تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۳۸۶ • چاپ کنید    

مهمانداران احمدی نژاد در دانشگاه کلمبيا

آمريکايی که نمی شناسيم ـ بخش نهم
نوشتهء عبدی کلانتری

فايل صوتی، بخش اول، شش دقيقه
فايل صوتی، بخش دوم، شش دقيقه

فايل پی دی اف برای چاپ

ديروز، دانشگاه کلمبيا واقع در شهر نيويورک مهماندار رييس جمهور ايران بود. دعوت دانشگاه کلمبيا از محمود احمدي نژاد، براي سخنراني و سوآل و جواب، مخالفت بسياري از سياستمداران و تحليلگران رسانه هاي آمريکايي را برانگيخت. آنها معترض شدند که رييس دولتي که خود از آزادي بيان در کشورش دفاع نمي کند و در خاورميانه مدافع تروريسم است، حق استفاده از آزادي بيان در دانشگاه کلمبيا را ندارد. دعوت دانشگاه کلمبيا، فضاي سياسي شهر نيويورک را براي يکي دو روز متشنج کرد. دانشگاه کلمبيا به طور مستقيم و غيرمستقيم تحت فشار قرار گرفت که دعوت خود را ملغا کند.

کاخ سفيد، شهردار نيويورک، هر دو سناتور ايالت نيويورک، برخي از نمايندگان اين ايالت در مجلس نمايندگان آمريکا، نامزدهاي اصلي براي انتخابات رياست جمهوري (۲۰۰۸) و اکثر روزنامه هاي ملي و ايالتي، ضمن حملات مستقيم به محمود احمدي نژاد، اقدام دانشگاه کلمبيا را تقبيح کردند. دانشگاه کلمبيا تسليم نشد و دعوت خود را ملغا نکرد. مديران دانشگاه با تأکيد بر متمم اول قانون اساسي آمريکا (فرست اَمندمنت) که همان اصل آزادي بيان براي همه است، تسليم فشارها نشدند. رييس دانشگاه کلمبيا «لي بولينجر» خود يک حقوق دان و متخصص نخستين متمم قانون اساسي است.

دعوت کنندهء اصلي از رييس جمهور ايران، «ريچارد بوليت» استاد تاريخ و مطالعات خاورميانه در دانشگاه کلمبيا بود. او نيز مورد حملات شديد منتقدان قرار گرفت.

فشارهای سياسی
در شهري که نهادهاي مالي قدرتمند و رسانه هاي چاپي پرتيراژ آن ــ نظير نيويورک تايمز، ديلي نيوز، و نيويورک پُست، از مدافعان دولت اسراييل هستند، و دولتمندان آن نيز براي کسب آراء بسيار مهم شهروندان يهودي، طبق خواسته ها و مقاصد سياسي آنها عمل مي کنند، خصومت با دولت اسراييل و سياست هاي آمريکا در خاورميانه کار آساني نيست. آن عده از استادان دانشگاهها که در کلاسهاي درس و در سخنراني ها و مقالات و کتابهاي خود، به طور علني اسراييل را آماج انتقادات خود قرار مي دهند، تاکنون با فشارهاي بسيار روبرو بوده اند.

استاد فقيد دانشگاه کلمبيا ادوارد سعيد، که خود متعلق به يک خانوادهء مسيحي فلسطيني بود، از پرآوازه ترين منتقدان سياست هاي آمريکا در جهان به شمار مي رفت. روزنامهء نيويورک تايمز که از حرفه اي ترين و بالاترين استانداردهاي روزنامه نگاري در جهان پيروي مي کند و در ميان رسانه هاي آمريکايي به جامعيت و بي طرفي شهرت دارد، به طور غيررسمي ادوارد سعيد را ممنوع القلم کرده بود و به ندرت در صفحهء عقايد و نظريات ِ بخش سرمقاله هاي خود، نوشته هاي او را به چاپ مي رسانيد. يک بار در سال ۱۹۸۵، در دفتر کار ادوارد سعيد، بمبي آتشزا منفجر شد. با همهء اين فشارها، دانشگاه کلمبيا همواره پشت سر او ايستاد و از حق آزادي آکادميک او براي ابراز عقايدش دفاع کرد.

