رادیو زمانه

تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۳۸۵

تصوير ويرانگر سوفياکاپولا از ماری آنتوانت

پوستر فیلم ماری آنتوانتفيلم تازه سوفيا کاپولا دختر فرانسيس فورد کاپولا با عنوان ماری آنتوانت که بر اساس بيوگرافی ليدی آنتونيا فريزر ساخته شد، پرده از روابط همجنس‌بازانه و بی بندوباری جنسی ماری آنتوانت ملکه فرانسه برمی‌دارد.
اين فيلم که به‌زودی در لندن اکران می‌شود با واکنش‌های سرد و انتقادآميز منتقدان و مطبوعات فرانسوی مواجه شده و روزنامه لوموند آن را روايتی راک اندرول گونه از زنی معتاد به لباس، گيتار، جواهر، نقاشی، ترياک و سکس توصيف کرده است. فيلم کاپولا همين‌طوراز سوی تماشاگران جشنواره کن امسال نيز هو شده بود.

سيمون باروز استاد تاريخ دانشگاه ليدز انگلستان و نويسنده کتاب حق السکوت، رسوائی و انقلاب، اخيرا اين ادعا را که "روابط بی‌پروا و گستاخانه ماری آنتوانت، عامل اصلی انقلاب 1789فرانسه بوده و منجر به اعدام ملکه با گيوتين شده" را رد کرده است.

وی در تحقيقات تازه خود به اين نتيجه رسيده که واقعيت‌های مربوط به بی بندوباری جنسی ملکه فرانسه و روابط او با هر دو جنس تنها پس از شروع انقلاب فرانسه آشکار شده است. ادعايی که می‌تواند خط بطلان بر هرگونه تفسير پورنوگرافيک از انقلاب فرانسه بکشد.

بر اساس يکی از اسنادی که اخيرا در لندن به دست آمده، ماری آنتوانت حتی با شوهر خواهر خود چارلز نيز رابطه جنسی داشته است. به اعتقاد دکتر باروز، اين اسناد بار گناهان ملکه را سنگين‌تر ساخته است. يکی از اتهامات ماری آنتوانت در دادگاه سال 1793 دست درازی او به پسرش بوده است. از سوی ديگر کنتس دلامونته نيز در خاطرات خود مدعی شده بود که روابط همجنس‌بازانه با ملکه داشته است. اما به گفته دکتر باروز، مقامات سلطنتی فرانسه بسياری از اين اسناد را از بين برده و سال‌ها اين حقايق را از مردم فرانسه دور نگه داشته‌اند.

به اعتقاد باروز، کتاب های تاريخی هيچ چيز در باره بی بندوباری‌های جنسی ماری آنتوانت نمی‌گويند اما او سعی کرده در کتاب خود که ماه آينده منتشر می‌شود، به افشاگری تاز‌ه‌ای در اين‌باره دست بزند.

دکتر باروز در باره فيلم سوفيا کاپولا می‌گويد، زمينه‌های مساعدی برای گمانه‌زنی درباره روابط جنسی ماری آنتوانت وجود داشته که برای کاپولا وسوسه‌انگيز و جذاب بوده است.
کريستن دانست که در اين فيلم نقش آنتوانت را بازی می کند، پس از نمايش فيلم در لوس آنجلس گفت که مورخان نبايد فيلم را عين واقعيت تاريخی فرض کنند. او گفت که اين فيلمی در باره تاريخ احساسات است تا واقعيت‌های تاريخی، بنابراين انتظار يک فيلم اتوبيوگرافيکال از زندگی ماری آنتوانت را نداشته باشيد.

منبع: ايندپندنت چاپ لندن