رادیو زمانه

تاریخ انتشار مطلب: ۱۳ خرداد ۱۳۸۸
گفت و گو با سيمين بهبهانی، پیرامون همگرايی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات

بهبهانی: مطرح کردن خواسته‌ها، به هيچ عنوان بد نیست

شیرین فامیلی

سيمين بهبهانی، بانوی غزل ايران و حامی جنبش زنان، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به فعالان جنبش زنان نوشته است: «‌دخترانم، خواهرانم چه شد که در چشمانتان ترديد می‌بينم و در کلامتان گله می‌شنوم؟»

نامه خانم بهبهانی در واکنش به انتقادها و بحث‌هايی است که در روزهای اخير درباره «همگرايی جنبش زنان» برای طرح مطالبات در انتخابات مطرح می‌شود. در بعضی از اين انتقادها گفته شده، همگرايی جنبش زنان حرکتی موازی با کمپين يک ميليون امضا و يا برای بی‌رنگ کردن آن شکل گرفته است.

سيمين بهبهانی آن‌گونه که خود در پايان اين نامه ذکر کرده از نخستين امضا کنندگان کمپين و همگرايی است. او خطاب به فعالان جنبش زنان نوشته است: «‌اگر کسانی با عقايد و انديشه‌های خاص به همگرايی دعوت شوند، فعاليت و همگامی آن‌ها تنها در حوزه برابری حقوق زن و مرد و پيوستن به کنوانسيون رفع تبعيض خواهد بود و البته باورها و ارزش‌های هر کس را نيز محترم می‌داريم.»

در گفت و گو با خانم بهبهانی، او ابتدا روی اين نکته تأکيد کرده و همگرايی را نشانه اتحاد رو به گسترش زنان دانست و گفت:

Download it Here!

‌‌من در اين همگرايی هيچ موضوع بدی نمی‌بينم. چه اشکال دارد که مثلاً خانم طالقانی که عقايد خود را دارد و در ضمن آزادي‌خواه و خواهان حقوق برابر زن و مرد است، بيايد همدلی و همکاری کند. به نظر من اين مسأله تا جايی که به منش ديگران صدمه نزند، هيچ اشکالی ندارد و نشان دهنده اتحاد است.

چرا ما کمپين يک ميليون امضا درست کرديم؟ آيا می‌خواستيم تمام امضا کنندگان آن از افراد يک شکل و يک عقيده باشند و يا می‌خواستيم از عقايد مختلف کمک بگيريم؟ بنابراين کسانی که همگرا و همدل می‌شوند و فعاليت می‌کنند، هيچ کدام ضرری به عقايد و منش‌های ما نمی‌رسانند و هر کدام از ما عقايد خودمان را داريم.


سیمین بهبهانی، بانوی شعر ایران

خانم بهبهانی! به دنبال مطرح کردن خواسته‌های همگرايی زنان، بعضی از کانديداهای رياست جمهوری در واکنش به اين خواسته‌ها در سخنان خود وعده‌هايی به زنان دادند. شما فکر می‌کنيد رييس جمهور آينده در عمل به اين خواسته‌ها پاسخ خواهد داد؟

مطرح کردن خواسته‌ها را به هيچ عنوان بد نمی‌دانم و با خوش‌بينی به آن نگاه می‌کنم. ما هميشه بايد خواسته‌های خود را مطرح کنيم، اما اين‌که به خاطر اين خواسته‌ها به کسی رأی بدهيم، از نظر من اين چهار نفر تفاوت زيادی ندارند.

البته بعضی‌ها مانند آقای کروبی بهتر حرف می‌زنند، يا بعضی‌ها عقايد روشن‌تری دارند، ولی نتيجه يکسان است زيرا همه اين‌ها از يک فيلتر گذشته و برای کانديدا شدن پذيرفته شده‌اند.

در کشوری که هشتاد ميليون جمعيت دارد و چهل ميليون نفر می‌توانند رأی بدهند، نبايد چهار کانديدا را معرفی کنند و بگويند بايد يکی از اين چهار نفر را قبول کنی که به نظر من زياد با هم تفاوتی ندارند.‌

شما حمايت از اين دو حرکت را به نفع اهداف کلی جنبش زنان می‌دانيد‌؟

بله دقيقاً همين‌طور است. هر چقدر زنان منسجم‌تر و نزديک‌تر باشند، زودتر به هدف می‌رسند. اين‌ها چه رأی بدهند يا نه و چه انتخابات را تحريم کنند يا نه، مسأله اين است که يک نفر انتخاب يا انتصاب خواهد شد و بر مسند خواهد نشست. پس هيچ عيبی ندارد از حالا آن شخص را مکلف کنند که اگر بر مسند رياست جمهوری نشست، بايد خواسته‌های جنبش زنان را برآورده کند.