انستيتوي مطالعات خاورميانه و دپارتمان مطالعات خاورميانه و زبانهاي شرقي در دانشگاه کلمبيا، محل کار و تدريس تعداد زيادي از استادان منتقد اسراييل است. مدافعان دولت اسراييل سالهاست که چنين تبليغ مي کنند دانشگاه کلمبيا در مورد مسايل خاورميانه رعايت بي طرفي را نمي کند و استادان آن به طور عمده مدافع جنبش فلسطين اند. «آلن درشويتز»حقوق دان معروف آمريکايي و استاد دانشگاه هاروارد، طي يک سخنراني در دانشگاه کلمبيا گفت: «وقتي که همهء جنبه هاي مورد اختلاف در خاورميانه را در ترازو بگذاريم، دانشگاه کلمبيا بيش از هرجاي ديگري [به نفع فلسطينيان] دچار عدم توازن است.» (روزنامهء «نيويورک سان»، ۸ فوريهء ۲۰۰۵) آلن درشويتز چندي پيش به طور مشروط از رسمي کردن شکنجه توسط سازمانهاي امنيتي آمريکا دفاع کرد و براي آن توضيح يا توجيه تئوريک و حقوقي فراهم نمود.

يک مورد از تفتيش عقايد
در زمستان سال ۲۰۰۴ و نيمهء اول سال ۲۰۰۵، زير فشارهاي تبليغاتي چند سازمان راستگراي يهودي (صهيونيستي)، تعدادي از استادان دانشگاه کلمبيا مورد پيگرد ِ شبه پليسي و تفتيش عقايد قرار گرفتند. سازماني به نام «پروژهء ديويد» با ساختن يک فيلم مستند دربارهء دانشگاه کلمبيا، و با سازمان دادن دانشجويان طرفدار اسراييل، کارزار تبليغاتي وسيعي را عليه استادان مطالعات خاورميانه در دانشگاه کلمبيا به راه انداخت.

گروهي از دانشجويان راستگراي يهودي ادعا کردند که در کلاس از سوي استادان خود مورد ارعاب قرار گرفته اند و حق انتقاد از اعراب و فلسطينيان به آنها داده نشده است. شوراي شهر نيويورک تهديد کرد که دست به تحقيق گسترده اي در دانشگاه زده و عملکرد استادان مورد نظر را از نزديک وارسي خواهد کرد. چندتن از نمايندگان نيويورک در کنگرهء آمريکا تقاضاي اخراج استادان مورد نظر را کردند.


هدف کارزار تفتيش عقايد و اخراج، در وهلهء نخست دو استاد دپارتمان مطالعات خاورميانه، «جوزف ماساد» و «حميد دباشي» بودند. اما در آن کارزار که به همهء رسانه ها کشيده شد و توسط سازماني صهيونيستي به نام «ديده بان دانشگاه» (کمپوس واچ) پي گرفته مي شد، استادان ديگر دانشگاه کلمبيا نيز هدف قرار گرفتند، از جمله جورج صليبا (استاد تاريخ علوم در اسلام و خاورميانه)، نيکلاس جنوا (استاد انسان شناسي) و خانم جانت ابولوقود (استاد انسان شناسي). وزارت آموزش و پرورش شهر نيويورک، رشيد خالدي، استاد سرشناس دانشگاه کلمبيا در رشتهء مطالعات عربي را از برنامهء تربيت معلم براي دبيرستانهاي نيويورک، حذف کرد. از استادان معروف ديگري که در اين زمينه در کلمبيا تدريس مي کنند مي توان از محمود ممداني مولف کتاب «مسلمان خوب، مسلمان بد» نام برد که او نيز از منتقدان سياست هاي نواستعماري در خاورميانه است.

«آزادی بيان» تا کجا؟
در تمام اين موارد، دانشگاه کلمبيا پشت سر استادان خود ايستاد و از حقوق آنها در امر آزادي بيان دفاع کرد. اما دانشگاه کلمبيا نيز همانند بسياري از نهادهاي خصوصي آموزشي با محدويت هايي مواجه است که به طور بالقوه ضوابط و پرنسيپ هاي آزادي بيان را تهديد مي کنند. دانشگاه خصوصي کلمبيا درآمد خود را از طريق اهداييه هاي دولت آمريکا، و نهادهاي مالي و سرمايه گذاراني دريافت مي کند که به طور عمده گرايش هاي سياسي راستگرايانه دارند. در ايالات متحدهء آمريکا، مسؤوليت اصلي رييس يک دانشگاه، ابقا، تداوم و گسترش منابع مالي و سپرده هاي آن دانشگاه، از طريق حفظ ارتباط با هيأت امنا و سرمايه گذاران بزرگ است.

