Jun 2007


پس از سیلاب

قمصر کاشان، چند روز پس از سیلیک انسان کامل

«دست‌ها و پاهای گسترده شده یک انسان بی‌عیب و نقص و متناسب، هم درون یک دایره قرار می‌گیرند و هم درون یک مربع»شمارش معکوس

روزهای برگزاری آزمون سراسری ۸۶پس از ساعت ۲۴‌

تهران پس از اعلام خبر سهمیه‌بندی شدن بنزیندو خواهر

تصویر روی جلد اطلاعات هفتگیِ ۲۳ فروردین ۱۳۵۳مهستی خاموش شد

خواننده‌ی «دل‌ها و گل‌ها» خاموش شدخواهی که دادت بر درد صد سلسله بیداد را

زندانیان مشروطه‌خواه در باغ شاهلیتری صد تومان

فروش بنزین در خیابان یکی از شهرهای مرزیمیراث!

من هرگز کسانی را که سرزمینشان را دوست نداشته‌اند، دوست نخواهم داشت.روزهای امتحان در کتابخانه ملی ایران

من که این روزها در این کتابخانه، اصلا احساس خستگی نمی‌کنم!شریعتی؛ دیروز امروز فردا

سخنرانی احسان شریعتی در همایش «شریعتی، دیروز امروز فردا»- حسینیه ارشادمی‌شود سایه‌ای بود، شیشه‌ای شد

بازی سایه‌ها در نمایشگاه عکس زهرا امیرابراهیمیآسمان ناآرام، زمین لرزان

تهران لرزید اما آرام ماندجنگ موزون با ایدز

کنسرت التون جان برای کمک به طرح مبارزه با ایدز در "اوکراین"ساز و دهل

موسیقی محلی کرمانشاهنیمکت

یکی از نیمکت‌های شهر تهراندمای هوا: حداقل ۴۵ درجه

خرم‌شهر، جایی که مردم آن لبخند زنان می‌گویند: این روزها هوا خوب است. یعنی حداقل ۴۵ درجه.من هنوز ایستاده‌ام

روستای سورگلم و کودکانی که هنوز لبخند می‌زنند.آرامش پس از توفان

توفان گونو در عمانهيوا اورتگا!

همسر رییس‌جمهوری نیکاراگوئه در دانشگاه تهران