رادیو زمانه

تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۳۸۶

بازگشایی مرزبازرگانی پرویزخان در کرمانشاه

مرز تجاری پرویزخان در استان کرمانشاه به صورت رسمی بازگشایی شد.

به گزارش خبرنگار رادیو زمانه، مرزبانان ایران و عراق با بازگشایی رسمی مرز پرویزخان چند شرط اولیه را برای بازرگانان ایرانی و عراقی برشمردند.

بازرگانان ایرانی بجز چند کالای می توانند هر کالایی وارد کنند. سیگار، چای، شکر، برنج، دوا، وسایل آرایش، وسایل صوت و تصویری و قطعات ماشین آلات سنگین از کالاهای ممنوعه هستند.

شرط دیگر این است که کالاهای ترانزیت شده مستقیم به داخل دو کشور ورود نخواهند کرد بلکه در مرز پرویزخان تخلیه و با وسایل حمل و نقل کشور مذکور به داخل منتقل خواهند شد.

سال هاست که مرزهای رسمی دو کشور ایران و عراق به دلیل روابط غیره حسنه دو کشور دارای ضوابط روشن و دقیقی نبوده و به مدت زیادی بسته می شدند اما بعد به روی کار آمدن دولت جدید عراق و افزایش روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور، پایانه های مرزی نیز رونق دوباره گرفتند و روزانه حجم بزرگی از کالاهای ایرانی از طریق این گلوگاه ها به عراق و به ویژه کردستان عراق صادر می شوند.