جهان


باران؛ کاری از گروه کانادایی «الویز»

باراندر آستانه‌ی سال نو میلادی

در آستانه‌ی سال نو میلادیفستیوال نور در کاستاریکا

فستیوال نورصندلی خالی، برنده جایزه صلح نوبل

صندلی خالی، برنده جایزه صلح نوبلاعتراض به افزایش شهریه‌ی دانشگاه‌ها در لندن

اعتراض‌های دانشجویی در لندن۶۹ سال پس از پرل هاربر

پرل هاربرجشنواره ملت ها در كردستان عراق

جشنواره ملت‌ها در كردستان عراقسرمای سخت در اروپا

سرمای سختهاییتی آماده‌ی انتخابات می‌شود

هاییتی آماده‌ی انتخابات می‌شودبمباران جزیره‌ای در کره‌ی جنوبی

بمباران جزیره‌ای در کره‌ی جنوبیروز جهانی منع خشونت علیه زنان

روز جهانی منع خشونت علیه زنانکشف مجسمه‌ی بودا در افغانستان

بودا در افغانستانکشف مجسمه‌ی بودا در افغانستان

بودا در افغانستاناعتراض به گروه ۲۰ در کره‌ی جنوبی

اعتراض به گروه ۲۰ در کره‌ی جنوبیماهِ اعتراض

اعتراضادامه‌ی اعتراضِ دانشجویان در ایتالیا

اعتراض‌های دانشجویی در ایتالیاقدیمی‌ترین خط آهن موزامبیک

موزامبیک و قدیمی‌ترین خط آهنبازی‌های آسیایی گوانگجو

بازی‌های آسیایی گوانگجو«مهاجرت‌های بزرگ»

مهاجرت‌های بزرگنماهایی از زمین

نماهایی از زمین