوطلب شده بودند، هدف پرتاب سنگ قرار گرفتند. (از بیانیه کمپین بین المللی قانون بی سنگسار)

حکم سنگسار تنها یک قانون دهشتناک نوشته بر کتاب قانون نیست، ریشه‌های مختلف دارد از جمله در تعبیر از دین، در آمیختگی «گناه» و مجازات و نیز در فرهنگ و دیگر قوانین زن ستیز جامعه. باید بر سر آن در جامعه چون و چرا صورت گیرد و تابوها کنار رود. سنگسار نه تنها گسترش خشونت در جامعه است، بلکه همچنین به مردها جرات می‌دهد که خود بنا به اقتضا مجری مجازات «زنان نااهل» منزل باشند.

قربانیان سنگسار معمولا کسانی هستند که چهره و نام ندارند. اغلب تنها نام کوچک یا نامی مستعار از آنها عنوان می‌شود و از زندگیشان چیزی گفته نمی‌شود. جامعه ترجیح می‌دهد آنها را نشناسد و بر خانواده قربانیان هم این سانسور را تحمیل می‌کند.

زنان و وکلا در مبارزه علیه سنگسار
اما در سال گذشته با تلاش وکلائی که در زندانهای ایران در پی شناسائی محکومین به سنگسار هستند و بر پایه اطلاعات سازمان عفو بین الملل ما با چند از تن از قربانیان آشنا شدیم. آنها عموما زنان تیره بختی هستند که از طرف شوهرانشان به اعتیاد و روسپیگری کشانده شده اند یا زنانی که به اجبار با مردی ازدواج کرده اند که سهمشان از زندگی زناشوئی نه مهر و عشق، بلکه خشونت و تجاوز بوده است.

این وکلا همچنین داوطلبانه وکالت محکومین به سنگسار را به عهده گرفته اند. زنان فعال نیز به جنبش پایان دادن به سنگسار پیوسته اند. به ابتکار و کوشش آنها بود که سال گذشته کمپين بين المللی با عنوان "قانون بی سنگسار" آغاز به کار کرد. استناد آنها به اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی است که در ماده ٧ آن دولت‌های عضو، و از جمله ايران، از اجرای مجازات‌های غير انسانی و ترذيلی منع شده اند.

هدف اين کمپين در وهله اول جمع آوری امضا برای تغيير قانون مجازات اسلامی است به گونه ای که ديگر هيچ حکم سنگساری صادر و اجرا نشود. در مرداد ماه سال گذشته جمع کثيری از فعالان جنبش زنان، در نامه ای به رييس قوه قضاييه خواستار توقف اجرای حکم اشرف کلهری شدند و همزمان از وی و نمايندگان مجلس خواستند قوانين مربوط به مجازات سنگسار را تغییر دهند. اقدام مشابه را در همین راستا، سازمان عفو بین المللی شاخه اسپانیا سازمان داد تا افکار جهانی را متوجه سنگسار در ایران کند و با جمع آوری امضا فشار بین المللی را به جمهوری اسلامی برای لغو این مجازات ضد بشری افزایش دهد.

چنین اقداماتی تا حدودی موثر بودند و باعث شدند که حکم سنگسار اشرف کلهری و چند نفر دیگر فعلا متوقف شود. اما تا تغییر قوانین مربوط به سنگسار هنوز راه زیادی است. فعالیت برای لغو قوانین مربوط به سنگسار راهی ساده نیست، ممانعت ها و زندانها دارد. شادی صدر سخنگوی این کمپین در مارس گذشته دستگیر شد، دفتر وکالتش را پلمب کردند و پرونده‌ها را بردند. اما این زنان مصمم به ترک مبارزه نیستند.

کی دوران سکوت در برابر سنگسار سپری خواهد شد؟

---------------------------------------
اطلاعات برگرفته از: بیانیه گروه‌های مورد اشاره

Share/Save/Bookmark

نظرهای خوانندگان

مایلم به دو نکته اشاره کنم. تا جایی که من می دانم نه محبوبه و نه عباس هیچکدام سنگشار نشده اند و حتا من احتمال را می دهم بنابر حکم رییس قوه قضاییه اعدام هم هنوز نشده باشند. نکته دیگر این که من احساس می کنم با درج مطلبی ار کردستان عراق و نتیجه گیری از سنگسار در ایران نوعی یکسو نگری که حاکی از نوعی انتقام جویی است در این نوشته احساس می شود. ما همه می پذیریم که حکم سنگشار رفتار قابل قبولی حتا به لحاظ حقوقی و کیفری نیست. اما یک سوال: در دو سال گذشته در کجای ایران حکم سنگسار اجرا شده. شما در نوشته تان به نوعی به دنبال زخم زدن هستید. مسلمان نامردی که حاضر به ازدواج با دعای عراقی نیست . آدم هایی که اینجا با خشم بر جسم کسی سنگ می زنند. ایرانی که حکم سنگسار در آن رواج دارد و مردانی که از این حکم و قتل های ناموسی ارضا می شوند. یگذارید بگویم که حکومت جمهوری اسلامی ایران پر از عیب است اما من فکر می کنم این نگاه " اگزجره " که می تواند ناشی از نوعی عدم شناخت از این مردم و مملکت و حتا حکومت پر عیب اش باشد بیشتر رنگ و بوعی از انتقام می دهد. انتقامی که بیشتر نوک حمله اش سمت مردمی است که در این حکومت زندگی می کنند تا خود حکومت.شاید تصویر ملل غرب از مردم ایران و فیلم سیصد ساختن ها ریشه اش در همین برداشت های غیر واقعی از ایران باشد. شما هنوز در ایران دههشصت گیر کرده اید.

-- راوی ، May 10, 2007 در ساعت 07:19 PM

این نشاندهنده آن است که زمینه این نوع مسائل در میان جامعه ی ما وجود دارد در غیر اینصورت حکومتها به تنهاییامکان بر قرار کردن این نوع مسائل نیستند بطور مثال بااینکه طالبان از افغانستان رفته و حکومت عوض شده هنوز زنان مانند گذشته در بند هستند.برای تغییر این امور باید کار فرهنگی بزرگی کرد که متاسفانه حالا حالا زمینه ی آن وجود ندارد

-- کامران ، May 11, 2007 در ساعت 07:19 PM

به نظر من این نمونه واضحی از چنایت سازمان یافته است. برای من قابل قبول نیست که چنین اقداماتی را هنجارهای درون فرهنگی بنامند، اگر چنین باشد لینچ کردن سیاه پوستان هم با استدلال درون فرهنگی کوکلوکس کلان باید بررسی شود. اگر فرهنگی به ناموس حساس تر از قتل جمعی باشد. در چنین فرهنگی قاتلان برتری می یابند. دختر مثلا بی ناموس بدتر است یا گروه قاتلان. آیا طبق قانون بدوی قصاص این دختر کسی را کشته بود؟ این بازی با کلمات است اگر بگویند هم خوابی دو نفر مثل قتل است. ذهن هیچ فرد سالمی اجازه نمی دهد به تنهایی چنین قتلی انجام بدهد، این خطرناک ترین خاصیت جمع است که گله را به اعمال غیر انسانی جسور می کند. من اگر دیندار باشم اول از همه باید به چنین جنایتی به نام دین اعتراض کنم که پیغام هیچ فرهنگی نمی تواند برخلاف طبیعت انسان برای حق حیات و فرصت بازاندیشی و آرامش در جمع باشد. من شاهد بودم در روستاهای ایران پیر ده پیشنهاد می کرد این دختران را به پری که نقصی داشت یا پیرمرد تنهایی که احتیاچ به مراقبت داشت شوهر بدهند. من با نظام حقوقی آشنا نیستم ولی می دانم عقل جمعی به آنان چنین پذیرشی می داد و می دانم همان عقل به آنها اچازه نمی دهند این جنایات را قبول کنند. این جنایات در بدوی ترین جوامع به نظر من پاتولوژیک است حتی با معیار «عقل» خودشان اگر باشد. ما که مثلا آدم های فهمیده هستیم از هر دارو دسته که هستیم باید حساس باشیم و نپذیریم که یک دسته خلاف کار و جانی با پوشش عقیدتی از عواقب چنین جنایتی جاخالی بدهند. رسم شده که یک عده بگویند این ها استثنا هایی هستند که غربی ها آن را بزرگ می کنند و این بهانه ای می شود برای بی تفاوتی فعال نسبت به حرمت انسان و حرمت فرهنگ.

-- خسرو احسنی قهرمان ، May 11, 2007 در ساعت 07:19 PM

زمانی یکی ازاندیشمندان مسیحی را به اسلام دعوت کردند.در برابر اصرار مداوم او تنها گفت: این اسلامی که شما آن را دین رحمت و مهربانی معرفی می کنید در کدام کشور پیاده میشود تا من به عنوان یک الگوی عملی ببینم و دین خودم را تغییر دهم؟
وای بر آنان که دین خدا را تنها وسیله ای برای کشتار و خونریزی می خواهند.

-- عبداله ، May 11, 2007 در ساعت 07:19 PM

در پاسخ یه خواننده ای که این نوشتار را به انتقام جویی و زخم زدن متهم کرده است می خواستم بگویم: بله! بر چنین پیکر منحوسی که چنین در حق بشریت جنایت می کند باید زخم زد وباید از آن انتقام گرفت. بدون هیچ درنگ و پروایی. همانگونه که باید به آن ساختاری که فجایع ابوغریب و جنین و صبرا و شتیلا را ایجاد کرد، نشتر و تازیانه زد. نقض حقوق بشر جای هیچ اما و اگری ندارد. حتی اگر بوسیله حکومتهای دلخواه شما انجام شود، چه ملاتاریای ایران، چه طالبان افغانستان، چه نئوکانهای امریکا و یا استالینیستهای بلوک شرق سابق

-- عمو ، May 12, 2007 در ساعت 07:19 PM

اگردر انتخاب تیتر دقت می کردید، خبر این جنایت بازدید کنندگان بیشتری داشت.
می تونستی بذاری سنگسار نوجوانان در کردستان عراق
-------------------------
زمانه: تيتر مقاله تيتر پيشنهادی خانم برادران است ولی تيتر شما گوياتر است. انتخاب می کنيم

-- یک نفر ، May 12, 2007 در ساعت 07:19 PM

جای هیچ بحثی نیست
فقط باید گفت تف به این وحشی گری که در هیئت قانون جلوه کرده است.

-- چه فرقی می کند ، May 12, 2007 در ساعت 07:19 PM

بسم الله
اولا كه فرقه يزيديها از گروههايي هستند كه به شيطان پرستي معروفند. پس هيچ ربطي به دين و اسلام ندارند. مي توانيد از اينجا اطلاعاتي به دست آوريد: http://www.dyafeh.com/Post-22.aspx

ثانيا: حكم سنگسار هم در اسلام كلي شرط و شروط براي خودش دارد كه بدون تحقق حتي يكي از آنها اجراي حكم مشروعيت ندارد.
ثالثا: من كه ميدونم اينها رو شما كامل نميذاريد، چرا مينويسمشون؟؟!!!

-- Mahdi ، May 12, 2007 در ساعت 07:19 PM

مبارزه با فساد وفحشاء براي حفظ انسان و جامعه است و مجازات افراد كناهكار كه راه درست زندگي رها كرده اند كار خوبي است ودستور خداوند متعال است .

-- reza ، May 13, 2007 در ساعت 07:19 PM

حكم سنگسار اگر هزار جورم شرط و شروط داشته باشه باز غير انساني است. اصلاً بايد كاملاً از قانون ما حذف شه چه الان اجرا ميشه چه نميشه. همين كه همچين قانوني تو مجازاتا هست باعث ننگه

-- مهران ، May 13, 2007 در ساعت 07:19 PM

این که آن دخترک بیچاره یزیدی بوده یا مسلمان فرقی نمی کند. آیا فکر نمی کنید اجرای این جنایت از نظر اعراب بدوی و وحشی آن زمان بسیار راحت و قابل قبول بوده اما برای مردم سرزمین متمدن ایران مایه ننگ است؟ درست آن زمانی که اعراب دخترانشان را زنده بگور می کردند در ایران ما زنان سلطنت می کردند اگر سرزمین جاوید را بخوانید کاملاً به وضعیت اجتماعی و احترام زنان در آن جامعه واقف خواهید شد . چطور توقع دارید که امروز آنهم در قرن بیست و یکم انسانها خیلی راحت از کنار چنین حکم احمقانه ای بگذرند ؟ چشمانتان را باز کنید و واقعیات را ببینید و از سر تعصب کورکورانه از این احکام دفاع نکنید . قانون گزاران نیز اگر واقعاً وجدان دارند چرا این حکم را به کلی از قوانین حذف نمی کنند . تنها با گفتن این که این حکم اجرا نمی شود ( که می شود و ما و شما را در بی خبری نگه می دارند ) دردی از آبروی رفته ایران دوا نمی کند . اگر حکمی قرار است اجرا نشود باید از قوانین حذف شود تعصب را کنار بگزارید و حقیقت راببیند که به قول حضرت مولانا : سخت گیری و تعصب خامی است تا جنینی کار خون آشامی است

-- سمیه قاسمی ، May 13, 2007 در ساعت 07:19 PM

آقای "راوی" شکاک، اگر طالب حقیقت هستید از سه مجرا می توانید به حقیقت سنگسار محبوبه و عباس که درست پارسال همین موقع ها اتفاق افتاد پی ببرید. یا از طریق کمپین قانون بی سنگسار که تا دلتان بخواهد در این مورد اسناد و مدارک قانونی دارند. یا از طریق وزارت اطلاعات که به گفته خودشان پس از اعلام این خبر از طرف کمپین قانون بی سنگسار، تحقیق کردند و فهمیدند که چنین اتفاقی افتاده – این را کارشناس پرونده اینجانب وقتی که داشت در مورد کمپین سنگسار از من بازجویی می کرد گفت و اضافه کرد که اگر این خبر صحت نداشت با شما چنین و چنان می کردیم – و یا از طریق استانداری خراسان که فیلم این سنگسار را در اختیار دارد ( به گفته شاهدان عینی). بنابراین به جای شک و شبهه بهتر از است هر کدام ما از هر تفکری که هستیم به این فکر کنیم که آیا چنین مجازاتی شایسته مقام انسان هست یا نه؟چه انسانی که سنگسار می شود و چه انسانی که سنگسار می کند.

-- محبوبه عباسقلی زاده ، May 13, 2007 در ساعت 07:19 PM

dar ghatl-hay namusi dar har ja etefagh oftad mahmulan in jenayat ba mashwerrat khanwade wa ghatl be dast chand nafar surat gerefe chon ghatlin fekrash ra mi-konad agar mojasat ham shawand mojasat saboki nasibeshan mi-shawad. dar alman khanwad mashwarat mi-konad bahd as se baradar yeki aslah mi-khrad dowomi ...anke 17 salsh bud yani hanus be sen ghanuni naresid bud ba khaharash ghar mi-kosarad wa khahr 21 sale-ash ke yek bache 3 sale ha-dash wa as pesar -amush talagh ham gerfte bud mi-koshad .in jawan 17 sale be 10 sal sendan mahhkum shode -mojremin digar asad mi-gardn. man fekr mi-konam as kar farhangi ke an ham mohem ast dar chnin mawaredi ghanun-gosar bayad fekr digari bekonad wa rahe soh-estefad- ra bebandad ta in mojremin as noh khishawand khuni be rahati wa ba khiyal rahat natawand dast be jenayat besanad chon in khabar as kordestan eragh bud in ra mi-tawan be kharbi-h wa asadikh-han ya mosle-han in keshwar dar be daghan pishnehad kard. dar rabeta ba mojasat sangsar dar iran ba nasar khnum sader wa sanani ke baray taghir in ghawanin mobarese mi-konad moafegham

-- akram mohammdi ، May 13, 2007 در ساعت 07:19 PM

سنگسار جزء قانون اسلام است و برای زن و مرد متاهل می باشد . البته شرایط اثبات جرم نیز بسیار دشوار است.
با این متن احساسی شما نمی توانید قانونی که در تمام ادیان الهی وجود داشته را محکوم نمایید.

