رادیو زمانه

تاریخ انتشار مطلب: ۲۶ تیر ۱۳۸۶

ما با هم برابریم!

بائو کی‌شون پنجاه‌وشش ساله، با ۲.۳۶ متر قد، بلندترین مرد زنده جهان در حال دست دادن با پینگ‌پینگ ۱۹ ساله، از کوتاهترین مردان جهان. پینگ‌پینگ تنها ۷۳ سانتیمتر است.

Share

نظرهای خوانندگان

اوووووووووه خداي من
چه با حال بود

-- fihv ، Jul 17, 2007 در ساعت 11:27 PM