رادیو زمانه

تاریخ انتشار مطلب: ۹ مهر ۱۳۸۷

آخرین سرمایه: امید

می‌گویند امید اخرین چیزی است که انسان از دست می‌دهد. اما برای پدران و مادرانی که تا دیروز درس امید را به فرزندان‌شان می‌آموختند، امروز کمترین امید در گوشه‌ی خانه سالمندان، تازه کردن دیداری با فرزندان‌شان است.

Share/Save/Bookmark