-- سید مهدی طاهری ، May 13, 2007 در ساعت 07:19 PM

بلوك سار كردن دعاي 17 سالة يكي از ثر سر و صداترين ترازدي ماة اوريل كردستان عراق بود كة در بحزان از توابع باشيك( موصل) رخ داد ... اينكه ضرا اين بلوك باران كردن را در جريدةها ثوشش ندادند و حتى در تلوزيونها ،مسايل سياسى اكنون كردستان بود كة بلاخرة ثس از بيست و ضند روز كم كم اجازة نوشتن و حرف زدن در رسانهنها دادة شد. شما اطر تصاوير كشتن عا را مى ديد متوجه مي شديد كة او را بلوك سار كردند نة سنط سار.....

-- pari - iraq ، May 14, 2007 در ساعت 07:19 PM

فقط همین را میخواهم بگویم که سنگسار فقط حق دختران فقیرو بدبخت واواره وبیکس ومعصوم است.ازخدا گله دارم که چرا قربانیان سنگسار را مال وامکانات و... نداد.خدایا من مسلمان ازاین مسلمانی به تو ...وازتو...یک مذکر سیدوبزرگ شده در خانواده مذهبی.

-- بدون نام ، May 16, 2007 در ساعت 07:19 PM

sangsar , tahte hich sharaeti va zamani shaesteye, zatte bashari nist , va besiar jae tassof darad ke dar mamlekate ma hanooz chenin afkari dar nazde bazi ashkhas ghabele taid mibashad.

-- a.j ، May 16, 2007 در ساعت 07:19 PM

گذاشتن مسئوليت چنين جناياتي ، تنها بر عهده جمهوري اسلامي ، بي انصافيست.
بيشترين سهم را محمد بعنوان سازنده چنين توحشي دارد

-- بهروز ، May 16, 2007 در ساعت 07:19 PM

شرايط سنگ سار بسيار سخت است من فكر ميكنم اسلام اين حكم را به خاطر سطح گناه وطبعاتي كه در جامعه مگذارد وزن كرده است.

-- تقي اصيلي نزاد ، May 18, 2007 در ساعت 07:19 PM

دلم فشرده شد تا کی اینهمه توحش؟

-- آرش ، May 19, 2007 در ساعت 07:19 PM

قابل توجه کسانی که در نظرات خود منکر سنگسار در ایران شدند :
تا وقتي قانون، به سنگسار حكم مي كند،‌شرمساري بي فايده است


زنان ایران، آسيه اميني
asieh.amini@gmail.com
2/9/85
در یک ماه گذشته سه بار مدیران رده بالاي کشور، از جایگاه های مختلف قضایی یا امنیتی کشور درباره حکم سنگسار و اجرا نشدن این حکم در ایران اظهار نظر کرده اند.
اولین بار خانم الهام امین زاده، نايب رئيس كميته روابط خارجه كميسيون امنيت ملي، در سفر به بلژیک وقتی در باره حکم اجرا شده سنگسار طرف پرسش رئيس كميته زنان و برابري پارلمان اروپا قرار گرفت، این خبر را به دليل نداشتن مستندات كافي نادرست خواند و گفت که احکام سنگسار در ايران به احکام تعزیری تبدیل می شوند.

ايشان در گزارش سفري* كه در خبرگزاري ايسنا منتشر شد، اعلام كرد كه در جلسه ياد شده توانست رئيس كميته را نسبت به نادرستي خبر اجراي حكم سنگسار متقاعد كند.

بار دوم يوسفيان ملا عضو کمیته حقوقی مجلس در سخنانی که در سمينار محيط حامي كودك (روز 21 آبان 85) در سالن همایشهای وزارت خارجه ایراد داشت، صدور حکمی که اجرا نمی شود را نشانه کج سلیقگی قضات دانست ** و تاکید کرد که حکم سنگسار سالهاست که در ایران اجرا نشده است.
و بار سوم سخنان سخنگوی قوه قضائیه است که در جمع خبرنگاران کلا منکر اجرای این حکم در ایران شده و گفته که این حکم تاکنون صادر نشده است. ایشان با تاکید بر این موضوع اضافه کرده که "عده‌‏اي با كنكاش در پرونده‌‏ها سعي دارند اين‌‏گونه نشان دهند كه اين حكم هنوز در ايران اجرا مي‌‏شود در حالي كه اين‌‏گونه نيست و اين حكم مدتهاست كه ديگر در ايران اجرا نمي‌‏شود، هرچند ممكن است يك دادگاه بدوي چنين حكمي بدهد اما چنين حكمي هيچ وقت قطعي نشده است." ***

سخنان سخنگوی قوه قضائیه و نیز واکنشهای مدیران دیگر از چند منظر قابل باز نگری است. پیش از هر سخنی، این سوال در ذهن مخاطبان این سخن بی جواب می ماند که آیا اجرای حکم سنگسار تا این حد موجب شرمساری مدیران کشور است که بی وقفه در کار انکار آنند؟ و در این صورت، چرا بجای وارد شدن به چنین بحثی که حکم به اجرا در آمده یا نه، بیخ آن را از بن نمی کنند و با لغو قانون سنگسار، جلوی صدور آن را نمی گیرند تا نه خود را مکلف به پاسخگویی در برابر آن بدانند ونه مجبور به انکار یا تكذيب خبر شوند؟
سوال دیگر اینکه حکمی که بناست به گفته جناب کریمی راد اجرا نشود، چرا صادر می شود؟
آیا این پیش فرض که " هرچند ممكن است يك دادگاه بدوي چنين حكمي بدهد اما چنين حكمي هيچ وقت قطعي نشده است"، ناظر بر این نیست که به هر حال این احکام در دیوان عالی کشور یا در دادگاه های غیر بدوی نقض می شود ؟ و آیا قضاتی که حکم بدوی در سنگسار زنان و مردان صادر می کنند، همگی بر این باورند که این حکم هرگز تایید و اجرا نخواهد شد؟ در این صورت آیا دليلي بر صدور آن خواهند داشت؟ و در غير اين صورت،آيا اصل استقلال قاضی زیر سوال نرفته است؟

پتانسیلی که اینک بر نفی و انکار حکم سنگسار وجود دارد اگر در جهت اصلاح قوانین، گذاشته می شد، بدون شک این همه بازتاب در پی نداشت.

نکته دیگری که در سخنان جناب کریمی راد قابل توجه است، اصرار ایشان به انکار کل احکام اجرا شده سنگسار در کشور است. به نظر می رسد در گفته های ایشان قید زمان " در سالهای اخیر " از قلم افتاده است. چون حتا اگر فرض کنیم که سخنگوی قوه قضائیه از حکم سنگساری که روز 17 اردیبهشت ماه سال 85 در بهشت رضای مشهد به اجرا درآمد، بی اطلاع باشند، احتمالا سنگسار زنی به نام زهرا غلامي را که سال 1378 در زندان اوین سنگسار شد، به یاد می آورند. زنانی که با جرم بدحجابی راهی اماکن و از آنجا عازم اوین شده بودند تا جهت تادیب! شاهد سنگسار شدن یک زن و احتمالا شركت در آن مراسم باشند، سحر گاه آن روز را تا همیشه به یاد خواهند داشت و این، رویداد البته قابل کتمان نیست.

اما نمی شود از نظر دور داشت که بعد از قول ایجاد اصلاحات در قوه قضائیه توسط آیت الله شاهرودی، و نيز با دستورهايي مبني بر جلوگيري از اجرای احکامی ضد حقوق بشری همچون سنگسار یا اعدام کودکان زیر 18 سال، بارقه امیدی در دل فعالان اجتماعی و فعالان حقوق بشر دمید که جریانی همسو با اهداف آنان در ساختن آینده ای بهتر پیش رو است. اما این دستورات با توجه به این که در حد دستور باقی ماند و شکل قانونی به خود نگرفت، نتوانست جلوي صدور راي قضات را بگيرد. چرا كه طبق قانون قاضي در صدور راي تنها تابع قانون است و دستورها و بخش نامه ها و اختيارات قضايي حتا اگر از سوي بالاترين مقام قضايي صادر شود، شامل مرحله اجراي حكم مي شود. اما بعدها ديده شد كه دستوري كه پشتوانه قانون پشت آن نيست، مي تواند براحتي نقض شود.

اعدام عاطفه سهاله دختری 16 ساله در نکا به جرم فحشا و نیز سنگسار یک زن و مرد به نامهای محبوبه و عباس در مشهد به جرم زنای محصنه ، مجازات اعدام کسانی که در زیر 18 سال مرتکب قتل شده اند اما بعد از 18 سال اعدام می شوند و اعدام زنی در قزوين که حکم سنگسار داشت ( و این نیز اقدامی غیر قانونی است زيرا مجازات حدی قابل تبدیل به مجازات دیگری نيست) و مواردی از این دست، گواه بر این ادعا است.

در مورد رفع اتهام دروغ به کسانی که بنا بر حرفه شان – روزنامه نگاري، وكالت، فعال حقوق زنان و حقوق بشر- در جهت شفاف کردن رخدادهای جامعه تلاش می کنند و بنا بر مسوولیت انسانی شان در صدد پیشگیری از اتفاق هایی چنین هستند، نیز باید بگویم که اولا با یک تحقیق و پرس و جوی ساده و حتا شفاهی نیز شواهد کافی برای این ادعا جمع آوری می شود و جای تعجب است که مقامهای مسوول چرا به جای انکار، سعی در پيشگيري از موارد مشابه نمی کنند؟

زیرا در حالی که به گفته آقای کریمی راد احکام سنگسار از مرحله دادگاه های بدوی فراتر نمی رود، حکم خانم اشرف کلهری، محكوم به سنگسار، تا مرحله اجرا نیز رسید ( رای دادگاه بدوی در دیوان تایید و برای اجرای احکام فرستاده شد) که نامه جمعی از فعالان حقوق زن و حقوق بشر به آیت اله شاهرودی كه در رسانه ها نيز بازتاب يافت،در همین رابطه بود. بنابراین این طور نیست که این احکام فقط دادگاه بدوی را پشت سر بگذارد.

در مورد سنگساریهای مشهد نیز با فرض غیر مطلع بودن خانم و آقایان مسوولی که در این باره اظهار نظر کرده اند، و با فرض پذیرش همین ابراز نظر یعنی سنگسار نشدن خانم محبوبه. م و آقای عباس .ح در مشهد، ورق زدن پرونده های قضایی محکوم به اعدام و سنگسار که در اردیبهشت ماه سال جاری در مشهد حکمشان به اجرا در آمده، نکات تازه ای را بر ایشان کشف خواهد کرد که چیزی از غیر قانونی بودن احکام اجرا شده نمی کاهد. وقتی در دادستانی مشهد به دنبال گرفتن مجوز مصاحبه برای گفت و گو با قاضی پرونده به دفاتر مختلف دادگستری و مجتمع های قضایی ذیربط مراجعه کردم، در یکی از این این اتاقها به من گفته شد که: " ما به رسانه ها اعلام کردیم که این دو نفر اعدام شرعی شده اند ، نگفتیم که سنگسار شده اند، شما از کجا فهمیدید؟!"

اما اگر فرض کنیم این دو نفر به جای سنگسار اعدام شده اند- که قابل کتمان هم نیست- باز اقدامی غیر قانونی و خلاف حقوق بشر صورت گرفته است. آیا ایشان برای این مساله نیز پاسخی دارند که آیا احکام سنگسار(كه در قانون مجازات اسلامي جزء حدود محسوب شده و قابل تبديل و تغيير نيستند) را می شود به اعدام تبدیل کرد؟ وآیا برای این اعدام ها استیذان ( دستور رئیس قوه قضائیه برای اجرای حکم) گرفته شده است؟

سخن آخر این که با وجود همه اين تناقض ها، باید به فال نیک گرفت رد کردن اجرای این احکام را از سوی مدیران بلند پایه کشور. زیرا نشان از این دارد که ایشان نیز از اجرای آن چنان نا خرسند به نظر می رسند که رخ دادن آن را امری بعید دانسته و بی تردید و بی درنگ آن را رد می کنند. گرچه با وجود این همه اطمینان و اعتماد، هیچ مقام مسوولی، قدمی برای نهادینه شدن آن در قانون بر نمی دارد تا این امر محال، بناگاه و بر حسب اتفاق، ممکن نشود؟

اعضای کمپین قانون بی سنگسار و کسانی که در این باره حساسیت نشان می دهند، هدفشان رسيدن به قانوني است كه در آن زنان و مردان زير باران سنگ دفن نمي شوند. چرا كه هيچ جرمي چنان دهشتبار نيست كه مرگي چنين مخوف در انتظار آن باشد. اجرا نشدن حكم سنگسار در شرايطي كه سنگساريان ممكن است سالها بين مرگ و زندگي، و سنگ و رهايي دست و پا بزنند، خود كابوس هر روزه مرگ است و دور از انصاف.
قانون بي سنگسار پله اي است كه فرا شدن از آن، براي ما نويد قانون بي تبعيض است و جای خوشحالی است که اعتراض به این قانون و اجرای آن، از شکل گفتمان درون گروهی و درون جنبشی بیرون آمده و با حساسیت رسانه ای، می رود تا شکل اعتراضی مدنی و عمومی تر را به خود بگیرد و ما برای ادامه دادن در راه دور و دراز حقوق بشر، تمرین می کنیم که به کرامت انسانی – حتا حفظ جان یک انسان- اهمیت دهیم.

____________________

*خبرگزاري ايسنا – 30/7/85
** سايت زنان ايران 25/8/85
*** خبرگزاري ايلنا- 29/8/85


-- بدون نام ، May 19, 2007 در ساعت 07:19 PM

وحشیانه است. اگر کمی فکر کنید متوجه میشوید که علت عقب ماندگی اینگونه جوامع مذهبی(افراطی) مسایلی از همین قبیل است. حال خودتان انصاف دهید اگر این چنین گزارشی را درمورد پیروان دین یا مذهب دیگر میشنیدید به آنها چه میگفتید ؟

-- x ، May 22, 2007 در ساعت 07:19 PM

با دیدن این گزارش یقین حاصل کردم که یکی از رموز پیشرفت و خوشبختی ملتهایی از قبیل ترکیه در جدایی دین از سیاست و عدم اهمیت به قوانین خرافی و جعلی و ارتجاعی مذهبی میباشد .