در شهر نيويورک، که بهاي زمين و ساختمان از زمرهء گران ترين ها در جهان است، دو دانشگاه خصوصي اين شهر، يعني دانشگاه نيويورک (NYU) و دانشگاه کلمبيا، بيشترين مستغلات را دارا هستند. چنانچه هيأت امنا و تأمين کنندگان منابع مالي به دانشگاه فشار وارد کنند، اين فشار مي تواند در سياست هاي استخدامي و در برنامه هاي درسي تأثير گذار باشد.

همانطور که در ابتدا گفتيم، کسي که در وهلهء اول، دعوت از آقاي احمدي نژاد را مطرح کرد و اين دعوت را به جريان انداخت، يک استاد رشتهء تاريخ و مطالعات خاورميانه بود به نام «ريچارد بوليت». پرفسور بوليت در تاريخ ايران تخصص دارد. رويکرد او به اسلام از زاويهء انسان شناسي فرهنگي است. ريچارد بوليت اعتقاد دارد درمطالعهء اسلام نـبايد جايگاه نخست را به شريعت (قرآن و احاديث و نخستين جامعهء سياسي صدر اسلام) داد، بلکه برعکس بايد نخست از زندگي اجتماعي مسلمانان در مکانها و زمانهاي خاص و مشخص آغاز کرد و تنوع عقايد و رفتار مسلمانان را در عمل و زندگي روزمره به ثبت رساند. او در زمينهء اسلام شناسي دو کتاب و مقالات متعدد به چاپ رسانده است. ريچارد بوليت از حاميان انقلاب ايران و جنبش فلسطين، و از منتقدان سرسخت سياست هاي دولت آمريکا در خاورميانه است. در يکي از برنامه هاي آيندهء نيلگون به معرفي ديدگاههاي او خواهيم پرداخت. ///

لينک هاي مرتبط
عبدی کلانتری، احمدی ‌نژاد برنده روز اول کارزار تبليغاتی

درنا کوزه گر، احمدي نژاد در نيويورک؛ حضور پر سر و صداي رسانه‌اي

مهدی جامی، ايران احمدی نژاد نيست

*


Share/Save/Bookmark
نظرات بیان شده در این نوشته الزاماً نظرات سایت زمانه نیست.

نظرهای خوانندگان

عبدی عزيز،

توضيحات بسيار جامع و ارزش‌مندی بود که بسيار به فضای بحث کمک می‌کند. به درستی اشاره کرده‌ای که: «استاد فقيد دانشگاه کلمبيا ادوارد سعيد، که خود متعلق به يک خانوادهء مسيحي فلسطيني بود، از پرآوازه ترين منتقدان سياست هاي آمريکا در جهان به شمار مي رفت.» اما کسی ادوارد سعيد را در اين دانشگاه برای يک سخنرانی دعوت کرده بود که طی همان سخنرانی علیه او بيانيه‌ی سياسی صادر کند؟ من از احمدی‌نژاد مطلقاً دفاع نمی‌کنم. ولی آیا هيچ رييس دولتی به اين دانشگاه دعوت شده بود که قبل و بعد از سخنرانی‌اش با او چنين برخوردی شود؟ خیلی خوب می‌شد اگر اين پرسش‌ها را هم ضمن بحث‌ات طرح می‌کردی و گرنه بسيار روشن است که پيشينه‌ی آمريکا در پيشبرد آزادی‌های مدنی پيشينه‌ی بلندبالا و پر فراز و نشيب است و بسيار کسان از انديشمندان و سياست‌مداران بوده‌اند که مروج آزادی‌های مدنی بوده‌اند. ولی يکی گرفتن تمام آن تلاش‌ها با سياست‌های دولت‌ نئوکان بوش، بی‌انصافی است و جفا در حق همه‌ی آن‌ها.

-- داريوش ، Sep 26, 2007

عبدی عزیز،
گزارش بسیار خوب و به موقعی بود. ای کاش توضیحاتی هم درباره ی سوابق رییس عصبی دانشگاه می دادید. و این که آیا بعد از تصفیه هایی که صورت گرفت در دانشگاه کلمبیا همچنان وزنه ی نقد به نفع فلسطینی هاست یا برعکس شده.

