رادیو زمانه

تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۳۸۶

نامه سرگشاده ۱۷۰ روزنامه‌نگار به مدیران مسئول روزنامه‌ها

بیش از 170 روزنامه‌نگار ایرانی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به مدیران مسئول رونامه‌های غیر دولتی نسبت به "فشارهای پیدا و پنهان" بر خود اعتراض کردند.

به گزارش زمانه، در این بیانیه با اشاره به وضعیت "دشوار" روزنامه‌نگاران در چند سال گذشته آمده است: "این دشواری در تمام این سال‌ها با همكاری دو جانبه روزنامه‌نگاران و مدیران مسئول و حمایت دوسویه شركای روابط كاری در رسانه‌ها قابل تحمل شده و شكل‌گیری همین تفاهم دو جانبه عامل اصلی كاسته‌شدن از این فشاربوده‌است به‌طوریكه امكان ماندن و حیات رسانه‌ها فراهم‌شده‌است."

این روزنامه‌نگاران می‌نویسند: "متاسفانه مستندات و شواهدی دردست است كه ازشكل‌گیری اتفاقاتی خبر می‌دهد كه تكرار این اتفاقات و سكوت مدیران مسئول روزنامه‌ها و صاحبان رسانه ‌در برابر آنها مانع از تداوم این همكاری، هم‌دلی و حمایت دوجانبه خواهدشد و عرصه تنگ و سخت كار خبرنگاری، روزنامه‌نگاری و اطلاع‌رسانی را سخت‌تر و محدودتر از قبل خواهدكرد."

امضاکنندگان این نامه با انتقاد از آنچه که "سكوت مدیران رسانه‌ها در برابر اعمال فشارها و خواسته‌های فرا قانونی" خوانده‌‌اند، می‌افزایند: "تسامح و تساهل مدیران رسانه‌ها در برابر این فشارها و خواسته‌های فرا قانونی اصحاب قدرت بدعتی را به دنبال داشته كه بر اساس آن خبرنگاران از انجام فعالیت شغلی خود منع شده، اجازه حضور در حوزه خبری و كاری خود را نمی‌یابند و با دشواری‌های بسیاری مواجه می‌شوند."

درادامه این نامه آمده است: "این رویكرد تازه ( به عنوان شاهد چگونگی برخورد با خبرنگارانی كه در حوزه قضایی اخبار بازداشت شدگان سیاسی و دانشجویی را پی‌گیری می‌كردند) در میان مدیران رسانه‌ها، امنیت شغلی خبرنگاران را به خطر انداخته و انجام وظیفه وجدانی و حرفه‌ای آنها را معلق می سازد."

این روزنامه‌نگاران درپایان "اصحاب قدرت را به رعایت قانون، عدالت وانصاف دعوت كرده" و از "مدیران رسانه‌ها" خواسته‌اند تا "به معنای واقعی مدیر مسئول بوده ، به تعهد حرفه‌ای و اخلاقی خود درحمایت از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران پایبند بوده و به وظیفه وجدانی خود در برابر جامعه عمل" کنند.


فهرست امضاکنندگان این نامه