رادیو زمانه

تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۳۸۶

محدودیت جدید برای احزاب و مطبوعات و انجمن ها

از این پس مطبوعات تنها مجاز به انتشار اخبار احزابی هستند که از کمیسیون ماده 10 احزاب مجوز دریافت کرده اند.

علیرضا افشار معاون جدید سیاسی وزیر کشور با اعلام این خبر گفت: "استفاده مطبوعات و سایر رسانه ها از عنوان احزاب و تشکل های سیاسی که مجوز فعالیت از کمیسیون ماده 10 احزاب ندارند، مجاز نیست و برای این منظور به زودی فهرست احزاب و تشکل های سیاسی که مجوز قانونی دارند برای رسانه ها ارسال خواهد شد."

به گزارش مهر، معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به اولین جلسه کمیسیون ماده 10 احزاب اظهار داشت: "در این جلسه، یک مورد صدور پروانه فعالیت برای یک تشکل سیاسی و سه مورد موافقت با تاسیس سه تشکل سیاسی به تصویب رسید، همچنین تذکرات لازم برای اصلاح عنوان و ماهیت به چهار حزب و تشکل سیاسی مورد توافق قرار گرفت و به شکایت یک حزب رسیدگی شد."

افشار افزود: "در این جلسه تاکید شد انجمن های اسلامی که مایلند فعالیت سیاسی داشته باشند، باید مجوز لازم را از کمیسیون ماده 10 دریافت کنند."