ورزشی


مسابقات جهانی شمشیربازی در پاریس

شمشیربازی در فرانسهجام جهانی فوتبال بی‌خانمان‌ها در برزیل

جام جهانی بی‌خانمان‌هااولين پيروزي جهاني بسكتبال ايران

اولين پيروزي جهاني بسكتبال ايراناسپانیا؛ قهرمان جام‌جهانی ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی

اسپانیا؛ فاتح جام‌جهانیدر حاشیه جام‌جهانی؛ هواداران رنگی

هواداران رنگی جام‌جهانیتصاویری از هواداران حاضر در جام‌جهانی ۲۰۱۰

در حاشیه جام‌جهانیمراسم افتتاحیه‌ی جام جهانی فوتبال

افتتاح جشن فوتبالبرگزاری اولین جام جهانی در قاره‌ی آفریقا

جام جهانی و آفریقای جنوبیمسابقات جهانی پاتیناژ در تورین

رقص روی یخ؛ ایتالیاهشتمین روز المپیک زمستانی ۲۰۱۰

هشتمین روز المپیک زمستانیورود مشعل المپیک زمستانی به کانادا

مشعل المپیک زمستانی ٢٠١٠ در کاناداافتتاحیه سومین دوره‌ی بازی‌های داخل سالن آسیا - ویتنام

افتتاحیه بازی‌های داخل سالن آسیا