-- محسن ، May 25, 2007 در ساعت 07:19 PM

سلام

من مخاف مجازات مجرم نیستم ولی میگویم چرا به شکل انسانی اجرا نشود؟
سنگسار یک عمل وحشیانه است که هر بیننده ای از ان برداشت وحشی بودن و خوی حیوانی داشتن میکند
اگر کسی جرمی مرتکب شده خوب به شکل انسانی مجازات شود چرا باید مثل مردم نخستین حتی بدتر از ان عمل کرد
و به همین دلیل است که اروپائیها و امریکائیها و همه دنیا نظرشان به اسلام منفی است چون حکمی و عملی مثل سنگسار را میبینند و باز شاهد این هستند که یک جماعت وحشی چگونه یک انسان را به شکل غیر انسانی مجازات میکنند
خوب مگر نمی شود مجازات طریق دیگری داشته باشد ؟
ما وضیفه داریم با رفتار و کردارمان چهره خوبی از خود و دینمان به دنیا نشان دهیم ولی ایا با این اعکال وحشیانه می توانیم صدای نیکی دینمان را به گوش جهانی که سنگسار را د راسلام میبیند برسانیم
باید به دنیای امرمز و افکار امروز توجه کرد و باید با رفتار انسانی خود حقانیت دینمان را ثابت کرد اما ایا با کشتن و سنگسار کردن مجرم می توان دم از دین انسانی زد
اری مجرم باید مجازات گردد هیچ شکی نیست اما به شکل انسانی
نمی دانم صحنه سنگسار دختر کرد را دیده اید یا نه آن وقت قضاوت کنید
تازه مگر ان جماعتی که سنگهای چند کیلویی را به ان دختر ناتوان میزدنند خودشان پاک و عاری از گناهند ؟
چون گناهکارند و چون از فرط گناه فکرشان جاهل است دست به گناه بزرگ دیگری می زنند و با سنگهای بزرگ یک بنهده خدا را میکشند
نم دانم چرا حکم سنگسار صادر میشود و اجرا میگردد ولی در زمان اجرای حکم کوچکترین نظارتی برای درست اجرا شدنش نمی شود مثلا اندازه سنگها و شیوه زدن سنگها و حتی اینکه چه کسانی مجاز به پرتاب سنگ هستند
کسانی که گناه کار نباشند و عاری از گناه باشند مجاز به پرتاب سنگ هستند ایا این موارد اجرا میگردد
متاسفانه ما مسلمانان برای همین اعکال وحشیانه و غیر انسانی نام و چهره زشتی در دنیا کسب کرده ایم در خالی که وظیفه هر مسلنان اسن با رفتار و گقتار انسانی دین اسلام را به زیبایی ترویج دهد نه با این عمل وحشیانه که هر بیننده ای را به یاد دوران زنده به گور کردن دختران عرب می اندازد
خدایا ایا دین الهی تو بر گرفته از این اعمال وحشیانه است ؟ مسلما نه
اما این انسانهای به قول خودشان دیندار تو چهره الهی دینت را به وحشیگری سوق داده اند
و جای تاسف دارد با وجود اینکه خود میدانند این رفتار تیشه یه ریشه دین اسمانی میزند اما بی تفاوت می مانند
امیدوارم روزی به همین نزدیکیها مجرمان به شکلی انسانی مجازات شوند
و ما باید چهره زیبایی از خود نشان دهیم و دینمان را با نیکی بر سر زبانها بیندازیم
حیف است صاحب دین اسمانی بودن ولی به خاطر جهل و رفتار غیر انسانی صاحب بد نامترین نامها در دنیا بودن
بیائید به دنیا ثابت کنیم که ما وحشی نیستیم و با مجرمان بطئر انسانی رفتار میکنیم
من بعد از دیدن فیلم سنگسار دختر کرد یاد جزیزه ادمخواران افتادم حتی از انه هم بد تر
اخر چرا ؟

-- یک ایرانی ، Jun 1, 2007 در ساعت 07:19 PM

آقای سید مهدی طاهری

شما گفته بودید که سنگسار یک قانون الهی است که در تمام ادیان الهی وجود دارد

یک سوال دارم شما به عنوان یک انسان چنین حکمی را و چنین عملی را انسانی میدانید ؟

چه برسد به این که بگوئید الهی است

کجای این عمل حکمی الهی است
فکرکنم شما و همفکران شما اصلا خدا را نشناخته اید و این احکام را با نام خدا و بر اساس فکر جاهلانه ای که هیچ شناختی از عواطف انسانی ندارد می زنید

گیریم که دو نفر با هم همخوابی کردند به دیگران چه ؟

مگر خود اسلام شما نمی گوید که اگر دو نفر با رضایت هم امیزش کنند اشکالی ندارد و همان مثلا حکم صیغه را دارد پس چرا حتی به گفته و حکم الهی خودشان عمل نمی کنند ؟

بله زمانی مسائله امیزش به دیگران مربوط می شود که صورت تجاوز داشته باشد یعنی رضایتی در کار نبوده باشد بله در ان زمان هر عقل سالمی مشتاق مجازات مجرم و متجاوز است اما باز هم به شکل انسانی نه به شکل حیوانی
خلاصه آقای سید جان شما با این جانبداریهای بی جایتان و درست انگاشتن اعمال وحشیانه تان بزرگترین خنجر را به دین اسلامتان می زنید که نتیجه اش همان بد نامی مسلمانان و وحشیگری اسلام است
در صورتیکه اگر عقل داشتید برای نجات دینتان خودتان به نام اسلام دست از خشونتها بر میداشتید و دینی زیبا ومردم و دنیا پسند به جا می گذاشتید ولی شما کاری کردید و میکنید که حتی مسلمانان از مسامان بودنشان شرم داشته باشند و گناه این بد نامی بر گردن شما و مجریان این اعمال وحشیانه است

-- یک انسان آزاده ، Jun 1, 2007 در ساعت 07:19 PM

سلام به خوانندگان

آقا رضا شما نوشته اید:

مبارزه با فساد وفحشاء براي حفظ انسان و جامعه است و مجازات افراد كناهكار كه راه درست زندگي رها كرده اند كار خوبي است ودستور خداوند متعال است

آقا رضا قتل نفس گناه بزرگتری است یا رابطه جنسی دو نفر که کاملا با رضایت هم بوده ؟

شما همان کبکهایی هستید که سرتان را زیر برف کردید و هزار جنایت و فساد های بزرگ دیگر ار شاهد هستید اما خایه دم زدن از ان را ندارید و خیلی راحت سرتان را زیر برف فرو میکنید و همان جا زیر سرمای برف از خداوند استغفار میکنید

ولی وقتی یک بنده آزاد که در زندگی کاملا فردی و شخصی خود گرفتار افکار جاهلانه و ستمگرانه افرادی که مثل شما دم از حکم الهی میزنند و به بهانه جلوگیری از فساد و فحشا به اسم خدا بنده خدا را میکشند میشود سرتان را از برف بیرون میاورید و با یک سلام و صلوات محمدی فریضه دینی خود را انجام می دهید و با همان فکری که در مغز شماها فرو کرده اند که هرکس سنگی به زنا کار بزند ثواب کرده است برای آخرت خود ثواب جمع میکنید
وای خدایا حتی خودم از نوشتن این اراجیف خنده ام میگیرد
اخه رضا خان و سید مهدی طاهری خان اصلا به این فکرکرده اید که خدایی که ما شناختیم با این احکام و این اعمال جور در نمیاد ؟
چطور ممکن است خدای مهربان خواهان وحشیانه ترین رفتارها با بنده اش باشد ؟
به نظر من شما به جای دفاع از رفتار وحشیانه سنگسار و امثال ان بروید خدا را بشناسید و با انسان دوستی اشنا بشوید
البته هیچ کسی مخالف عدم مجازات مجرمین نیست ولی باید در شان یک انسان رفتار کرد
خلاصه بگویم روزبروز اسلام چهره بدتری پیدا میکند و تا حالا نیز بد نامترین و وحشی ترین دین و جماعت را به خود لقب داده است
آیا زمان آن نرسیده است که ریشه یابی شود و علت این توحش از سوی همه دنیا شناسایی گردد و اصلاح شود
به خاطر خودتان میگویم که مسلمان هستید و دم از مقام والای انسان و کاملترین دین میزنید

-- حقیقت ، Jun 1, 2007 در ساعت 07:19 PM

با سلام رادیو زمانه

من تازه از این جنایت خبر دار شدم و کاش نمیشدم یعنی کاش اصلا چنین جنایت اسلامی صورت نمیگرفت تا خبرش را بخوانم

می خواستم خواهش کنم این جنایت را هر چند روز یک بار به روز کنید تا عموم مردم مطلع شوند و با این جنایات مخالفت خود را ابراز کنند

-- خواهر دعا ، Jun 1, 2007 در ساعت 07:19 PM

سنگسار ننگی بر پیشانی بشریت از آغاز تا کنون
امروزه متا سفانه باید وقت وهزینه ی زیادی صرف اگاهی افکارعمومی مردمی کرد که به اشکال وطرق مختلفی به انهاهم ظلم میرودوخود خبر ندارند بعد از گذشت سالها وموارد بسیار سنگسار هنوز بسیاری باور ندارند که جامعه ی ما سنگسار پذیر است .درست است که قوانین را دولت مردان وحاکمان مینویسند ولی خود مردم انرا باور وقبول دارند و ذهنی وعملی مجری ان هستند و بهش احترام میگذارند ما فقط بلدیم همدیگر را متهم کنیم چشمهای خود را به روی بسیاری از واقعیات تلخ وناهنجار قوانین قابل قبول بشری بسته ایم دوستی که معتقد است گزارش شما از اتفاقی که افتاده به نوعی حول وحوش انگ زدن وزخم زبان به جامه ایران است وشمارامتهم بهماندن در همان دهه ی شصت می داند . بدون دفاع و یا حمله به فرد خاصی باید بگویم دوست عزیز حتی اگر شما متولد دهه ی هفتاد باشی و دهه ی شصت را به خاطر نداری باید بگویم دهه ی شصت به همین شکل بود که امروزه دولت احمدی نژاد د ر اواسط دهه ی هشتاد حکومت می کند در خیابان دختران و پسران جوان را بخاطر لباس وسرووضع زیر کتک می گیرند برایشان پرونده سازی می کنند وزندانی میکنند قتل جرم جنایت دزدی حاکمیت با زور تفنگ و سر نیزه.. ازادی ممنوع نوشتن ممنوع و....... در عوض بیکاری .گرانی .تورم وحق خوری های قانونی وغیر قانونی تا دلت بخواد فرق این دو دهه چیه ؟ از فیلم سیصد گفتی انقدر که تو ازساخت چنین فیلمی ناراحت شدی یک هزارمش به قبای اقایون واقازاده ها بر نخورده اصلا به زیر سئوال بردن و انکار تاریخ ایران یکی از برنامه های اساسی این سیستم حاکم است تو خبر نداری
کشتن ادمها انهم به ان وضع فجیع . توسط هر کس وهر حکومتی در هر جای این کره خاکی غیر انسانی .غیر قانون بشری ست ومحکوم است ومحکوم باید گردد زندگی حق اولیه وطبیعی هر انسانی ست

-- ناجی ، Jun 3, 2007 در ساعت 07:19 PM

با سلام و عرض خسته نباشید
یک سوال مدتهاست که برای من به عنوان یک ایرانی و کسی که در یک کشور اسلامی زندگی میکند پیش آمده و ان این است : مگر در احکام الهی و در آیات الهی بارها از جانب خدای مهربان و بخشنده بیان نشده که اگر بنده گناه کار من توبه کند توبه اش را می پذیریم و او را می بخشیم .حالا چطور در دادگاه های اسلامی چه در ایران و چه در هر دادگاه اسلامی دیگر حاکمان و شارعان که خود را مسول اجرای حکم الهی میدانند به این گفته خدا توجه ندارند ولی در اجرای وحشیانه یک حکم جلادان خود و خونخواران خود را با نام و یا خدا اجیر میکنند و بنده خدا را میکشند
بطور حتم هر گناه کاری البته از دیدگاه این متعصبان مسخ شده در دادگاه و در حضور قاضی ابراز ندامت و توبه نموده ولی آیا هیچ قاضی و حاکمی به توبه آن بنده توجه کرده ؟کخ بدونه شک خدای باری تعالی توبه بنده اش را پذیرفته ولی بنده خدا که همان حاکم و شارع حکم هستند نپذیرفته
اطلا در هیچ دادگاهی از خطاکار درخواست توبه میشود تا بر اساس توبه اش بنا بر بیان خدا از گناهش و خطایش گذشته شود ؟
یا نه در دادگاه های اسلامی فقط بر اساس سلیقه و حب و بغض حاکم و قاضی رای صادر میشود ؟
البته شاید در بعضی موارد مقوله توبه خاطی معقول به نظر نرسد ولی حداقل در مورد رابطه جنسی و عاطفی و عاشقی دو انسان که کاملا به خودشان ارتباط دارد کاملا صدق میکند . هرچند که فقط در ایران ما و کشورهای اسلامی است که کوچکترین احترامی به عواطف و علایق فردی و شخصی افراد که همان بنده گان خدایند نمی شود .اما عزیزانی که به فکر اثبات اسلام به عنوان دینی کامل و انسان دوست هستید با این رفتارها و اعمال وحشیانه که ریشه در قبایل نادان و وحشی قوم یهود داشته که بعدها به عنوان یک سنت به اسلام وارد شده است اعراب بی فرهنگ و وحشی که زنده به گور کردن دخترانشان را نوعی غیرت و ناموسدرای می دانستند .ما و شما نمی توانیم ادعای دینی الهی و کامل و انساندوستانه داشته باشیم
اصلا اگر تحقیق کنید می بینید که این سنگسار در دین اسلام نبوده بلکه در قوم یهود به شکل سنتی قبیله ای رواج داشته و مردم ان دوران به شکل یک سنت آن را ترویج داد هاند که تا امروز متاسفانه به دلیل عدم درک و علتجویی و عدم توجه به مقام انسان هنوز هم بر اساس همان سنت قبیله ای دوران قبل از اسلام عمل میشود . بگذریم بحث تاریخچه سنگسار کنار میگذاریم اما در فلسفه و حقیقت توبه که کسی شکی ندارد . چرا زمانی که خداوند از حق خود ( حق الله ) میگذرد و توبه بند هاش را می پذیرد ولی بنده خدا نمی پذیرد و به نام خدا حتی دین خدا را هم به بد نامی آلوده میکند

-- آرمیک ، Jun 3, 2007 در ساعت 07:19 PM

من از مسلمانی خودم شرمسارم چیز دیگه نمیتونم بگم

-- محمد ، Jun 3, 2007 در ساعت 07:19 PM

سلام علیکم
در ولایت ما پسر ودختری مرتکب زنا شدند
و ماحصل این کار حاملگی دختر و در نتیجه حتی به تولد بچه نیز انجامید {که الان کودک که دختر بچه هم می باشد در آغوش مادرش آرام می گیرد} من خود شکایت نامه پدر ایشان را تنظیم کردم که بعد از آزمایش دی ان آ تنها حدودی که بر آنها جاری شد ضربات شلاق بود.
آنچه من در فیلم دیدم نه به اسلام ربطی دارد نه به اقوامی که بویی از ادیان الهی برده اند !
سنگسار نوعی تنبیه برای زن شوهر دار یا مرد زن دار است که به شوهرش یا همسرش خیانت کرده نه هوس رانی دختر یا پسر مجرد
افرادی که آن دختر را کشتند _آنهم با بلوک سیمانی_ که قابل ذکر است سنگ رجم یا سنگسار باید وزن معینی داشته باشد مثلا به اندازه یک تیله که بچه با آن بازی می کنند. نه اینکه 30 کیلو وزن داشته باشد و مغز را متلاشی کند. افرادی که آن نگونبخت را به عمد کشتند قاتل و مهدور الدم هستند چون به ناموس آن بیچاره هم توهین کردند و این جز در ارتش آمریکا در جایی از اسلام دیده نشده است . الا لعنه الله علی القوم الظالمین

-- مسلمان شیعه ، Jun 15, 2007 در ساعت 07:19 PM

کسانی که می خواهند بیانیه ی اعتراض به سازمان ملل را امضا کنند به این آدرس بروند
http://www.petitiononline.com/kurdish/petition.html

-- آرمان ، Jun 15, 2007 در ساعت 07:19 PM

اسلام دين مهرباني و محمد(ص)پيامبر لطف ورحمت /اين ظلم انسانها است که از دستورات اسلام تفسير به راي ميکنند.بايد جلوي اين ظلم را گرفت/بايد کاري کرد من هم به سهم خودم مي خواهم کاري کنم /دوستان مرا ياري کنيد تا به کمک شما /و خداي مهربان با هم بتوانيم مانع از اجراي ظلم شويم.

