رادیو زمانه

تاریخ انتشار مطلب: ۸ مهر ۱۳۸۶

بچه های قونیه

قونیه شهر مولانا که امروز 800 ساله شد

در همین ارتباط

جهان مطلوب سوررئالیست‌ها در شعر مولانا
از ایرج ادیب زاده

کلام شگفت انگيز مولانا از پرویز جاهد


عکس از دیک اوسمان، هلند

درباره عکاس

Share