رادیو زمانه

تاریخ انتشار مطلب: ۱۹ اسفند ۱۳۸۸

قطع درختان جنگل النگ دره گرگان

سازمان حفاظت از منابع طبیعی استان گلستان دستور داده است تا به دلیل خطرساز بودن، بسیاری از درخت‌های پارک جنگلی النگ دره گرگان قطع شود.

مسئولان منابع طبیعی گلستان در حالی خطرساز بودن را دلیل قطع درختان پارک جنگلی النگ دره عنوان می‌کنند که بسیاری از کارشناسان و دوستداران طبیعت بر این باورند که ۷۰ درصد درختان قطع شده، خطری برای گردش‌گران و رهگذران نداشتند.

Share/Save/Bookmark