Mar 2007


ملکه نوروز

جشن رنگارنگ نوروز در دوشنبه تاجیکستانجاده‌های برفی

هراز هنوز زمستانی استرنگ و نقاب

بهار در کنار زنان بومی بندرعباسآنسوی آینه

نوروز پشت درهای شيرخوارگاه آمنهکفش‌های خیس

بهار، کوچه‌های شهرم را می‌شویدزادروز سراینده گاهان

عبادت زرتشتیان در زیارتگاه "چک‌چک" یزدبهار رنگارنگ در سپیدی‌های برف سهند

روستای تاریخی کندوانروزهای تنهایی

روزهایی که می‌شد جور دیگری باشندسفید مثل نوت

نوت و پدرخوانده‌اش توماسجشن عروسک‌ها

روزهایی که عروسک‌ها هم جشن می‌گیرندنوری در آینه

تحویل سال نو و شادباش بهار با عزیزان به خزان رفتهبفرمایید فال حافظ

سفره هفت سین رادیو زمانهآخرین روزهای زمستانی

آزادی سه زندانی سیاسی در روزهای نزدیک به بهارسمنوهای عمه لیلا

سمنوپزان عمه لیلاخانه‌ام رنگی‌ست

ماهی‌های قرمز توی حوضتاراج

قطع شبانه ۱۰ هزار نهال كاشت شهرداری در پارك ملی سرخه حصارهفت سين‌های کوچه

استقبال از نوروز و فروش سفره‌های هفت سينآتش کنار رودخانه

چارشنبه سوری در آمستردام زير آسمانی که ناگهان پر ستاره شده بودشستن فرش بهار

شستن فرش در استقبال از نوروزسرخی تو از من

مراسم چهارشنبه‌سوری در تهران