Feb 2009


ماده بیستم

اعلامیه حقوق بشر
مانا نیستانی
ماده بیستمماده نوزدهم

اعلامیه حقوق بشر
مانا نیستانی
ماده نوزدهمماده هجدهم

اعلامیه حقوق بشر
مانا نیستانی
ماده هجدهمماده هفدهم

اعلامیه حقوق بشر
مانا نیستانی
ماده هفدهمماده شانزدهم

اعلامیه حقوق بشر
مانا نیستانی
ماده شانزدهمماده پانزدهم

اعلامیه حقوق بشر
مانا نیستانی
ماده پانزدهمماده چهاردهم

اعلامیه حقوق بشر
مانا نیستانی
ماده چهاردهمماده سیزدهم

اعلامیه حقوق بشر
مانا نیستانی
ماده سیزدهمماده دوازدهم

اعلامیه حقوق بشر
مانا نیستانی
ماده دوازدهمماده یازدهم

اعلامیه حقوق بشر
مانا نیستانی
ماده یازدهم