-- فرزانه ، Jun 16, 2007 در ساعت 07:19 PM

سلام.اولاهزار آفرین بر کردها که حداقل بصو رت کاملا جدی در حال برخورد با اینگونه اعمال وحشیانه هستند و حتی برای ظاهر سازی هم شده افراد شرکت کننده در این جنا یت را به محا کمه شدید کشانده اند تا درس عبرتی برای سایرین شودو ما چقدر بیچاره ایم که این را بصورت قانون در آورده ایم. دومااین دخترک بیچاره اصلا مسلمان نبوده که شما اینگونه مغرضا نه به اسلام حمله نموده اید و در ضمن در زمان خود نبی اسلام اعدام با شمشیر بسیار تیز و برنده انجام میشد که خیلی بهتر از اعدام با برق در آمریکا ویا با جرثقیل در ایران است و بحثی از سنگسار به این شکل نبوده در اسلام در هیچ کجا بخا طر بحث ازدواج و رابطه دختر وپسر سنگسار نیامده است که این خانم بخاطر بحث ازدواج کشته شده اند و نه رابطه نامشروع جنسی. و سوما در پاسخ به مسلمان شیعه بگویم این چه استدلال کورکورانه ایست که میکنی.باید با سنگ کوچک و وزن معین زده شود نه با بلوک.ما میگویم این اعمال مخالف اسلام و بشریت است و تو میگویی باید از سنگهای کوچکتر استفاده کرد این که درد آور تر است!!!

-- یه مسلمان ، Jun 17, 2007 در ساعت 07:19 PM

شما مطمئنید از جمله معشوق مسلمان از ازدواج با او سرباز زد؟ جای دیگه ای ندیدم.

-- الناز ، Jun 17, 2007 در ساعت 07:19 PM

اين قانون (سنگسار)بايد ازصفحه روزگارمحوشود

-- payam ، Jun 17, 2007 در ساعت 07:19 PM

با سلام
نمودونم ما تا کی باید شاهد این جنایات غیر انسانی بشیم اگه زن یا مردی به میل خودش با کسی ارتباط برقرار کرده این به بقیه چه ربطی داره چرا قاتلها و متجاوزین به عنف و مال مردم خورها و سایر جنایتکار ها رو سنگسار نمیکنن ؟ چرا فقط اینگونه آدمها رو سنگسار میکنن به نظر من خدا انقدر مهربونه که هیچ وقت همچین حکمی نداده اما یه مشت از خدا بیخبر اینو حکم میکنن خدا از سر تقصیر هیچکدومشون نگذره
و در مورد دعای بیگناه می دونم اون الان یه جای خوبی اون بالاهاست و روح آزادش از بند تعلقات جسم جدا شده و به آسمون رفته و از دست این دنیای نامرد با حیوانهای انسان نماش راحته خوش به حالش
سیما

-- سیما ، Jun 19, 2007 در ساعت 07:19 PM

ناراحت نباشید چون دعا مسلمان شد و کسی که مسلمان شد اگر در این راه کشته شود با شهیدان محشور می شود همچون زنانی که در آغاز اسلام به دین اسلام گرویدند و مورد شکنجه وحشتناک اعراب جاهلیت قرار گرفتند دعا با آنها در بهشت می ماند. نگران نباشید خدا نمرده زنده است و این دلهای ما است که مرده .

-- مصطفی ، Jun 21, 2007 در ساعت 07:19 PM

فقط میخواستم بگم من با اعدام یا هر چیز دیگه ای که به هر شکل و اسمی باعث گرفتن جان انسانی بشه مخالفم
اعدام عباس و محبوبه در مشهد به شکل سنگسار صحت داره
آخه...
چطور بگم
من اونجا بودم
فکر نکنم انسانی وجود داشته باشه که بتونه فریاد های اون دخترو تا آخر عمرش فراموش کنه
من ماه ها نتونستم راحت بخوابم
فقط میتونم بگم یک جنایت مشروع بود....

-- بدون نام ، Jun 23, 2007 در ساعت 07:19 PM

راست میگه.من فیلمشو دیدم.دوس ندارم در موردش اظهار نظری بکنم یا بهش فکر کنم فقط اینو میگم که تنها فیلمی بود که من با دیدنش گریه کردم.
از اول تا آخرش

-- بدون نام ، Jun 24, 2007 در ساعت 07:19 PM

منم فیلمشو دیدم
خیلی کثافت بود

-- بدون نام ، Jun 24, 2007 در ساعت 07:19 PM

دلم خیلی براش سوخت مگه بیچاره چهکار کرده بود؟

-- زهرا ، Jun 26, 2007 در ساعت 07:19 PM

حالم به هم می خوره از این قوانین.

-- پونه ، Jun 27, 2007 در ساعت 07:19 PM

سنگسار شدن هم شد مطلب لطفا دیگه از این مطالب استفاده نکنید چون خیلی دل خراشه ممنون

-- سهیل ، Jun 27, 2007 در ساعت 07:19 PM

سلام و سپاس گذار از اطلاع رسانی شما. خواهش می کنم برای پیشگیری از برخی سوئ تفاهم ها توضیح بدهید که این ماجرا در کردستان عراق و بین قبیله یزیدیان یا یزدانیان اتفاق افتاده است. این قبیله نه زرتشتی و نه مسلمان بلکه شیطان پرستانی هستند به رهبری شیخ عدی. این قبیله عقاید و مراسم بسیار عجیبی دارند که قابلیت تحقیقات جدی را دارد.

-- آرام ، Jun 28, 2007 در ساعت 07:19 PM

با آرزوی رهایی از توحش

-- رها رهنورد ، Jun 30, 2007 در ساعت 07:19 PM

سلام نمی دونم چی بگم قاطی کردم مخم هنگ کرده از دیشب حال خوبی ندارم تمام صحنه ها تو ذهنمه فقط دلم می خواست اونجا بودم و کمکش میکردم حتی به قیمت جونم من آدم دل سختی هستم اما ای فیلم منو تکون داد فقط میتونم بگم ما آدما بعضی هامون از حیون هم پست تریم که حیوانات هم با بچه هاشون این کارو نمی کنن اون خانواده پست که بدن دخترشو برهنه کرده و اون همه قریبه اونجا هستن این کار بی آبرویه یا تغییر آیین خدایا ما را به راه راست هدایت فرما انشاء الله

-- mehdi ، Jul 2, 2007 در ساعت 07:19 PM

به نظر من عاملان اين جنايت وحشيانه بايد به اشد مجازات برسند.

-- مهري اميني ، Jul 3, 2007 در ساعت 07:19 PM

بايدهمين بلا را برسر نامرداني بياورندکه با دعا چنين کردند آياخودشان عاشق نمي شوند نفرين برآنها

-- گيسوکيانيان ، Jul 3, 2007 در ساعت 07:19 PM

حالم از این وحشیگری ها به هم میخوره

-- محمد ، Jul 7, 2007 در ساعت 07:19 PM

به نظرتون این توحشات رو چطور باید متوقف کرد

-- soha ، Jul 7, 2007 در ساعت 07:19 PM

كساني كه اين عمل فجيع و وحشيانه را انجام دادند داراي خوي وحشي گري بودن كه اسم اين افراد سنگ دل را نميتوان گذاشت انسان.

-- مهدي ، Jul 10, 2007 در ساعت 07:19 PM

سلام میخوام بگم من با صدها تیر و گلوله کشته شد توانستم تحمل کنم ولی با دیدن این فیلم اشکهام جاری شد حمله چند نامرد به یک زن همچنین یک پیام برای دعا : تو بهشتی خواهید شد
ممنون

-- احسان ، Jul 11, 2007 در ساعت 07:19 PM

من میتونم بگم یکی از چیزایی که باعث میشه من از مسلمان بودن خودم خجالت بکشم همین سنگسار می باشد ً

-- امیر ، Jul 12, 2007 در ساعت 07:19 PM

agar ghavanine vojod dashte bashe,agar edalate vojod dashte bashe ,bayad montazere ghesase in ashghalhae kord, be hamin shekl ke bar sareh in dokhtareh benava dar avardand, bashim...vaghean motasef shodam..

-- بدون نام ، Jul 13, 2007 در ساعت 07:19 PM

واقعا دل خراشه من امشب تا صبح شب زنده داری میکنم . خدا کنه نسل هرچی آدم کشه روی زمین منقرض بشه

-- بدون نام ، Jul 14, 2007 در ساعت 07:19 PM

واقعا وحشی هستند این چه قانونیه این چه مملکتیه
حیوانهای رزل کثیف دخترک چه گناهی کرده بود که این حقش بود
حالم از هر چه مرده بهم می خوره خودشون تمام کثافت کاری ها رو دارن حالا این دختره 17 ساله

-- نگین ، Jul 16, 2007 در ساعت 07:19 PM

dar jameie ma ke dam az barabarie afrade mosalman mizanim sookoot dar barabare in faje manayi be joz gozashtan az atefeo ensaniato javanmardi nis pas baraie inke sabet konim ta ensani hast ensaniatiam ham has sokoot ra sangsar mikonim be jaie anke ensani bigonah sangsar shavad

-- sara ، Jul 16, 2007 در ساعت 07:19 PM

سلام.
من دیروز این فیلم رو دیدم. نمی تونم بگم چقدر روی روح من اثر گذاشت. می دونم همه اونهایی که این فیلم رو دیدن، چه حالی دارن. فقط از دیروز تا الان، که حتی لحظه ای ذهنم فارغ از این مسئله نشده، فکرم اینه که "باید چه کرد؟" . وقتی ما که انسانهای معمولی (نه انسانهای خیلی وارسته و آسمانی) هستیم، اینطور دلمون به درد میاد، چطور امکان داره دین ما، که بوسیله پیامبر مهر و مهربانی آورده شده، به این عمل صحه بذاره؟ این اصلا مخالف فطرت انسانه. مگه فطرت ما الهی نیست؟ پس وقتی ما از دیدن این صحنه ها منزجر می شیم، یقین بدونید که در پیشگاه خداوند، که روحش در ما دمیده شده، این چیزها محکمومه. پس به اسلام ربطش ندید. اول تحقیق کنید، بعد اتهام بزنید. می دونید اگر این گره باز بشه که این عمل یک مجازات اسلامیه یا یک مجازات وحشیانه، چقدر مساله ساده میشه؟ فقط وقتی اسم اسلام رو پشتش میذارن، به خودشون حق می دن اینکارو بکنن. ... کاش بشه این حرفها رو به گوش کسی رسوند ...
ولی وقتی امروز شنیدم سه نفر از مدافعان حقوق بشر رو که دستگیر کرده بودن به خاطر دفاع از حقوق زنان، و میخوان امشب توی تلویزیون نشونشون بدن، ... احساس سرخوردگی کردم. این دین ما نیست که مشکل داره، این حکومت ماست که ننگینه. این سیاستهای این حکومته.
چیکار باید کرد؟ خواهش می کنم یکی به من بگه. بیایید همه اونهایی که اینجا پیغام گذاشتن یا نذاشتن ولی دلشون با ماست، بیایین متحد بشیم ...
دلم پر از درده ... فکر می کنم هیچوقت این زخم التیام پیدا نکنه
امیدوارم خداوند دعا رو بیامرزه. ... چون خیلی درد کشید و از دنیا رفت.
در ضمن این مطلب که "حق ویرایش نظرات ارسالی برای رادیو زمانه محفوظ است." قابل قبول نیست. گرچه به خاطر اینکه دلم و ذهنم پر از رنجه، دوست دارم صدام به جایی برسه، حتی اگر فعلا اثر نداشته باشه. ولی اگر نمی خواهید حداقل حذفش کنید، نه پیغام من رو، کلی می گم. ویرایش معنا نداره

-- مونا مثنوی ، Jul 17, 2007 در ساعت 07:19 PM

salam.man vaghean ba didane in film degargoon shodam va baraye jameeye ensani moteasefam,moteasefam ke in chenin vahshiyane be jane yek digar oftadeim,in chenin be dorane jaheliat bazgashteim,va vaaaaay bar shoma vahshian,vaghean khodaye motaal ba shoma che khahad kard????????

-- بدون نام ، Jul 17, 2007 در ساعت 07:19 PM

این توحشی که در این فیلم و عکسها میبینیم ربطی به دین اسلام ندارد. اسلامی که الان ما داریم با اسلامی که خدا مدنظرش بوده زمین تا آسمان فرق دارد و حکم سنگساری که در دین اسلام هست حتما الزامی و واجب است اما به شروطها که ...

-- بدون نام ، Jul 17, 2007 در ساعت 07:19 PM

ضمن عرض سلام وخسته نباشیدبه شما.
قبل ازهرسخنی بایدبگم این عمل زشت وغیرانسانی قلبم را جریحه دار کردوسخت متاسر شدم.
من در اینجا می خواستم یک نکته را بعنوان یک
سوال یادآوری کنم.
آونم اینه که گوییم برحسب اتفاق این دختر یک
کاری را دور ازشرع یا عرف خانواده انجام داده
باشد آیا باید اینگونه مجازات شود.
درپایان این عمل غیر انسانی وغیر عقلانی وکاملا وحشیانه که دل هر انسانی رابدرد می آورد را محکوم می کنم.

