Sep 2010


يادی از باغچه‌‌بان در روز جهانی ناشنوايان

يادی از باغچه‌بان در روز جهانی ناشنوايانخلیج همیشه فارس

خلیج همیشه فارسبادبادک‌ بازی بر فراز تپه‌های کابل

بادبادک‌ بازی بر فراز تپه‌های کابلجام جهانی فوتبال بی‌خانمان‌ها در برزیل

جام جهانی بی‌خانمان‌هانوزدهمين نمايشگاه فرش دستباف ايران

نوزدهمين نمايشگاه فرش دستباف ايراناعدام یک زن در آمریکا

اعدام یک زن در آمریکافستیوال اکتبر در مونیخ

فستیوال اکتبرسمفونی مقاومت در میدان آزادی

سمفونی ناتمامکلاس اولی‌ها

کلاس اولی‌هاشعبده‌باز چهار ساله‌ی کلمبیایی

شعبده‌باز چهارسالهبزرگداشت پرویز مشکاتیان در تهران

بزرگداشت پرویز مشکاتیان در تهرانجشن نیمه‌ی پاییز

جشن نیمه‌ی پاییزچهاردهمین جشن سینمای ایران

جشن سینمای ایران۲۰۰ سالگی کشور مکزیک

۲۰۰‌سالگی مکزیککارگاه هنر در خیابان

کارگاه هنر در خیابانتوزیع کتابهای درسی

توزیع کتابهای درسیرونمایی منشور کوروش

رونمایی منشور کوروشنهمين سالروز ۱۱ سپتامبر

نهمين سالروز ۱۱ سپتامبرروز عید فطر در ایران و جهان

روز عید فطر در ایران و جهانشیشه‌گری؛ آمیزه‌ی هنر و صنعت

شیشه‌گری؛ آمیزه‌ی هنر و کاربرد