-- سیامک راوی ، Sep 26, 2007

مطلب اطلاع رسانی خوبی بود.
.
شیوه بر خورد تحقیر امیز رئیس دانشگاه دقیقا مانند بر خورد احمدی نژاد با جربان یهود کشی نازیها و محو شدن از صحنه جغرافیا بود. یعنی بر عکس خواند ه شد. اقای رئیس بایستی اگر چنینی سخنان توهین امیزی را می زد می گذاشت بعد از سخنرانی ا حمدی نژاد که از جواب صریح طفره می رفت. و مچ وی ر ا در مورد نقض حقوق بشر می گرفت. بنده خدا چنان زیر فشار سیاسی لابی اسرائیل قرا ر داشت که نتوانست نیم ساعت صبر کند .
باضافه اینکه خونسردی احمدی نژاد باعث شد که حرفهای رئیس دانشگاه بر ضد خودش تبدیل شود.
.
بنظر من جناح احمد ی نژاد برنده این سفر و این سخنرانی بود. روزنامه هارتز اسرائیل نوشت حتی اگر یک نفر بر اثر سخنان احمدی نژاد به اسرائیل شک کرده باشد اسرائیل بازند ه است .
.
این بار احمدی نژاد سیاسی تر بر خورد کرد و فقط بر اسرائیل تا کید داشت و هیچ اشاره ای به امریکا با اسم نکرد در سازمان ملل هم همینطور.
.
جمهوری اسلامی بلندگوی مجانی پیدا کرد که خط و خطوط را به جناح های امریکا برساند.
اینکه اگر امریکا رفتارش را عوض کند ما بهترین دوست امریکا خواهیم بود. پیام های سیاسی دارد.
د رهر حال در زمانی که اپوزیسیون مخملی ایران در غرب مدت 25 سال است که بر سر و کله خود برای رهبر ی انحصاری جنبش می زند احمدی نژاد هم از فرصت استفاده می کند و بنام ملت ایران پیام صلح می دهد.
.
در دنیائی که بوش اورنده دموکراسی و د باشد شکی نیست که احمدی نژاد هم مصلح جهانی است .
.
سعید سلطانپور
روزنامه نگار -تورنتو
www.politicofcanada.blogspot.com
www.knaoun-e-bayan.blogspot.com

-- سعید سلطانپور ، Sep 26, 2007

پرویز مشرف، دیکتاتور نظامی پاکستان نیز دوسال پیش مهمان دانشگاه کلمبیا بود. بولینجر رئیس دانشگاه او را این­طور معرفی می­کند: «پرزیدنت مشرف یک رهبرمهم درجهان است و نقش او در اقتصاد پاکستان و در مبارزه جهانی علیه ترورقابل توجه می­باشد. به ندرت پیش می­آید که در این دانشگاه میزبان رهبری با این مقام باشیم».
منبع:

http://www.presidentofpakistan.gov.pk/
PRPressReleaseDetail.aspx?
nPRPressReleaseId=1406&nYear=2006&nMonth=5