با تشکر فراوان ازتهیه کنندگان این سایت m.n

-- بدون نام ، Jul 18, 2007 در ساعت 07:19 PM

vahshatnak tari sahnei ke ta be hal dar in 23 sal omram didam / aya be in khanevede migan /khada lanat kone kasani ra ke in 2khtare mazloon ro intor shekanje dadan va sangsar kardan /

-- mehdi ، Jul 19, 2007 در ساعت 07:19 PM

با سلام میخواستم خواهش کنم عنوان یاست را عوض کنید . همانطوری که قبلا هم گفتم این توحش گروهی حیوان انسان نما اصلا ربطی به اسلام و سنگسار شده ندارد و اصلا این عمل وحشیانه شباهتی به سنگسار کردن هم ندارد.در جهانی که کافران غربی با استناد به احکام اسلامی بهترین منافع را به دست می آورند خود ما مسلمانان احکام مسلم اسلام را زیر سئوال میبریم به قول یکی از دوستان اگر با دیدن این صحنه ناراحت میشویم ÷س حتما خداوند هم ناراحت میشود . این حرف کاملا درست است ولی این صحنه اسلا ربطی به حکم سنگسار ندارد. خداوند متعال اگر حکمی به نام سنگسار در دین اسلام قرار داده حتما قواعد و قوانینی بسیار سخت هم برای آن قرار داده . از عامل حکم بگیر تا اندازه سنگی که باید به متهم زده شود و ای مسلمان بدان اگر طبق احکام و ضوابط درست مدنظر خداوند کسی مستحق سنگسار شناخته شود حتما خود تو هم این حکم را تائید خواهی کرد اما بدان خداوندی که ناز بنده اش را میکشد حتما به این راحتی شرایط سهل الوصولی را برای این حکم قرار نداده و اگر این حکم وجود دارد پس حتما بنا به حکمت عالیه خداوند درت است و از فهم ما انسانها خارج است . بسیاری از احکام اسلام رازهایی دارد که با گذشت زمان اسرار آنها به مرور کشف میشود و اسلام دینی کهنگی ناپذیر است . ای مسلمانی که به علت حکم سنگسار از مسلمان بودن خود شرم داری بدان که ما مسلمانان اکثرا اسلام را به طور ذاتی و ارثی از پدر و مادر خود به ارث برده ایم .کدام یک از ما واقعا به اندازه سرسوزنی در مورد اسلام تحقیق کرده ایم و از روی علم به آن روی آورده ایم. من خواهش میکنم حتما عنوان این سایت را عوض کنید . اسلام از خود مسلمانان دارد ضربه میخورد. خود ما بهتر میدانیم این وحشیگری نشات گرفته خوی غربی اصلا ربطی به اسلام و حکم سنگسار آن ندارد . این عمل یک قتل است من خودم حتی در میان حیوانات هم چنین صحنه ای مربوط به کشتن همنوع را ندیده ام . کجای اسلام گفته متهم را لخت کنید. خودمان را گول نزنیم . فردای قیامت باید پاسخگو باشیم . من هم بادیدن فیلم این وحشیگری یک هفته تمام از انسان بودن خودم ننگ داشتم و کلا یاس عجییبی وجودم را گرفته بود اما وقتی مطالب شما را مطالعه کردم و به عمق مطلب پی بردم بر خود وظیفه دانستم که به هم کیشان خود بگویم که دین ما یک دین من درآوردی نیست . کوچکترین حکم آن حکمت دارد اگر ما درست به انها عمل نمی کنیم دلیل این نیست که حکم اشتباه است به مسلمان بودن خود افتخار کنید و سعی در شناخت بیشتر اسلام داشته باشید به قول یکی از دوستان آن دختر معصوم ( میگویم معصوم چون به نظر خود من و با شرایط حاکم بر عراق حتما و بدون یقین منظور از رابطه میان او و پسرک مسلمان چیزی بیش از یک دوستی ساده نبوده و اصلا نزدیکی در کار نبوده) از مصایب دنیا راحت شده و در عالم بالا نزد خداوند رحیم از نعم خدا بهره میبرد. خداوند مسببین این توحش را اسیر نفس همانند خود کند . آمین یا رحمان و یا رحیم

-- نقوی ، Jul 19, 2007 در ساعت 07:19 PM

ميخوام بگم من نه تنها از مسلمان بودنم بلكه از مرد بودنم وحتي از انسان بودنم شرمسارم فقط از خدا مي خوام ما رو به خاطر بي گناهي دعا ببخشه ...

-- vahid-from zanjan ، Jul 19, 2007 در ساعت 07:19 PM

با عرض سلام و خسته نباشید.
من اززمانی که این کلیپ را روی موبایل دوستم
دیدم بسیار افسرده و اندوه گین شده ام.
باور کنید من تا کنون چنین غمگین افسرده
نشده بودم ماننده شوکی بود که برمن وارد شد. خدا لعنت کند قاتلین این دختر نوجوان را

-- محمد ، Jul 19, 2007 در ساعت 07:19 PM

سلام نمی دونم باید چی بگم ولی از دیشب که فیلم دعا رو توی گوشیم بلوتوس کردن به خدا نخوابیدم اخه چرا واقعا که شرم اوره به خدا عشق و عاشقی گناه نیست .

-- ملیکا ، Jul 22, 2007 در ساعت 07:19 PM

واحشتناکه ، وحشتناک من نمی دونم یک انسان چقدر میتونه سنگ دل باشه.این دختر اشتباه کرده، ولی تاوان یک اشتباه نمیتونه اینجوری باشه.من برای خودم متاسفم که این اتفاق باید در نزدیکیه ما رخ بده و ما نتونیم هیچ کاری انجام بدیم.

-- علیرضا ، Jul 22, 2007 در ساعت 07:19 PM

واحشتناکه ، وحشتناک من نمی دونم یک انسان چقدر میتونه سنگ دل باشه.این دختر اشتباه کرده، ولی تاوان یک اشتباه نمیتونه اینجوری باشه.من برای خودم متاسفم که این اتفاق باید در نزدیکیه ما رخ بده و ما نتونیم هیچ کاری انجام بدیم.

-- علیرضا ، Jul 22, 2007 در ساعت 07:19 PM

برای اولین نظر، راوی.
شاید به قول تو سنگسار مشهد واقعیت نداشته باشد ( که بعید می دانم) ولی دوست دارم نظرت را درباره ی سنگسار دو هفته پیش جعفر در روستایی در تاکستان قزوین را بدانم!
خب، این سنگسار را روزنامه های رسمی هم پوشش دادند و البته خیلی ها شان از اجرای آن دفاع کردند!
هنوز فکر می کنی سنگسار در ایران یک دروغ است!!

-- علی ، Jul 25, 2007 در ساعت 07:19 PM

سلام و خسته نباشيد واقعا موقعي كه براي اولين بار اين كليپ رو ديدم جدا ناراحت شدم و شايد گريه كردم اره من گريه كردم پسري كه از هيچ چيزي نمي ترسه و با هيكلي 185و وزن 80كيلو و پيشمرگه هم هستم ولي گريه كردم و از خودم بدم اومد واقعا اين انسان هاي بي شرم چطور يه دختر به خاطر يه اشتباه اينجوري زجر ميدن مگه اونا خودشون پاك هستن؟ واقعا متاسفم همين خدا رحمتش كنه

-- علي ايلامي ، Jul 25, 2007 در ساعت 07:19 PM

البته خدای مهربان پاداش دعا را به طور قطع در بهشت خواهد داد.ودرجواب این نامردا میتونم بگم از حیوان هم پست ترند.آخه نامردا زورتون به یک ضعیف رسیده شیر شدین .یه دختر 17 ساله .آدمی شاید با دیدن این صحنه ها اصلا به وجود خدا شک کنه ولی اگه همین نامردا نبودن دعا الآن تو بهشت نبود.من مطمئن هستم خدای بزرگ پاداش اونو میده.مرگ مظلومانه از همه چی دردناک تره.2 روزه خواب وخوراک ندارم. به خاطر فیلم سنگساردعا(البته خدایی هم نمیشه اسمشو گذاشت سنگسار)فقط کافیه اونو جای خواهر خودت بذاری.

-- محمد رضا ابراهیمی ، Jul 30, 2007 در ساعت 07:19 PM

من والا با دیدن این صحنه یکی دو روز شوکه شده بودم .به نظر من این ویدئو اون قدر گویا هست که احتیاجی به دادن نظر نیست.فقط میتونم بگم که خدا لعنتشون کنه ...

-- امیر زارع پور ، Jul 31, 2007 در ساعت 07:19 PM

بنام خدای مهربان سلام به تمامی عزیزان من وخانوادهام فیلم را دیدیم ومدتی است که سعی میکنیم فراموش کنیم چون صحنه دلخراشی بودواز دوستان خواهش میکنم از دین زیبای خودشان خجالت نکشند که این دین اسمانی کاملترین وبهترین دینهاست ولی کسی که مقاله اولیه را نوشته وتحلیل کرده دوستانه خواهش میکنم در مورد اسلام و قران تحقیق بیشتر کنند من خودم در مورد سنگسار بعد از دیدن ان فیلم دور از انسانیت که حتی حیوانی هم نمیشه نام گذاشت از ادم مطلع ومورد اطمینان سوال کردم اینطور که میگفتند فکر نکنم کسی را بتوان سنگسار کرد زیرا باید 3 نفر انسان عادل شهادت بدهند ویا کسی خودش 3 بار به ان عمل اعتراف کندتازه حکم خودش را داراست ولی با تمام این حرفا ان قضیه ربطی به دین زیبای ما ندارد ان یک جنایت مثل جنایاتی که در زندانهای امریکا عراق واسرائیل وجنایتکارانی دیگر در این دنیای کثیف که روز مجازات ستمکاران فرا میرسد وهمه انها باید جواب مظلومانی چون دعا ومردم بیگناه فلسطین افغانستان وایران در جنگ تحمیلی وبمب اتمی در هیروشیما وهزاران جنایت دیگر که باید مسلمان زرنگ باشد وگول ظاهر دشمن را نخورد گول ظواهر فریبنده انهارا که خود را به گمراهی کشانده ودر دنیای دیگر جزو خاسران است خدا کمک کند که اسلام واقعی را همگی ما بشناسیم

-- بدون نام ، Aug 2, 2007 در ساعت 07:19 PM

سلام
متاسفم که هنوز اینگونه وقایعی رو می بینیم.
اما بیشتر از کم سوادی دوستم شرمنده ترم که اینگونه بی مها با بر پیکر اسلام تاخته اند. اینگونه خبر پراکنی در دنیایی که به هزاره ارتباطات خانه به خانه معروف است کمی تا حدی خالی از انصاف است . شاید باور نکنید ولی این امر برای خود بنده صدق نکرد . کسی که خبر این واقعه را که 2 ماه پیش رخ داده بود باید اینجا و به این شکل ببیند. فاصله خانه دعا با خانه من کمتر از 4 یا 5 ساعت است چون من هم کرد هستم. اما در کمتر از یک ساعت تمامی اخبار را از دوستان و اشنایان و لطف دنیایی تار عنکبوتی بدست اوردم . فیلمش هم حتی رو گوشی دوستان بود که بارها اصرار کردند که برام بفرستند . بعضی ها هم مثل این دوست عزیز بازار گرمی کرده بودند و فیلم 23 دقیقه ای انرا در کلوپ های صوتی و تصویری بفروش می رساندند . تنها این نبوده دوست من.... دعا در روستای خود از توابع هولیر کردستان عراق توسط برادران خود و نه در جلوی پاسگاه به قتل رسیده لذا لازم است که بدانید این مسئله بحدی بحرانی بوده که پای القاعده نیز به میان کشیده شده. شکنجه وی نیز تنها سنگسار نبوده که حالا شما اونو به اسلام و سیاست و نمی دونم هزار مغوله کمپلکسی ربط دادید. در این فیلم ابتدا دوعا با ضربات مشت و لگد اطافیان و چوب های که بر پیکرش می زنند بی جان می شود . بگذارید از اول ماجرا با زبانی عامیانه تر بنویسم...
دوعا از خانواده ای یزیدی که هیچ ربط به اسلام ندارد از خانواده ای کرد عاشق پسری عرب و مسلمان می شود که از طایفه ای است که هرگز رابطه ای این چنینی مانند ازدواج نداشته اند . از قضا این دو چون دلبسته ی هم هستند با هم فرار میکنند و دوعا مدتی را نزد خانواده ی پسر به سر میبرد که خبر میرسد که پدر دوعا اعلام کرده که از او کینه ای به دل ندارد و دوعا اگر مایل بود میتواند به خانه باز گردد . دوعا با این تفکر که کدورتی باقی نمانده به خانه باز میگردد اما پدر زیر قولش میزند و دختر را به زیر چوب و باد کتک میگیرند . بطوری که از حال میرود. پس از ان دوعا را از پشت بام به پایین پرت میکنند طوری که هر دو پای وی میشکنند . و از این جا به بعد قضییه سنگسار که دوستمان اغراق کرده اجرا میشود . برادران و اقوام وی دوعا را به وسط میدان روستا اورده و با سنگ به جان وی می افتند و در اخرین لحظه که دوعا در حال جان دادن است و دو دست خود را دور سرش گرفته و حلقه کرده دو سنگ بزرگ یکی بر کمر وی و دیگری بر سر وی فرود میایند که منجر به مرگ وی میشوند . اما این کابوس تمام نشده بود . در حالی که دوعا از پایین تنه فقط با یک مایو بر زمین افتاده بود ( البته شلوار وی را برادرانش در اورده بودند) و به سختی جان داده بود به میهمانی چرخ های ماشین میبرند و با ماشین از روی وی رد میشوند و پس از ان وی را بروی خاک در حالی که به ماشین بسته شده بود به دور روستا می چرخانند و در انتها به دو ماشین می بندند و از وسط دو نیم میکنند . جالب است بدانید در با معاینات پزشک قانونی بر روی پیکر دوعا مشخص شد که دوعا هنوز دختر بوده و تنها صدق ادعای جوان مسلمان بوده که گفته بود حتی دست وی را لمس نکرده بوده ....
تاکنون 4 تن از برادر های دوعا و پدر وی و کمتر از 20 تن از افراد خانواده جوان مسلمان کشته شده اند....
اما خبر القاعده اینکه این گروه تروریستی ادعا کرده که این نزاع نزاع ماست و حتی اگر خانواده ی دوعا از جنگ با مسلمانان دست بکشند ما کوتاه نخواهیم امد .
حال دوست من سخنم با توست ...شاید بهتر بگم با همه اون هایی که به این باور رسیدند که اسلام دین وحشی و سبعی است... چرا لقمه رو دور سرمون میچرخونیم خانواده دوعا یزیدی بودند نه مسلمان و سنگسار هم فقط در بین مسلمانان است پس دوست من شما اشتباه کردین
من خودم کردم و مسلمان و لازم نیست که طرف کسی رو بگیرم چون هم دوعا کرد بود و هم اون جوان مسلمان.
فکر کنم من خیلی بی جانب تر میتونم قضاوت کنم . چون به هردو به یک اندازه تعصب دارم. اما در مورد کرد ها لازمه که یک چیز رو همون طور که خواهر دوعا اشاره کرده و کار منو هم راحتر کرده بگم و اون اینکه هنگامی که از خواهر مقتوله سوال میشه که چرا خانواده شما دست به همچین جنایتی زد در جواب میگه این رسم ماست ....
اما دوستان اشتباه نشه این رسم به هیچ وجه نه در ایین ورسوم کردیست ونه در دین اسلام اون ها . این خانوم به رسوم یزیدی خودشون اشاره میکنه و در ادمه به این نکته کاملا اشاره داره. بگذریم
کرد از سالیان دور دارای فرهنگ و اداب و رسومی بوده که تاکنون نیز بجای خود باقی اند تنها تاریخ2707 ساله این مردم نشان از قدمت اونها داره که به 7 قرن قبل از میلاد مسیح و 207 سال قبل از تاریخ شاهنشاهی و هخامنشی ایرانیان باز میگرده . بگذریم .....دوست من اسلام دین رحمت است و این را نه از این میگوییم که مسلمانم چون ثابت شده و میکنم .
قرض از صحبت پراکنده اینست که کرد ها وارثان و صاحبان عطوفت اشعار عرفانی سعدی و حافظ و هیمن و قانع اند ...
این اتفاق نه ربطی به اسلام داشت و نه ربطی به کرد ها .
مگه شما نمیگین سنگسار در میان مسلمانان است ....چرا نمی پرسین ایین خانواده دوعا چی بوده؟
یزیدی........این قتل هیچ ربطی به اسلام و کرد نداره پس لطفا از اب گل الود ماهی نگیر....
تعصب خانواده دوعا طوری بوده که در انتخاب شکنجه ها بی اختیار شده بودند و از شدت تعصب اونو با سنگ کشتند ....در اسلام اگر این حکم اجرا هم بشه قوانین خاص داره ....نیازی به گفتن این حقیقت نیست که این مجازات را عالمی دینی تعیین میکنه که بیش از 700 ساله در کردستان هیچ عالمی این حکم رو نداده و این حکم تنها از طرف علمای شیعی صادر شده ....در اسلام امده دو نفر که به عمل زنا دست میزنند و هر دو دارای زن و خانواده باشند به این حکم محکومند و این حکم در باره مجرد ها قابل اجرا نیست و تنها باید شلاق زده شوند .
دوعا مجرد بود. و مسلمان نیز نیود. این حادثه تنها در اثر تعصب قبیله ای تنگ باور یزیدی به سر انجام رسید و بس .....