خانم بهبهانی! شما فکر می کنيد تا چه حد تغيير قوانين در بخش مربوط به خواسته‌های زنان امکان‌پذير است؟

در آغاز کار، ما در کانون نويسندگان اولين دستنوشته‌های قانون اساسی را بررسی کرديم و خود من در اين خصوص سخنرانی کردم و يادآور شدم که حقوق زنان در اين قانون بسيار پايمال شده است. اتفاقاً در بازنگری اولين دستنوشته‌های قانون اساسی، اين نکات در نظر گرفته و اصلاح شد.

اصلاح هميشه ممکن است و ما منتظر هستيم نکاتی در قانون اساسی اصلاح شود تا زودتر کشور ما به آبادی، آزادی و تعالی برسد.

Share/Save/Bookmark

نظرهای خوانندگان

حضور محترم سرکار خانم سیمین بهبهانی درود برشما .
مقاله ها ی شما در سایت مدرسه فمینیستی دررابطه با جنبش زنان بسیار جالب است ، شما درجنبش
زنان یک وزنه بسیا ر مهم هستید ، ما امید واریم که شما همیشه سالم با شید تا بتوانید بهتر ومأثر تر
درراه آزادی وحقوق برابر مبارزه کنید .
ما در اینجا شهر کلن بعداز چهارده پا نزده سا ل ، که شما به این شهر آمدید ودر مرکز نوا شعر خوانی داشتید ، را هنوز فراموش نکرده ایم ، وآن شعر یرا که حا لت جوک راداشت که شما خواندید هنوز ما هروقت آنرا میخوانیم از ته دل میخندیم ، البته خودتان گفتید که آ ن شعر ازآن شما نبوده وکس دیگری از شما خواهش کرده بوده تا بخوانید ، من آنشب وقتیکه بامادرم به خا نه باز میگشتیم ، به او گفتم کاش شده بود این شعر خانم بهبهانی را نوشته بودم ، مادرم فورأ از کیفش شعر شما را درآوردوبمن داد ، گفتم ازکجا گیرآوردی ؟ گفت : همیطور که میخواند نوشتم ، چند وقت بعد هم یکی از دوستا ن این شعررا ترجمه کرد ویکی ازترجمه شده ها را به یکی از خانمهای حز ب سبزها دادم ، ووقتیکه خواند با تعجب گفت : شما در مملکتتا ن با یک چنین مسا ئلی روبروهستید ؟ گفتم این حتی یکهزارم مسا ئل بحرانی ما هم نیست ! ودرجواب گفت : معلوم نیست که شما مردم بااین وضعییت سرنوشتتا ن بکجا خواهد انجامید !
خانم بهبهانی شما نوشته اید که من هم در کمپینگ یک میلیون امظا هستم وهم درهمگرائ جنبش زنان
ومن دراین رابطه یک سوأل خودم دارم وچند سوأل هم ازدیگرانی هست که مطرح کرده اند ، لطفأ اگر
امکا ن دارد جواب دهید ، یا خودتان یا دوستا نتا ن فرقی نمیکند .
اول : اینکه چرا این حرکت مطا لبا ت خواهی خودتان را ازرئیس جمهور آ ینده از طریق ( کیما ) کمپینگ یک میلیو ن امضا ادامه ندادید ؟ وکمیته جدیدی بوجود آوردید بنام ، همگرائ جنبش زنان ؟
دوم اینکه فکر نمیکنید این حرکت درصف شما پراکند ه گی ایجاد میکند ونیرو های شما را هدرمیدهد ؟
واینطور وانمودمیشود که در کیما انشعا ب رخداده است ؟
سوم: در کیما خواست شما تغییر قانون مدنی از پائین بود وشما چگونه یکمرتبه با صدوهشتاددرجه چرخش یک چنین خواستی را تقلیل دادید وآنرا تبدیل به انتخابات ومطا لبا ت از رئیس جمهرر وتغییر قانون اساسی از بالا کردید ؟ درحالیکه خودتان میدانید تغییر از بالا هیچگونه گارانتی ندارد وبیشتر وعده های سر خرمنی میباشد ،در صورتیکه تغییر از پائین مردم پشت سرشما بودند .!
چهارم : در کیما خواسته ها ی ده ماده ای داشته اید ! واین ده ماده بکجا رفته است ؟

پنجم : چطور یکفرد میتواند هم در کیما فعال باشد وهم در همگرائی آ یا فکرنمیکنید که مجبور شویدیکی را قربانی دیگری کنید ؟
ششم : علت عدم حما یت شما از دستگیر شدگان کیما چیست آیا این نیست که فعا لیت شما در کیما کمرنگ شده است ؟
از لطف شما متشکر میشویم اگرجواب دهید .
اینجا تعداد زیادی هستند که مایلند بدانند .
موفق باشید.
بهزاد. 02.06.2009

-- Behzad ، Jun 3, 2009 در ساعت 07:00 PM