Aug 2010


اولين پيروزي جهاني بسكتبال ايران

اولين پيروزي جهاني بسكتبال ايراننیروهای آمریکایی عراق را ترک کردند

نیروهای آمریکایی عراق را ترک کردندفستيوال ساليانه توماتينا

فستيوال ساليانه توماتيناهمه معدنچی‌ها زنده هستند

همه معدنچی‌ها زنده هستندنقش مسیح بر دیوار

نقش مسیح بر دیوارجشنواره‌ی بین‌المللی کاریکاتور بجنورد

جشنواره‌ی بین‌المللی کاریکاتور بجنوردپل تاریخی گاومیشان ایلام در معرض تخریب

پل تاریخی ایلام در معرض تخریبامحای ۵۰۰ هزار «سی‌دی» غیرمجاز در تهران

مبارزه‌ی فرهنگی! امحای ۵۰۰‌هزار سی‌دیرونمایی از جت بمب‌افکن بدون سرنشین «کرار»

رونمایی از جت بمب‌افکن کرارراه‌اندازی نيروگاه اتمی بوشهر

راه‌اندازی نيروگاه اتمی بوشهرعکس‌هایی رنگی با دوربین‌هایی بسیار قدیمی

عکس‌هایی رنگی با دوربین‌هایی بسیار قدیمیکودتای ۲۸ مرداد

کودتای ۲۸ مردادسرخی غیرمنتظره دریاچه ارومیه

دریاچه ارومیه سرخ شد!ماهی‌گیری با دست در رودخانه سیمره ایلام

ماهی‌گیری با دستدوشیدن شیر دام در میان عشایر کلات نادر

عشایر و زندگی از جنسی دیگررمضان و فقر؛ در همین حوالی!

رمضان و فقربارش شهابی در آسمان‌های ایران

بارش شهابی در آسمان‌های ایرانخسارت بیلیون‌ها دلاری سیل

خسارت بیلیون‌ها دلاری سیلضدنور یا سیولئت

ضدنور یا سیولئتناامیدی از یافتن جان‌بدربردگان رانش زمین در چین

رانش زمین در چین