امید وارم حرف هایم را هر چند که از شدت ناراحتی پراکنده نگاشتم به روی صفحه جعبه رنگین فرا نمای عنکبوتی بنگاری....

-- یک جوان کرد و مسلمان که راست را می گوید ، Aug 2, 2007 در ساعت 07:19 PM

اگر ما مسلمان واقعی باشیم می فهمیم که با سنگسار کردن چه مرد و چه زن باعث مشویم که اسلام در ذهن دیگران دینی با خوشونت معرفی شود من دوست دارم مسولین کشور در این باره نهایت تلاش خود را بکنند.

-- کریم ، Aug 5, 2007 در ساعت 07:19 PM

واقعا متاسف شدم حالم بهم خورد خیلی وحشتناک بود تعجب داره که پستر از حیوانات دم از ناموس میزنند.ننگ زمین وانسانیت...

-- وحید ، Aug 5, 2007 در ساعت 07:19 PM

من همين امشب يعن حدود يكي دو ماه بعد از اين واقعه از اين جنايت هولناك مطلع شدم.باور كنيد كه به كلي وضعيت روحي و فكريم متشنج شده و در ساعات اوليه شب واقعا ديوانه شدم .من از قوانين سنگسار اطلاع چنداني ندارم ولي با مشاهده اين فيلم فقط از خدا ميپرسيدم كه تو /ايا اسم اينكار هولناك رو جنايت نميگذاري .؟ آيا اين اعمال وحشيانه در دين تو رواست؟يعني دين تو اينه؟كه يه دختر بي پناه اسير دست اينهمه لاشخور و حرومي شده؟اصلا اگر هم كه دچار گناه كبيره زنا شده آيا بايد اينطوري كشته بشه اونم با اين فجاهت ؟از اون حرومي ها ميپرسيدم كه مگه اين دختر تمامه بشريت رو به قتل رسونده كه جزاش اينه؟وا اصفا كدوم يكي از اين گردن كلفتاي لندهور به اين دختر محرم بودند كه بايد اونو نيمه عريان لگد كوب ميكردند...بگذريم اولش فكر كردم كه اين فاجعه در ايران رخ داده .ولي بعد از سرچ كردن تو سايتهاي مختلف فهميدم كه تو كشور ما اتفاق نيفتاده و مقداري حالم بهتر شد ولي هنوزم برام باور كردني نيستكه تو اين عصر و زمان همچين جناياتي رخ ميده.انشا الله خدا ريشه همه اين نامردي ها و به واقع بگم اعمال شنيع كه از حيوان پست تر ها هم بعيده بتونن مرتكب بشن از رو زمين محو كنه .حالا اين حرامزاده ها چه جور جونور هائي بودند نميدونم.

-- يه بنده خدا ، Aug 7, 2007 در ساعت 07:19 PM

فقط میتونم بگم به کدامین گناه کشته شدی؟

-- armita_m3@yahoo.com ، Aug 10, 2007 در ساعت 07:19 PM

وافعا نمی شه حرفی زد فقط ممنون که مارو از این فجایع باخبر می کنید

-- محمد ، Aug 11, 2007 در ساعت 07:19 PM

همین کارا رو می کنن که جهانیان میگن مسلمونا خشن شدن. به نظر شما حیوون هم اینکارو میکنه؟

-- mohammad ، Aug 15, 2007 در ساعت 07:19 PM

سلام علیکم.
بنده چندی پیش فیلم مربوط به دعا را دیدم اما پلیس با یونی فرم را مشاهده نکردم اگر می شود لطفا فیلم کامل این جنایت رو برای من بگزارید.

-- محسن امانی ، Aug 15, 2007 در ساعت 07:19 PM

هیچ حیوانی به حیوانی نمی دارد روا
آنچه این نامردمان با جان انسان می کنند

روزی که خدا می خواست انسان را بیافریندبا اعتراض ملائکه روبرو شد که معتقد بودند انسانها خونریزند و در زمین فساد می کنند. اما خدا در پاسخ آنها گفت من چیزی را می دانم که شما نمیدانید.
کاش می دانستم منظور خدا چه بود.

-- سام ، Aug 15, 2007 در ساعت 07:19 PM

vaghean motoasefam

-- mohammadreza ، Aug 19, 2007 در ساعت 07:19 PM

من که مردم از دیدن این فیلم حالت تهوع گرفتم واقعا دلم به خاطر این دختر معصوم سوخت خدا جزای اینها را بدهد./

-- کیوان ، Aug 19, 2007 در ساعت 07:19 PM

فقط ميتونم اينو بگم كه خدا لعنت كنه كسي رو كه اين قانون ضد بشري رو باب كرده
آدم وقتي كه به جيغ كشيدنه طرفي كه سنگسار شده فكر ميكنه بدنش به لرزه مي افته حالا يكي بخواد با سنگ طرف مقابلشو بزنه واقعا جاي بسي تاسف داره ديني كه مجريانش اين جور آدما باشن ...

-- نيما ، Aug 19, 2007 در ساعت 07:19 PM

چرا بجای نوجوان عراقی از مکرمه...زن ایرانی نگفتی؟

-- sqs ، Aug 24, 2007 در ساعت 07:19 PM

واي به خونسردي كسي كه فيلم مي گرفته، واي به من كه دو بار ديدمش...
اميدوارم خدا اونقدر بي عدالت باشه كه ما رو ببخشه.

-- يه نامرد ، Aug 24, 2007 در ساعت 07:19 PM

با سلام:این کلیپ نشانهای واضح از توحش در منطقه ای دور از تمدنه ولی کمال بی عدالتیه که بخاهیم اینو به اسلام وقرآن بچسبونیم .بله خیلیا تو این مملکت به اسم دولت مرد و 1000000هزار اسم وعنوان .خرافاتی وارد دین کردن ولی همه اینا دلیل بر بی پایه بودنه احکام نیست برای مثال همین سنگسار که میفرمایین (ایلبته این وحشیگری که عکسشو دیدین نه!!)در دین گفته شده حتی اگر فرد در لحظه قبل از سنگسار اضحاره ندامت کنه حکم از سنگسار خارج میشه (حالا اگه در مملکت ما حکم دین نقض میشه دلیلی بر بی پایه بودن حکم نیست)دین اسلام از خیلی از ادیان دیگه با پیروانش نرم تر برخورد میکنه وبه نظر این حقیر زود قضاوت نکنیم!!!

-- ashkan ، Aug 26, 2007 در ساعت 07:19 PM

سلام خدمت دوستان عزیز واقعا متاسم برای کسانی که به اسم دین وقران این صحنه ها رو به وجود می اورند وباعث خدشه دار شدن دین اسلام میشوند .کجای دین اسلام چنین حکمی رو صادر کرده که جوانی مرتکب چنین گناهی بشود باید خیلی وحشیانه باهاش رفتار کرد.و کسانی که این بلا رو سر دعا بی نوا وبی پناه اوردند خود مستحق مرگ هستن . هر انسانی که قاتلین دعا رو بببیند و حکم اعدام درباره انها شخصا اجرا نکند در پیشگاه خداوند جوابگو باید باشد

-- محمد ، Aug 27, 2007 در ساعت 07:19 PM

به نظر من مشكل كلي است چون در قران حكم سنگسار آمده وحداكثر800000000ميليون نفر به آن اعتقاد دارند

-- بيچاره ، Aug 28, 2007 در ساعت 07:19 PM

چرا همه تون ایتقدر احساساتی برخورد میکنید به نظر من که اصلا" مشکلی نداره روزی هزار تا از این اتفاقا داره دورو بر ما میفته با این تفاوت که از اونا فیلم نمیگیرن و پخش نمیکنن این یکی پخش شده


مینا از کردستان ایران

-- مینا ، Aug 29, 2007 در ساعت 07:19 PM

Man Nazaram Ine Ke Bayad Bakasani Ke In kar Ro Kardan Be tarze Fajiane Tari Barkhord Kard Bayad Badtar va Bishtar Bala Sareshon Avord
Bayad Hokm Koshtaneshono Baraye Omom Azad Konan Ta Harki Dideshon Tike Tikashon Kone Mamnon Az www.LOVE30T.Com
Mozahem Misham

-- >>Ki-NG<< ، Aug 31, 2007 در ساعت 07:19 PM

هيچ كس را متهم نمي كنم نه انهايي كه با دعا اين كار را كردند و نه دوستاني كه راجب به اين موضوع قضاوت كردند و به جاي خداوند هم تصميم گرفتند من به قدرت و عدالت خداوند شك ندارم و باور دارم كه خداي روي زمين نيستم او خود بهتر ميداند و بهتر مي تواند

-- حسن ، Sep 3, 2007 در ساعت 07:19 PM

مارو هم گرگا و هم چوپونا از هم می درن...سادگی بسه چرا بره بمونیم منو تو

-- ado ، Sep 3, 2007 در ساعت 07:19 PM

سلام!
واقعاً تشکر می کنم برای این همه ابراز احساسات!
موضوع این خبر سنگسار یه دختر 17 ساله تو کردستان عراق بوده!

کاش لاقل شرایط سنگسار و می دونستید و می دونستید سنگسار و برای چی انجام می دن بعد این همه ابراز احساسات به خرج می دادید!
بزارید بگم چه کسی سنگسار می شه :
1- خانم x شوهر دارد.
2- خانم x با آقای y که شوهر او هم نیست اقدام به برقراری رابطه جنسی کرده است!
3- خانم x اين كار را چنان علني و بي پروا انجام داده که 4 نفر توانسته اند با ریزترین جزئیات کل فرایند سکس انجام شده را برای قاضی یا هر کس دیگری توصیف کنند!

ولی طبق گفته های بالا این دختر خانم شوهر نداشته! و 4 نفر که جزییات رابطه جنسیش رو با اون مرد دیده باشند اصلاً وجود نداشتند!
پس نمی تونه اسم این جنایت سنگسار اسلامی باشه! که عزیران ما فریاد انزجارشون از اسلام و مسلمان بودنشون به هوا رفته!
اینم بدونید اسلام به مسلمون آگاه نیاز داره نه کسی که بدون هیچ بینشی دینش رو صرفاً شناسنامه ای انتخاب کرده!

ثانیاً حتی اگه شرایط بالا رو داشت، اسلامیش اینه که بدون حکم حاکم شرع (یا قاضی) کسی اقدامی نباید انجام بده!
و ثالثاً سنگ سنگسار اسلامی سنگ های ریز و کوچیکه نه اون سنگ 50 کیلویی در تصویر بالا!

متاسفانه فریاد آدم هایی که کمتر اهل مطالعه هستند از بقیه بلندتره چون تعدادشون خیلی بیشتره!

ولی بذارید راجع به کسی بگم که شرایط سنگسار اسلامی رو پیدا کرده!
قطعاً فهمیدید که این شرایط به ندرت ممکنه پیش بیاد!
نمی دونم شما چه تصوری نسیت به خانم Xدارید. ولی این خانم کسیه که به راحتی تمام بنیاد خانواده رو متلاشی می کنه!
اون عزیزانی که احساساتشون جریحه دار شد قطعاً می دونند که این خانمی که کثافت کاریشو رو داره اجتماعی و در ملا عام انجام می ده عشق و محبت خانوادگی رو به هرزگی و بی اخلاقی می فروشه!
این وسط اگه فرزندی به دنیا بیاد معلوم نیست که پدر واقعیش کی بوده!
حتماً این رو هم می دونید که استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری تا یه درصدی تاثیر داره، مثلاً 98%! و با احتمال 2% باقیمانده ، اطمینانی وجود نداره که فرزند به وجود اومده از پدر واقعیش باشه!
این آدما درسته خیلی کم گیر میان ولی واقعاً سزاوار چنین مجازاتی هستند چون برای جامعه مخربند! و دیگران با نگاه به این مجازات ،درس عبرت خوبی می گیرن!

البته شواهد و آمار بالای بچه های تک والدی نشون میده جوامع غربی چنین چیزی زیاد براشون مهم نیست! اونا تو کمونیسم جنسی غرق شدن و خانواده و پدر مادر بودن فرزند براشون مهم نیست!
غرب با تمام پیشرفت هاش تو تکنولوژی هنوز به اخلاقیات توجه زیادی نداره!
و برای اونایی هم که غرب رو مظهر تمدن تو همه چیز می دونن و کورکورانه راه اونا رو دنبال می کنن این چیزها نمی تونه اهمیت زیادی داشته باشه!
به امید روزی که آدما گفته هاشون از روی مطالعه باشه نه باد هوا!

یا حق!

-- Mahdi ، Sep 5, 2007 در ساعت 07:19 PM

فقط می توانم بگویم متأسفم تو این مملکت ...

-- متین ، Sep 6, 2007 در ساعت 07:19 PM

وحشتناک بود خیلی وحشتناک
فقط می خوام بگم که عاملهای این جنایت باید مجازات بشن همین!

