رادیو زمانه

تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۳۸۶

توافق برای بررسی روند راه اندازی نیروگاه بوشهر

معاون سازمان انرژی اتمی ایران، از توافق تازه ای درباره نیروگاه بوشهر با روس ها خبر داد.

محمد سعیدی معاون سازمان انرژی اتمی ایران در این باره به ایسنا گفت: "روسای سازمان های انرژی اتمی ایران و روسیه در حاشیه پنجاه ویکمین کنفرانس عمومی سالانه آژانس بین المللی انرژی اتمی توافق کردند تا تیم های کارشناسی دو کشور تا یک ماه آینده جمع بندی خود را درباره راه اندازی نیروگاه بوشهر ارائه دهند."

وی با اشاره به دیدار آقازاده و کرینکو اظهار داشت: "در روزهای آتی تیم های کارشناسی دو کشور برای بررسی روند راه اندازی و بهره برداری نیروگاه بوشهر کار خود را ادامه می دهند و ظرف یک ماه آینده نتایج و جمع بندی های به دست آمده را به روسای سازمان های انرژی اتمی دو کشور برای تصمیم گیری ارائه می دهند."