رادیو زمانه

تاریخ انتشار مطلب: ۱۸ تیر ۱۳۸۶

خواهی که دادت بر درد صد سلسله بیداد را

۹۹ سال پیش در چنین روزی سلطان العلما خراسانی مدیر روزنامه روح القدس (نفر دوم از بالا، سمت چپ) و برخی دیگر از افراد داخل این عکس در باغ شاه اعدام شد. میرزا جهانگیر خان شیرازی مدیر روزنامه صوراسرافیل نیز در جریان به توپ بستن مجلس کشته شده بود. عکس بالا مشروطه‌خواهان، نمایندگان مجلس و روزنامه‌نگارانی را نشان می‌دهد که پس از به توپ بستن مجلس توسط لیاخوف در دوم تیرماه ۱۲۸۷، نتوانستند از ساختمان فرار کنند و در باغ شاه زندانی شدند. نفر هشتم (بالا سمت چپ) مدیر روزنامه ترقی است.
عکس بالا از سایت عبدالله شهبازی گرفته شده است.

Share

نظرهای خوانندگان

زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

-- آرتا ، Jun 25, 2007 در ساعت 09:11 PM

و مصرع دوم آن بیت نیز که در بالای سر زندانیان نوشته است چنین است: "منت مکش گردن بنه زنجیر استبداد را".
خواهی که دادت بر درد صد سلسله بیداد را،
منت مکش گردن بنه زنجیر استبداد را.

-- Mirza ، Jun 25, 2007 در ساعت 09:11 PM

به اندیشیدن خطر مکن
روزگاز غریبی است نازنین
این عکس دیروز گرفته شده و فقط چاپش دیجیتالی نیست
گاهی فکر می کنم ما هنوز یک قدم هم جلو نرفته ایم

-- کورش کوچک ، Jun 25, 2007 در ساعت 09:11 PM

آقاي ميرزا آيا فكر نمي كنيد "گردن منه" بجاي "گردن بنه" در مصرع دوم صحيح تر است؟

-- بدون نام ، Jun 26, 2007 در ساعت 09:11 PM

پريشاني مردم دادخواه براندازد از مملكت پادشاه

-- بدون نام ، Jul 9, 2007 در ساعت 09:11 PM