-- neda ، Sep 8, 2007 در ساعت 07:19 PM

نمي دونم چي بگم
اخه چرا مگه گناه اون دختر بيچاره چي بود ... عشق

-- بدون نام ، Sep 13, 2007 در ساعت 07:19 PM

با تشکر از مدیریت سایت من یک مسلمان معتقدم اما از دیدن این بلوتوث و صحنه ضد انسانها بسیار متاسف شدم و متاسفم که چنین حیوانات احمقی در دنیا وجود دارند که یک موجود ضعیف را چنین وحشیانه بکشند به امید آگاهی بیشتر انسانها و ارج نهادن به انسان و انسانیت و آرا و عقاید انسانها

-- آذرخش ، Sep 13, 2007 در ساعت 07:19 PM

در طول تمام عمرم حتي در مورد از بين رفتن عزيزان و دوستانم اينقدر ناراحت نشدم كه از ديدن فيلم جنايت وحشيانه دوعا متاثر شدم
شايد در تمام عمرم اينقدر بخاطر يك چنين صحنه اي تحت تاثير قرار نگرفته و گريه نكرده ام . اين فيلم را قبلا فقط شنيده بودم تا اينكه بطور اتفاقي در سوم ماه مبارك رمضان آنرا ديدم. از آن روز مرتب و هر لحظه اين صحنه واقعا دلخراش برايم مرور مي شود و فكرم مشغول است به همه چيز فكر مي كنم به خداوند عظيم ومهربان و به حيواناتي كه در كنار آنها زندگي ميكنيم(البته پسترين حيوانات بسيار بسيار با شرفتر از آنهايي هستند كه به خود اجازه چنين جنايتي را در مورد آن دختر معصوم دادند. به اصل ماجرا كه توسط آن جوان كرد در بالا توضيح داده شد توجه شود.)و البته ظاهري انسان دارند.چه زيبا خداوند مهربان در كتاب آسمانيش آورده كه بلكه آنان از حيوانات بدترند.حال با يك چنين حوادثي دلخراش و واقعا دلخراش به اين سخن خداوند مهربان پي مي بريم كه چرا بعضي از انسانها را اينگونه خطاب قرار داده است.
به عقيده من بسياري از اعمال اينچنيني وحتي پايين تر از آن بخاطر اين است كه انسان خود را مالك بسياري از چيزها از جمله زن و همسر مي داند بلكه مالك واقعي خداست وهمه چيز نزد انسان از جمله زن همسر فرزند مال ثروت و...امانت است ومالك واقعي آنها خداست در صورتي كه بسياري از ما در عمل طوري ديگر رفتار مي كنيم.
آن دختر بي گناه(دوعا)امنتي بود در دست پدر وبرادرانش.واي بر آنها كه چنين....كردند.لعنت خداوند بر آناني باد كه به هر صورتي در اين جنايت هولناك دست داشته اند
هر چند معتقدم تمامي آنها هم در اين دنيا وهم در آن دنيا به سزاي عمل پليد خود ميرسند . وتا كنون پدر اين جنايتكار به همراه چهار پسرش به قتل رسيده اند.(توضيحات جوان كرد در بالا)
تا كنون از خود مي پرسيدم كه چگونه خداي مهربان براي برخي انسانها در كتاب آسمانيش عذاب هاي سختي قرار داده است
ديدن بخشي از صحنه هاي جنايت در مورد دوعا(با توجه به توضيحات جوان كرد در بالا فيلم مذكور منعكس كننده بخشي كوچك از اين جنايت است)حال واقعا درك مي كنم سزاي افراد اين جنايت بزرگترين عزاب ها است كه خداوند وعده آن را در كتاب آسمانيش داده است.
باتمان وجود عقيده دارم كه دوعا دختر معصوم وپاك 17ساله(اثبات پاك بودن آن توسط پزشك قانوني به گفته آن جوان كرد در بالا كه توسط دوستانش بهتر ار بقيه از ماجرا اطلاع داشته بيان شده است.)روحش در بهشت ونزد فرشتگان الهي خواهد بود.خداوند روحش را شاد كند.

-- حسين ، Sep 18, 2007 در ساعت 07:19 PM

در طول تمام عمرم حتي در مورد از بين رفتن عزيزان و دوستانم اينقدر ناراحت نشدم كه از ديدن فيلم جنايت وحشيانه دوعا متاثر شدم
شايد در تمام عمرم اينقدر بخاطر يك چنين صحنه اي تحت تاثير قرار نگرفته و گريه نكرده ام . اين فيلم را قبلا فقط شنيده بودم تا اينكه بطور اتفاقي در سوم ماه مبارك رمضان آنرا ديدم. از آن روز مرتب و هر لحظه اين صحنه واقعا دلخراش برايم مرور مي شود و فكرم مشغول است به همه چيز فكر مي كنم به خداوند عظيم ومهربان و به حيواناتي كه در كنار آنها زندگي ميكنيم(البته پسترين حيوانات بسيار بسيار با شرفتر از آنهايي هستند كه به خود اجازه چنين جنايتي را در مورد آن دختر معصوم دادند. به اصل ماجرا كه توسط آن جوان كرد در بالا توضيح داده شد توجه شود.)و البته ظاهري انسان دارند.چه زيبا خداوند مهربان در كتاب آسمانيش آورده كه بلكه آنان از حيوانات بدترند.حال با يك چنين حوادثي دلخراش و واقعا دلخراش به اين سخن خداوند مهربان پي مي بريم كه چرا بعضي از انسانها را اينگونه خطاب قرار داده است.
به عقيده من بسياري از اعمال اينچنيني وحتي پايين تر از آن بخاطر اين است كه انسان خود را مالك بسياري از چيزها از جمله زن و همسر مي داند بلكه مالك واقعي خداست وهمه چيز نزد انسان از جمله زن همسر فرزند مال ثروت و...امانت است ومالك واقعي آنها خداست در صورتي كه بسياري از ما در عمل طوري ديگر رفتار مي كنيم.
آن دختر بي گناه(دوعا)امنتي بود در دست پدر وبرادرانش.واي بر آنها كه چنين....كردند.لعنت خداوند بر آناني باد كه به هر صورتي در اين جنايت هولناك دست داشته اند
هر چند معتقدم تمامي آنها هم در اين دنيا وهم در آن دنيا به سزاي عمل پليد خود ميرسند . وتا كنون پدر اين جنايتكار به همراه چهار پسرش به قتل رسيده اند.(توضيحات جوان كرد در بالا)
تا كنون از خود مي پرسيدم كه چگونه خداي مهربان براي برخي انسانها در كتاب آسمانيش عذاب هاي سختي قرار داده است
ديدن بخشي از صحنه هاي جنايت در مورد دوعا(با توجه به توضيحات جوان كرد در بالا فيلم مذكور منعكس كننده بخشي كوچك از اين جنايت است)حال واقعا درك مي كنم سزاي افراد اين جنايت بزرگترين عزاب ها است كه خداوند وعده آن را در كتاب آسمانيش داده است.
باتمان وجود عقيده دارم كه دوعا دختر معصوم وپاك 17ساله(اثبات پاك بودن آن توسط پزشك قانوني به گفته آن جوان كرد در بالا كه توسط دوستانش بهتر ار بقيه از ماجرا اطلاع داشته بيان شده است.)روحش در بهشت ونزد فرشتگان الهي خواهد بود.خداوند روحش را شاد كند.

-- حسين ، Sep 18, 2007 در ساعت 07:19 PM

badtar az in ra dar iran mibinim

-- mehran ، Sep 19, 2007 در ساعت 07:19 PM

با سلام .من وقتی برای اولین بار در 26 شهریور سال 1386 فیلم دعا رو دیدم انقدر تاسف خوردم و کاری جز اشک ریختن نداشتم تا صبح نتوانستم بخوابم با خودم اون دختری رو که حتی نامشرو نمیدونستم صدا می کردم و میخواستم یه طوری ارومم کنه تا اینکه نزدیکای صبح یه صدای بهم گفت اروم بخواب و نگران نباش من خوابیدم ولی باز وقتی بیدار شدم به یاد اون صحنه افتادم من فیلم جنایت های زیاد و فجیح تری رو دیدم و به اندازه اینجنایت نارحت نشدم چون احساس کردم که از روی حسادت و خودخواهی این عمل توسط مردانی حسود و عقده ای جامعه که چشم دیدن ازادی و استقلال زن رو ندارند و به حس دوست داشتن زن که برای یکی دیگه جز خودشون ابراز میشه حسادت میورزند.این ماه رمضونی وقتی صدای تلاوت قران رو شنیدم که روی اون فیلم میکس کرده بودن یه جورایی نسبت به دینی از نمازو روزه کم نزاشته بودم براش و تک تک دستوراتشو تا حد توان با سن کمم انجام میدادم بد بین کرد نشتم و به خدای خودم ناله کردم گفتم یه نشانه بفرست خدا که بدونم این رفتار مورد پسند تو نیست نشانه ای که منو از شک و تردید در بیاره یه دفعه به دلم افتاد بیام اینترنت و زندگی نامه ای اگر از اون دختر هست بخونم و وقتی دیدم کشته شدن دعا دنیا رو متوجه این جور مناطق و قتلهای زنان و دختران کرده و خودش هم در دید اکثریت انسانهای با شعور و تحصیل کرده جامعه مورد حمایت قرار گرفته پی به نشانه خدا بردم و فهمیدم که این جور جنایات که رسمی هم نمی شده برخی مناطق توسط دعا توسط دعا مردان اون مناطق و به تفکر واداشته و دنیا رو متوجه جاهلیت مردانی در اون مناطق کرده ارامشی عجیب به من دست داد و به زن بودنم افتخار کردم حتی اگر مردانی برای پیشرفت و ازادیم سنگ اندازی کنند خدا با حق است و منجی بشریتی که خواهد امد به این دلیل مد نیست که مردان برتر از زنانند به این دلیل مرد است که نمونه واقعی مرد را به مردان حیوان صفت نشان دهد و حق مظلومان و زنان را که در طول تاریخ همیشه مظلوم بوده اند را با ساختار بدنی خودشان ولی با افکاری انسان پسندانه و عادلانه نشان دهد .در مطلبی خواندم که در تظاهراتی که به همین مناسبت برگزار شده با اینکه گفته شده مردانی وجود داشتند ولی در تصاویر مردی دیده نشده من با ان تظاهرات کاری ندارم ولی این مطلب را صراحطا اعلام میدارم که اینکه در جامعه رواج شده باید مردی پشت سر زنی باشد یا حرف زنی از بان مردی بیان شود تا در جامعه اجرا شود این خود یک تبعیض و تحقیر بزرگ زن است که معنی بی ارزش بودن زن و ناقص بودن عقل او را می دهد در حالی که زنان به نوبه خود میتوانند یک دنیا را با عدالت بدون وجود خشونت اداره کنند زن نه پایین تر از مرد بودن را میخواهد و نه بالاتر بودن از او را زن مساوات میخواهد زن میگویید وقتی من همپای مرد تلاش میکنم در س میخوانم کار میکنم ایا می شود به دلیل اینکه فقط ساختار فزیکی ام با مرد تفاوت دارد مرا پایین تر از مردبدانند.خدایی که برتری انشانی را به انشان دیگر نه به وسیله قدرت نه ثروت نه جنسیت تعیین میکند چطور ممکن است بنده او غیر مستقیم بنده ای را به دیگری برتری دهد و با دلایل بی منطقی همچون ساختار فزیکی زن این نیت شوم را در جامعه پیاده بکند .موردی دیگر اینکه در سنگسارها دیده می شود که زنی بدون وجود مردی سنکشار شود ولی ایا اتفاق افتاده که مردی بدون وجود زنی به دلیل رابطه نامشروع سنگسار شود همه اینها بر میگردد به قضاوت در مورد اجزای فزیک زن بیشتر این حکمها بر اساس تغییر در فزیک زنان است که از ان پی به ارتباط زن با مرد دیگری می شوند اگر چه ان مرد را حتی نشناسند و ان مرد همراه زن سنگ سار نشود.اگر اسلام دین سنگ یار یعنی کشته شدن انسانی که پست تلقی میشود و هیچ حامی ندارد توسط انسانی که ممکن است منشا گناه باشد چون اگر این گونه نباشد یعنی قساوت قلب که در اثر دوری از خدا رخ میدهد نداشته باشد هیچ گاه نمیتواند حتی به تماشای سنگ سار بنشیند و ساکت بماند.ممکن است در کوتاه مدت انسانهای زیادی از کشورهای اسلامی متنفر بشوند و مسلمانان زیادی دین خود ا از دست بدهند. به نظر من عمل هر انسانی اگر به انسان دیگر از نظر مالی و جانی اسیبی نرساند حق اعتراض یا محکوم کردن توسط انسانی دیگر را ندارد. میتوان اگر زنان و مردانی هم راکه انحرافات جنسی دارند مثلا با افرادی که متاهل هستند در ارتباط هستند و باعث از هم پاشیدن زندگی مشترک دو نفر می شود که توسط یکی از زوجین شکایتی به ادگاه می شود و این عمل ثابت میشود به زندان محکوم کرد مطمعنا تاثی گزار در رفتار ان شخص خواهد بود و به فرد امکان توبه راهم خواهد داد.خدایی که در قران اعلام میدارد که من توبه پذیرم حتی اگر 1 ماه از عمرت باقی مانده باشد و فرسط توبه و جبران میدهد برای کسانی که بزرگترین گناهان را انجام میدهند چطور یک انسان میتواند به دختری 17 ساله و یا انسانهای که به این قبیل اتهاملت مجازات می شوند ندهد و او را به کام سرای دیگر با ان وضع بفرستد .ایا لخت کردن دعا در میان ان همه مرد و شکنجه و ازار وی نشان دهند غیرت مردان است یا سنگ کوبیدن به مظلومی تا جان دهد اگر این گونه باشد حیوانات که از ما انسانها خوشبخت ترند .و انسان اگر به جنگل و کوه پناهنده شود بهتر است تا در جامعه ای این چنین زندگی کند .دیگر زمانه ترساندن چشم زنان به این طریق نیست تا زنی به اجبار و از روی ترس در خانه خویش فرزندانش را تربیت کند بسوزد و بسازد و در اخر فرزندان عقده ای تحویل جامعه دهد این چنین حکمهای این چنین عواقبی را ه دارد. زنی که با ترس در خانه شوهر زندگی کند فرزندش اگر دختر باشد در جستجوی ازادی فرار میکند و محبت را در اغوش غریبه میجوید و پسرش نیز به توهبن به قشر ضعیف تر از خودش می پردازد.خواشته من به عنوان دختر ازاده ایرانی رفع تبعیضها و فرهنگ سازی برای خوانواده ها که بزرگترین مهد تربیت بشریتند .اگر زن و مرد با میل و رغبت با هم اشنا شده و ازدواج کنند هیچ گاه فرزندشان فراری یا قاتل نمی شود .قوانین تبعیض امیز زیادی در قوانین ما نسبت به زن وجود دارد که سنگ سار از تاسف بار ترین انها ست .ولی نمیدانم چه موقع مسئولین ما که بیشترینشان را مردان تشکیل میدهند به این حقیقت پی خواهند برد که زن و مرد جز ساختار فزیکی از هیچ جهات با هم فرق ندارند و این تبعیض ها باعث متنفر شدن زنان از ازدواج و کانون خانواده و تربیت فرزند می شود اگر به زن اجازه داده شود زندگی را خود تشکیل دهد نه ابزاری برای تشکیل زندگی دیگری باشد زنان نیز میتوانند با افکاری ارام زندگی کنند اگر به طبیعت بنگریم به این اصل پی خواهیم برد .امیدوارم نوشته هایم در سایت شما قرار بگیرد.باتشکر فراوان.

-- صدرا ، Sep 21, 2007 در ساعت 07:19 PM

من میخواستم بگم یه تصمیمی در موردخودم در دیدن این جور فجایع میتونم بگیرم که هیچ موقع ازدواج نمی کنم حد اقل در ایران و با این قانون متعصب و خطرناک ایرانی که هر مردی به راحتی میتونه علیه زنان از این قانون سو استفاده بکنه و به دست سنگ یار یا اعدام بده

-- زینب ، Sep 21, 2007 در ساعت 07:19 PM

سلام متاسف شدم از اینکه نظر خودم رو در مور داینکه اگر همسر من با کسی دیگه باشه نظر من نسبت بهش چیه تو سایت ندیدم شاید به نفع مردا نیست و یا شاید هم فکر کردید که این بیغیرتیه و لی نظرات من کاملا منطقی و انسانی بود زندان بهترین جایی که یه چنین ادمی که دو تا زندگی رو زا هم می پاشه می تونه اونجا هم ادب بشه هم از رفتارهای غیر انسانی به دور باشه.

