گالری زمانه


«درخت آهنین چوب ایرانی» در آمستردام

درخت آهنین چوب ایرانیپارلمان اروپا و دو همایش درباره‌ی ایران

پارلمان اروپا و دو همایش درباره‌ی ایرانپاریس؛ اعتراض ایرانیان به اعدام پنج نفر در ایران

پاریس؛ اعتراض به اعدام‌هاتجمع اعتراضی در برابر سفارت ایران در پاریس

در دفاع از آزادی مطبوعاترژه‌ی نوروزی در شهر نیویورک

رژه‌ی نوروزی؛ نیویورکمراسم چهارشنبه‌سوری در دلفت هلند

چهارشنبه‌سوری در دلفت هلندسایت «تغییر برای برابری»، برنده نخستین جایزه‌ی «نت‌شهروند»

برنده جایزه «شهروند اینترنتی»برگ؛ نمای نزدیک

برگ؛ نمای نزدیکتلخ و شیرین «زمانه»

تلخ و شیرین «زمانه»خنیاگران ترکمن

خنیاگران ترکمنپروانه‌ها؛ نزدیک و نزدیک‌تر

پروانه‌ها؛ نزدیک و نزدیک‌ترگردهمایی اعتراضی ایرانیان، هلند

گردهمایی ایرانیان، هلندهمایش بررسی روند موسیقی کلاسیک در لندن

بررسی موسیقی کلاسیک، لندندومین جشنواره فیلم‌های کمدی گل‌آقا

جمع طنزپردازان در آبدارخانه شاغلامابی در مالزی خواند

کنسرت ابی در مالزیدوچرخه سواری با استيل

دوچرخه‌سواری مدل‌های هلندی در باراننمایشگاه عکس ریچارد آودون

نمایشگاه عکس ریچارد آودون در پاریسنگاهی به عراق از درون

نگاهی به عراق از دروننفت، رقص، مسجدسلیمان

رقص برای صد سالگی نفت مسجدسلیمانهشتاد و شش به علاوه یک

۸۶ رفت؛ ۸۷ آمد