-- مانی ب ، Sep 26, 2007

ازادی بیان با تعیین چگونگن بیان و محتوی سخنان افراد تعریف نمیگردد. رییس دانشگاه کلمبیاو محمود احمدی نژاد رییس جمهور وطنی بسیاری هردو حرفشان را زدند و تحلیل مواضع ان دو از سوی روشنفکران و عام جامعه هم ازاد است.
ازانسو اگر ازاد ی بیان را فرض بگیریم رییس دانشگاه کلمبیا با هر موضع سیاسی و ریشه های ان نظرش را درباره ی رییس جمهور وطنی ایرانیانی بیان کرد
فقط این پرسش باقی میماند ایا باید حقیقت سخنان اورا با موضع گیری سیاسیش یکی کنیم؟ مگر نه اینکه احمدی نژاد چنان است که رییس داشنگاه کلمبیا بیان داشته است؟ این که حرف حقیقت رااز دشمن فرضیی شنیده ایم به کجایمان باید برخورد؟ ازانسو با ان شوی یکطرفه هم از سوی احمدی نژاد روبرو بودیم. سخنانش درباره ازادیها . مسایل زن و همجنسبازان و بگذریم از بقیه ایا جز دروغ نبود؟ ایا باید به این دروغ ها بنام تدبیر نام بریم و بخندیم و انرا موجه کنیم چون سیاستمداری انرابه سخن رانده است؟ وابروی فرهنگی ایران را مثلن خریده است!. این خوشامدها و بد امدن ها فقط درباره ی رییس دانگشاه کلمبیا صدق نمیکند بلکه هر پوست کنی فرهنگ ایرانی حتا هنر مندش به ما خوش نمی اید. شاید در کوتاه مدت و برخورد اول بنظر حرفهای این رییس جمهور وطنی ایرانی برنده کاراز بنظر اید و لی با کمی تامل میبینیم تامل حرفهای مستقیم و حقیقی رییس دانشگاه کلمبیا با هر نیت سیاسی پشت پرده ای که برنده است نه دروغهای شاخدار یک رییس جمهور. ازنسو این شائبه پیش امده که برخی احمدی نژاد و یا حکومت انرا در سیاسات های خارجی بهتر میدانند! با تاکید به سیاستهای جنگی امریکا چنین ادعای واهی است حکومت ایران چنین افرادی و بافتی را در خود ندارد و با قدرتی مشابه که هنوز دارا نیست چنین سیاستهایی را در پی نگیرد. در جنگ ایران و عراق مگر همین حکومت نبود که مدافع اب و خاک نمود ولی با کمی قدرت یافتن تبدیل به اشغالگری فرا مرزی وایدوولوگیک گشت و دفاع مقدس را که چیزی جز سیاستهای جنگطلبانه و اشغالگرایانه نبود جانشین دفاع مردمی سالهای اولیه جنگ نمود. همین اکنونش مگر حکومت ایران صلح طلب تر از حکومت های غربیبست؟ مگر با تمام توان نسبتن محدودش اسلحه و ادم صادر نمیکند؟ نکند انهم با عدالت اسلامی بایدتوجیهش کنیم. حرفهای رییس دانشگاه کلمبیا حرفهای رییس دانشگاهی بود و با جبهه خاصی شاید ولی از یک چیز نمیتوان گذشت که حقیقت را دربرابر دروغهای شاخدار احمدی نژاد به زبان اورد.

-- علیرضا ، Sep 26, 2007

To داريوش:
Edward Said was a member of the faculty of Columbia University itself.

-- majid saeedi ، Sep 26, 2007

هولوکاست واقعی و نابودی بی صدا و فرو پاشی خانواده ها در حال حاضر و در ایران جریان دارد دو و سه برابر شدن قیمت اجاره و خرید مسکن...

-- azadi ، Sep 27, 2007

aali bood agha Abdee, in ettelaat ra omidvaram Masoud Behnood bekhanad, ishan az ghodrate Israel dar daneshgahe Colombia be shedat dar heyrat be sar mibarand. ba salam ali

-- ali ، Sep 27, 2007

واقعا" تعجب آور است که بعضی افراد بعد از سی سال خارج نشینی هنوز به این شعور نایل نیامده اند که میزبان هیچ دانشگاهی حق ندارد اینگونه رییس جمهور یک کشور را بخیال خود مورد اهانت قرار دهد و حرفهای دروغ را که لابی صیهونیسم با بوق وکرنا بخورد یک مشت مردم ناآگاه نگه داشته شده تبلیغ میکرد را در محیط دانشگاه که انسان انتظار بیشتری دارد راتکرارکند. چند مرتبه افراد متخصص باید بگویند که حرفهای احمدی نژادرابرای تبلیغات سیاسی از "ازبین رفتن رژیم صیهونیستی" به "ازبین رفتن اسراییل" خود صیهونیستهای تروریست و حقیرتغییردادند وشدیدا" این دروغ هاراتکرارکردند.
.
من فکر نمیکنم که بالیجر این موضوع را نمی دانست ولی با وجود با این اعمالش خود راچنان پست و حقیر کرد که هیچ کس دیگرقادربه انجامش نبود.موقع آن رسیده که همگی صیهونیسم و لابی آن را شناخته و خطرات آن را برای صلح جهانی و بشریت در همه جابازگو کنیم و ایرانیانی را که مزخرفات صیهونیستها را بعد از دو سال هنوز تکرارمیکنند را آگاه سازیم.

