تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۸۵ • چاپ کنید    

دختر افغان

(کابل، صف غذای سازمان ملل- خبرگزاری فرانسه)

Share