-- سید مهدی ، Sep 26, 2007 در ساعت 07:19 PM

خیلی بی شرمانه بود . خدا خودش میگه صد بار اگر توبه شکستی باز ا . حتی کسانی که رابطه نا مشروع زنا را دارند شاید بخواهند توبه کنند و خدا انها را می بخشد ولی چطور قضاوت کردید که دیگران اعتقادشان را از دست می دهند . تورو خدا این کارها را نکنید .

-- فاطمه موسوی ، Oct 16, 2007 در ساعت 07:19 PM

خیلی بی شرمانه بود . خدا خودش میگه صد بار اگر توبه شکستی باز ا . حتی کسانی که رابطه نا مشروع زنا را دارند شاید بخواهند توبه کنند و خدا انها را می بخشد ولی چطور قضاوت کردید که دیگران اعتقادشان را از دست می دهند . تورو خدا این کارها را نکنید .

-- فاطمه موسوی ، Oct 16, 2007 در ساعت 07:19 PM

با سلام و عرض ادب خدمت خوانندگان این من. چندین روز است از این واقعه میگذرد ولی من هنوز به زجر کش شدن دعا فکر میکنم ای کاش فرشته های بودند در قالب انسان تا انتقام این مظلوم را میگرفتند .شاید در دنیا فقط انسانها را به جرم ضعیف بودن و مظلوم بودن میکشند.کشور ایران که در جنگ در دفاع از نوامیس دشمنان را کشتی کشورلبنان که شهادت طلبان تربیت میکنی .کشور امریکا که به راحتی برای منافع و یا مصلحت خود میتوانی دستور قتل ادمی را در فرسنگ ها دور تر از خودبدهی .کشور ایتالیا با مافیای مخوف.شاید فقط بلید شعار بدهید و برای منافع خود از زنان و ضعیفان و مظلومان دفاع کنید .بین این همه کشور دنیا که بیشتر انها این واقعه را درتلوزیون های خود پخش کردند.کدام کشور دستور قصاص حیوانهایی در قالب انسان را دادند.کدام کشور پافشاری به اخبار و به روز کردن اخبار کردند .شمایی که این تصاویر را میبینید شاید دولتهایتان اهل سیاست و عمل نباشند .وجدان شما چقدر بیدار است .هر اسنان طبیعی با دین این تصاویر چندین روز عذاب وجدان پیدا میکند چون فطرت انسان چنین افریده شده است .انسانی که مادی طلب و رفاه دوست است و دائما با دیدن صحنه های خوب به روح جسمش ارامش میدهد .مسلما از دین چنین حقایقی گریزان است .ولی این حقیقت برخی از جوامع است که هنوز در دوران جاهلیت به سر میبرند.نمیدانم این حقیقت دارد که با امدن اسلام تبعیض ها از بین رفت و دختران دیگر زنده به گور نشدند و لی امروز این عمل هیچ تفاوتی با زنده به گور شدن دختران ندارد صد برابر بد تر و زشت تر از ان است .زیرا شخصیت و جنسیت زن هر دو زیر پا له می شود.واقعا چه کسی کدام صاحب قدرتی و چگونه خواهد توانست روال را در دنیا عوض کرده و تمام زنان مردان را در تمام شرایط مساوی با یکدیگر ببیند و به هیچ کس اجازه ندهد به خاطر گناهی کوچک دردرگاه خدا دیگری را زجر کش کند ویا طوری دیگر مورد ازارو اذیت قرار دهد.تمام دولت های دنیا با شعار حمایت از ضعیفان که زنان را نیز جز انها قرار میدهند امورات خود را به پیش می برند.ولی این رابدانید زن حمایت شعاری این کشورها را نمیخواهد اگر راست میگویید قانون را در تمام دنیا برای مردان و زنان یکی بکنید شاید این کوچکترین کاری باشد برای از بین بردن سنت های غلط و ریشه ای حیوان صفتان در قالب مرد .دعا علنی به اصطلاح سنگ سار شد و بر حسب اتفاق فیلم را مردم روی اینترنت که از منبع خصوصی وارد شده بود دیدند و لی هنوز هم دعاهای هستند که مخفیانه زجر کش میشوند ایا کسی هست که انها را یاری کند و یا شاید امام حسین مرد بوده و مورد ظلم قرار گرفته است مردم ما میپندارند که زن اصلا انسان نیست و یا شاید هم از عزاداری ها فقط پرچم تکان دادن و صدا کلفت کردن و یا حسین گفتن را یاد گرفته اند و به عشق حلوا و چای به مساجد و دسته ها می روند .اری بزرگترین ظلم .ظلم مرد نسبت به زن در طول تاریخ از گوشت زن را به دلیل رفع گرسنگی خوردن بوده تا بلوک سار کردن زن و بیشترین مظلومان در طول تاریخ زنان بوده اند . انهایی که با جنگ ها و اخبارهای بمب گزاری و غیره افکار مردم را از جنایت های این چنینی و تبعیض ها دور میکنند افکار خود زاییده سنت های بی منطق و مریض گذشتگانشان است . که با توصیه هایی این چنینی برای بقای نسل مذکرشان این چنین کوشیده اند.وهنوز هم هستند چنین حیوانهای پست در قالب مرد انی که از مقام و منصب خود برای از بین بردن حقایق تلاش میکنند.زن مانند مرد خواستار ریاست بر مرد نیست و خواستار تهت سلطه بودن هم نیست .بلکه مساوات و برابری بر پایه تفاهم ومنطق و عقل میخواهد انسان عاقل میخواهد در هر شرایطی و هر زمانی نسبت به شرایط و زمان بهترین تصمیم را بگیرد.بهترین تصمیم یعنی تصمیمی بر پایه عدالت و مساوات اگر خانواده ها به دختران خود ازادی و استقلال لازم را بدهند تا همسر خود را عاقلانه انتخاب کند و کورکورانه انها را به جرم زن بود به سر پرستی نفروشند اگر جامعه حقوق برابر به زن بدهد محیط های کاری را گسترده بکند برای زن و به او اجازه دهد حقوق خویش را بشناسد و دنیا را بشناسد وبتواند جایگاه خود را پیدا کند مسلما اگر چنین اجازه های به زنان در جامعه داده شود دیگر جایی برای خرافه پرستان و کهنه پرستان وسنت گرایان بی منطق باقی نمیماند و همه باید پست های خود را خالی کنند تا دولتی جدید به وجود اید.دولتی که شیعه است و از غذا دادن اماما ن به سگ حرف میزند و فیلم میسازد چگونه روی چنین جنایاتی میتواند پرده بکشد .و حتی کوچکترین اشاره ای هم به این جنایات نکند .خطاب به همه انسانهای که ازعدالت و صداقت و راستی حرف میزنند و شاید رئسای جمهور چنین کشورهایی و بخصوص کشو ر خودمان .ازادی و صداقت و عدالت این است که قبل از اینکه مشگلات اساسی کشور خود از جمله زنان البته اگر به جز موقع شمردن ارا وجود انها را دردنیا حس کرده باشید حل کنید چرا به کشورهای دیگر برای کنفرانسو .سخنرا+ رانی میروید اگر هدف بر پایی عدالت است .پس چرا حرفهای رنج دیده گان بیش از نیمی از افراد دنیا را نمیشنوید.ایا برای ازادی مردان فلسطینی از ان شکور دفاع می شود یا مظلومان. مگر نمیگویید که فلسطینیان هم مانند بقیه افراد دنیا از حقوق برابر برخوردار باشند پس چرا وقتی انسانی به اسم زن از حقوق برابر حرف میزند هیچ دفاعی از مردانی که به اصطلاح در پست یا مقامی هستند که در ابطه با چنین مسائلی است شنیده نمی شود .با چنین کارهایی خداوند را نکار میکنند خداوند که هیچ فرقی بین بندگان خویش قائل نشده و توبه پذیر هست انسانهای ازاده در این دنیا باید با این چنین افرادی مقابله کنند و خدا هم در اخرت به سزای اعمالشان خواهد رسانید.اگر کسی کمک بیشتر میتواند در زمینه شناختن عواملین جنایات دعا بکند و یا نظریا پیشنهادی در رابطه با این چنین موضوعات دارد این ایدی من هست kojast_yari.

-- vafa ، Oct 18, 2007 در ساعت 07:19 PM

سلام
من كاري به مسائل سياسي ندارم حرف من در مورد نفرتي هست كه از سنگسار دارم . يك لحضه فكر بكنيد كه يك موجود زنده را مي خواهند به وسيله پرتاب كردن سنگ به سمت او{كه اندازه مشخصي هم دارد سنگها} بكشيد چقدر نفرت انگيز است من به عنوان يك مسلمان شيعه فكر نمي كنم كه حتي خداوند و انبيا راضي به انجام چنين كاري باشند.اگر مجرمي جرمي كرده كه سزايش مرگ هست بايد به سزاي اعمال مجرمانه خود برسد اما نه به اين شكل.من اين جمله را با اطمينان مي گويم كه خداوند از كساني كه انساني هر چند گناه كار را اينچنين مجازات كند نخواهد گذشت و روز قيامت ب سزاي چنين عمل قبيهي خواهد رسيد.

-- جواد ، Feb 7, 2008 در ساعت 07:19 PM

سلام هم کیشان. اصل سنگسار در اسلام برای خجالت کشیدن است و درست است. اما مردم با شکنجه عوضی میگیرند. بجای سنگریزه از پاره آجر استفاده می شود و عین وحشی ها شخص را هلاک میکنند. مشکل از مسئولین وعلما است که این مسئله را برای مردم توجیه نمیکنند. یا باید سنگسار حذف شود و یا درست انجام شود.

-- کیا ، Feb 24, 2008 در ساعت 07:19 PM

من به عنوان يك دختر وازطرف خيلي ازدخترها اين حكم را درست ميدونم وبه همه ي كسايي كه به اسم حقوق بشر وبا دلسوزي ساختگي ميخوان اسلام را با چهره ي خشن نشون بدن و يا روي اين قبيل جنايات سرپوش بذارن تا به اهداف پليد خودشون برسن هشدار ميدم.جووناياي ايروني بدونين اين بزرگ نمايي ها تنها تلاشي است بي ثمر كه جز رواج بي بندوباري وكاهش امنيت زنان در جامعه نتيجه اي نداره.لازم به ذكر جنايات قدرت هاي بزرگ دنيا نيست.كاش لحظه اي خودتون را جاي اون دختر يا پدرش ميزاشتين بعد قضاوت مي كردين.مطمعن هستم مخالفان اين مجازات يكي هستن مثل همين ادم كه بيشتر از عاقبت خودشون ميترشن تا اينكه دلسوز باشن.(دختر ايروني)

-- بدون نام ، May 24, 2008 در ساعت 07:19 PM

راستی چرا مردم از اسلام گریزان میشوند؟بخاطر همین قانون های قرون وسطایی میباشد.سنگسار کردن زنانی که بدست خود همین جنایتکاران به راه کج رفته اند.این قانون اصلا انسانی نیست و به درد همان عربهای بی سواد آنروزی خوب بود.

-- احمد ، Nov 18, 2008 در ساعت 07:19 PM

قتل كه همچون جرم دهشتناكي به ما معرفي مي شود، با خونسردي و بدون ندامت توسط دستگاه عدالت تكرار مي شود

-- mostafa ، Mar 9, 2009 در ساعت 07:19 PM

اين شرم آوره، غير انساني، وحشتناكه ، هيچ عقل سليمي اين رو قبول نمي كنه، خانواده اون دختر همشون حيوونن، من يه مسلمان هستم ،با ديدن اين خبر از دينم ترسيدم،‌ اين غير ممكنه كه اسلام بخواد همچين چيزي اتفاق بيافته ، من فلسفه همچين كاري رو درك نمي كنم،‌ برام قابل درك نيست، اميدورام كسايي كه اين كارو كردن و كسايي كه اين صحنه رو ديدن و به دعا كمك نكردن همشون بزودي جزاي كارشون رو ببينن هر جند همين كه اين كار رو انجام دادن نشونه اينه كه بويي از انسانيت نبردن و حيوونن كه اميدوارم خداوند مهربون به زودي زمين رو از وجود همچين جونورايي پاك كنه. دعا توي دنياي جديد آرزو مي كنم خوب و خوشبخت زندگي كني.

-- ريحانه ، Dec 19, 2009 در ساعت 07:19 PM

آیا شما وقتی میکروبها را میکشید احساس چندش میکنید؟
مگر میکروب چه دشمنی شخصی با شما دارد؟
شاید تا بحال شخص شما را بیمار نکرده باشد!
اما برای شما مهم نیست. از هر روش و هر موادی استفاده میکنید تا نابودشان کنید چون میدانید دیر یا زود شما یا یکی از عزیزانتانرا بیمار یا هلاک خواهد کرد.
از نظر شما عامل بیماری آنقدر پست است که سزاوار مرگ است. راستی چرا شمای نویسنده از هلاکت آنها نمینویسید و در حمایت از بیگناهیشان و مرگ جمعی آنها مرثیه نمیسرائید؟
چرا فورا" هزار دلیل علمی و فلسفی در خطرناک بودنشان ارائه میکنید تا نه تنها قتل عام میکروبها را ضروری بلکه زیبا و شاهکار علم جلوه دهید؟
آیا اگر این میکروبهای بخت برگشته هم زیبا بودند و میشد از آنها بهره مادی/جنسی گرفت یا حد اقل برای بزرگ نشان دادن خودتان و گرفتن ژست انسان مئابانه میشد عکسشانرا نشر و مقاله ای از مرگشان بنویسید و از آنها "ندا" و "دوعا"ی دیگری بسازید تا خود کوچکتانرا کمی بزرگتر ببینید و دشمنانرا شاد کنید از مرگ میلیاردها میکرب بیگناه در هر دقیقه هم مینوشتید؟
اگر آری که هدفتان از این اشک تمساح هایتان آشکار مشود.
اگر نه که نشانگر منطقی بودنتان است.
من اینرا نوشتم چون شما و امثال شما فقط میخواهند از آب گل آلود ماهی بگیرند و بدینوسیله هر چیز خوب و بدی را در هر جای جهان به ایران مرتبط و نقض حقوق بشر جلوه دهند.
من در مورد مجازات شخص خاصی و به حق و نا حق بودن و روش مجازاتش سخن نمیگویم. بلکه میگویم آنانکه جامعه - فرهنگ - دین و اخلاق خانواده های ما را بیمار و نابود میکنند باید مجازات و نابود شوند.

ترحم بر پلنگ تیز دندان
ستمکاری بود بر گوسفندان

و اگر شما براستی مدافع حقوق بشرید بگذارید تا با اجرای عدالت این تعداد کم عاملان بیماری از جامعه حذف شوند نه اینکه با حمایت بیجا از آنها حق مسلم میلیونها انسانیرا که میخواهند خودشان-خانواده هایشان- اجتماعشان-فرهنگ- دین و کشورشان در سلامت و بدور از این قبیل آلودگیها زندگی کنند را ضایع کنید.
در اینصورت هم در نیتتان صادقید- هم طرفدار حق و حقیقتید و هم رسالت رسانهای خود را درستی انجام داده تید.
در تشخیص و ارائه حق و عدالت موفق باشید.

-- بدون نام ، Dec 24, 2010 در ساعت 07:19 PM

گنه کرد در بلخ آهنگری

به ششتر زدند گردن مسگری

یک مشت شیطانپرست جنایت کردند چرا شما از اسلام بیزار میشوید اگر هدف از ابراز احساساتتان سیاسی نیست؟

-- بدون نام ، Dec 24, 2010 در ساعت 07:19 PM