رادیو زمانه

تاریخ انتشار مطلب: ۱۵ مهر ۱۳۸۶

صد میلیون تومان، بهای آزادی

عصر شنبه سهیل آصفی، روزنامه نگار ایرانی، پس از تحمل بیش از پنجاه روز زندان با قید وثیقه صد میلیون تومانی از زندان آزاد شد.

ناهید خیرابی، مادر سهیل آصفی به رادیو زمانه گفت اتهام فرزندش «اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ در سایت ضد انقلاب» و «تحصیل مال نامشروع» است که با این حال به طور رسمی به وی تفهیم نشده است.

گفتگوی راديو زمانه با مادر سهيل آصفی را بخوانيد و بشنويد.

Share