رادیو زمانه

تاریخ انتشار مطلب: ۱۱ مرداد ۱۳۸۷

کسوف در تهران

مرتبط:
مشاهده خورشیدگرفتگی در نقاط شمالی کره زمین

اول ماه اوت، آخرین خورشیدگرفتگی امسال، هادی ناصری

Share/Save/Bookmark