رادیو زمانه

تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۳۸۷

اعتراض رسمی ایران به سازمان ملل

وزیر امور خارجه ایران با انتشار نامه ای خطاب به دبیر کل سازمان ملل نسبت به آنچه که" اقدامات شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران" دانست، اعتراض کرد.

به گزارش واحد مرکزی خبر از نیویورک در این نامه که خزاعی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد آن را تسلیم بان کی مون کرد، تاکید شده است که "اقدامات شورای امنیت علیه برنامه هسته ای ایران غیر قانونی و فاقد مشروعیت حقوقی وغیر قابل توجیه است".

متکی در این نامه تاکید کرده است که "جمهوری اسلامی حق خود را برای پیگیری قضائی اقدامات ناعادلانه و غیرقانونی شورای امنیت و برخی از اعضای این شورا برای خود محفوظ و این کشورها را مسئول جبران هرگونه خسارت علیه ایران در این زمینه می داند".

دبیرکل سازمان ملل بعد از دریافت نامه آقای متکی اظهار داشت من همواره از همکاری ایران و آژانس استقبال و آنرا تشویق کرده ام و عمیقا معتقدم موضوع هسته ای ایران تنها از راه مذاکره و صلح آمیز قابل حل خواهد بود.