رادیو زمانه

تاریخ انتشار مطلب: ۲ دی ۱۳۸۵

يادی از فروهرها در پاريس

ايرج اديب زاده


پرستو فروهر پس از سخنرانی - عکس از ايرج اديب زاده

اخيرا در شهر پاريس به مناسبت هشتمين سالگرد قتل داريوش و پروانه فروهر محفلی برگزار شد. در آن پرستو فروهر، دختر داريوش و پروانه فروهر با يادی از پدر و مادر مقتولش در اين نشست سخنرانی کرد. اين جلسه يادبود را نهضت ملی ايرانيان سازمان داده بودند. پرستو فروهر پس از سخنرانی با راديو زمانه هم صحبت کرد و ماجرا های هشت سال گذشته را توضيح داد.


پرستو فروهر در حال سخنرانی - عکس از ايرج اديب زاده

گزارش ايرج اديب زاده را «اينجا» بشنويد.

Share/Save/Bookmark