Feb 2010


شیشه‌های رنگی

شیشه‌های رنگیزلزله‌ی شدید شیلی را لرزاند

فاجعه این بار در شیلیقلعه پرتغالی‌ها در ساحل دریای جزیره هرمز

یادگار پرتغالی‌هاحراج نوروزی

حراج نوروزیگرد و غبار هوا خوزستان را به تعطیلی کشاند

گرد و غبار شدید در اهوازعبدالمالک ریگی دستگیر شد

دستگیری عبدالمالک ریگیصدو ده سالگی‌ بونوئل

صدو ده سالگی‌ بونوئلسیل در پرتغال ۴۰ کشته بر جا گذاشت

سیل در پرتغال۳۶ کشته در اثر فروریختن مسجدی در مراکش

آوار، با شروع خطبه‌هاهشتمین روز المپیک زمستانی ۲۰۱۰

هشتمین روز المپیک زمستانینمایش گالیله

نمایش گالیلهصد و هفت سال پس از هدایت

صد و هفت سال پس از هدایتبرگ؛ نمای نزدیک

برگ؛ نمای نزدیککویر اسرار آمیز لوت

کویر اسرار آمیز لوتهرچه گویی آخری دارد به‌غیر از حرف «عشق»

ولنتین؛ روز عشقرقص در سراسر جهان

رقصالمپیک زمستانی ۲۰۱۰

المپیک زمستانیجشن انقلاب، تحت تدابیر شدید امنیتی

جشن انقلاب، تحت تدابیر شدید امنیتیرونتگن و اشعه ایکس

رونتگن و اشعه ایکسسگ‌های سورتمه

سگ‌های سورتمه