-- شباهنگ ، Sep 28, 2007

I wonder where I heard this before
First come this:

"در شهري که نهادهاي مالي قدرتمند و رسانه هاي چاپي پرتيراژ آن ــ نظير نيويورک تايمز، ديلي نيوز، و نيويورک پُست، از مدافعان دولت اسراييل هستند، و دولتمندان آن نيز براي کسب آراء بسيار مهم شهروندان يهودي، طبق خواسته ها و مقاصد سياسي آنها عمل مي کنند، خصومت با دولت اسراييل و سياست هاي آمريکا در خاورميانه کار آساني نيست. آن عده از استادان دانشگاهها که در کلاسهاي درس و در سخنراني ها و مقالات و کتابهاي خود، به طور علني اسراييل را آماج انتقادات خود قرار مي دهند، تاکنون با فشارهاي بسيار روبرو بوده اند."

than you have this guy

" من فکر نمیکنم که بالیجر این موضوع را نمی دانست ولی با وجود با این اعمالش خود راچنان پست و حقیر کرد که هیچ کس دیگرقادربه انجامش نبود.موقع آن رسیده که همگی صیهونیسم و لابی آن را شناخته و خطرات آن را برای صلح جهانی و بشریت در همه جابازگو کنیم و ایرانیانی را که مزخرفات صیهونیستها را بعد از دو سال هنوز تکرارمیکنند را آگاه سازیم."

what is going on?

-- kamran ، Sep 28, 2007

You don't know what is going on?
مردم جهان از لابی اسراییل که سیاستهای امپراطوری آمریکا را در رابطه با کشورهای اسلامی بزیر نفود خود برده و با فشار افراد صیهونیست نظیر لیبرمن ونوکران وکلفت هایش از جمله هیلاری کلینتون با پیاده کردن سیاست
های تفرقه افکنی کشورهای اسلامی را تیکه تیکه کرده و "اقلیت ها" را شکل داده و افراد فرصت طلب را آموزش نظامی داده و بجان دول
اسلامی می اندازد تا از این کشورها برای خود یار و همدست درست کند و کشور مربوطه را همانند دوبی به یک دولت دست نشانده و نوکر تقلیل دهد خسته شده اند. افرادی که از این جنایات اظهار بی اطلاعی می کنند یا صیهونیست هستند یا جزو همان "اقلیتی ها" که از اشغال عراق دفاع کرده و مایلند که آمریکا در منطقه بماند نظیر کردها.

-- شایسته ، Sep 28, 2007

من شنیده ام که غربی ها آدم های رکی هستند. شاید این رکی آنها از سوی ایرانی ها به بی ادبی تعبیر شود. اما این بی ادبی بهترین اتفاقی بود که می شد برای احمدی نژاد بیافتد، احمدی نژادی که بخاطر انتقادات بی شمار روزنامه ها و حتی خودی ها در داخل ایران پوست کلفت شده و دیگر از اینطور انتقادات بقول معروف" ککش هم نمی گزید!"
.
بنده خداها با اینکار می خواستند (البته 100 درصد مطمئن بودند) او را عصبانی کرده و وادار به ترک جلسه و یا گفتن کلماتی احساسی کنند اما کسی که جلوی چشم خودش عکسش را در داخل کشور آتش زده و پاره کرده اند، دیگر چند کلمه محبت آمیز! که برای او مثل نوازش است!

-- شهرام ، Sep 28, 2007

Ahmadijejad unlike what Kayhan says, was a looser. He needs more insult for what he stands for. The Colombia university was speaking for all the quiet Iranians who are afraid to speak up against the Islamic dictatorship of the Mullahs
Don't be fool and be fair

-- Massoud ، Oct 15, 2007

جناب کلانتری از نظر شما مخالفت بخشی از جامعه مدنی امریکا تنها در لابی اسراییلیهاحلاصه میشود؟ چه تقاوتی بین این نکاه و سخنان دولتیان ایرانی است که همه جا در درجه نخست دست یهودیان را میبینند؟ البته خوب ما ها هم کمتر از آنها مسلمان نیستیم. فعلا هم که یهودیان ایرانی چندان موقعیت دفاع از خود را ندارند پس باکی نیست. هر چه دل تنگتان میخواهد بگویید.

-- بدون نام ، Jan 10, 2008

نظر بدهید

(نظر شما پس از تایید دبیر وب‌سایت منتشر می‌شود.)
-لطفا به زبان فارسی کامنت بگذارید.
برای نوشتن به زبان فارسی می توانید از ادیتور زمانه استفاده کنید.
-کامنتهایی که حاوی اتهام، توهین و یا حمله شخصی باشد هرز محسوب می شود و منتشر نخواهد شد.


(نشانی ایمیل‌تان نزد ما مانده، منتشر نمی‌شود)