May 2007


بحث داغ هنر برهنه: موافقم یا مخالف؟

انتشار مقاله‌ی "هنر برهنه" در سایت زمانه، با نظرها و نگاه‌های متفاوت و گوناگونی همراه بود. به‌گونه‌ای که زمانه را به انتشار این نظرها در نوشتاری مجزا ترغيب کرد. آنچه در زیر می‌خوانید، مجموعه‌ای است از نظرهای شما خوانندگان.اینجا رییس وبلاگ می‌نویسد

مدیرانی که وبلاگ می‌نویسند آیا فقط نوشته‌هایی بی‌بو و خاصیت منتشر می‌کنند؟ برخی از خط‌قرمزهای مدیران وبلاگ‌نویس اینهاست: ذکر اسامی کارکنان، اشاره به جزییات قرارداد پرسنل، ذکر اسامی تأمین‌کنندگان لوازم و قطعات مورد نیاز شرکت، افشای اطلاعات در مورد توسعه‌ی تکنیکی فراورده‌های شرکت و...


از دست ندهید


رمان تازه‌ی پاول استر

به این دلیل آنها در زندان هستند

فوتبال ایران؛ روز به روز محو‌تر

نقادی رمان «ناتنی»

زهدگرایی؛ به هیچ اراده داشتن