رادیو زمانه

تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۳۸۶

نخست‌وزیر فرانسه: تنش با ایران شدیداً بالا است

نخست‌وزیر فرانسه تنش با ایران در مورد برنامه هسته‌ای را "شدیداً بالا" خواند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، فرانسوا فیون با اظهار این مطلب افزود که "با این حال هنوز جا برای دیپلوماسی در این کشمکش وجود دارد."

فیون گفت: ایرانی‌ها باید بفهمند که تنش در روابط بین ایران و همسایگانش به نقطه بسیاری بالایی رسیده‌است.
او همچنین اظهار داشت: رویارویی با ایران آخرین چیزی است که یک رهبر سیاسی خواستار آن باشد.

یک روز پیش از این برنار کوشنر، وزیر خارجه فرانسه در مورد وقوع جنگ با ایران هشدار داده بود.

نظرهای خوانندگان

Haghighat ine ke dolate faranse sargarme taghirate assassi dar mozouate ejtemayie in keshvar ast az ghabile: 1) Ghavanine bazneshastegi; 2) Ghavanine marbout be bimeh; 3) Ghavanine marbout be voroude mohajeran dar in kashvar.
Dar natijeh yeki az raha baraye gij kardane mardome faranse o az abe gel aloud mahi gereftan ijade tashanoj dar siassate kharejist. Migid na? tamasha konid, hameye in harfa hart o pourt ast

-- NAM ، Sep 17, 2007 در ساعت 01:59 PM

امريكا درون خود با بحرانهاي مشروعيت و اقتصادي روبرو ست. دولت راست فرانسه مشكلات خود را دارد. پوتين در حال خداحافظي دنبال ماندگاري نام خود است. چين دارد براي تامين مايحتاج ملتش به هر دري مي زند. هند دارد با همه وارد معامله گاز و راي در شوراي حكام مي شود. و . . . .

سرمايه داران و تجار جهاني نيازمند جائي براي به كار بردن سلاح هاي مرگبار و تخفيف بحرانهاي سرمايه داري اند. حال با اشتباهات ( خيانت ها و حماقتهاي ) رهبران، ايران ميدان مناسبي براي اين كار خواهد بود. ولي سرنوشت ملت چه خواهد شد. ما به عنوان ساكنان اين منطقه جغرافيائي، در معرض تهديد هستيم.

چرا احزاب سياسي ( كارگزاران، مشاركت، مجاهدين انقلاب، نهضت آزادي، . . . ) به عنوان احزاب داخلي و نيمه قانوني و گروه هاي اپزسيون خارجي ( حزب توده، مجاهدين، چريكهاي فدائي، راه كارگر، جمهوري خواهان، ، . . . ) هيچ موضعي در قبال تهاجم به مردم نمي گيرند .تا كي بايد كار هاي اين حكومت به نام ملت ثبت شود؟

نكند واقعا كار ملت است؟!!!

و شايد آقايان رهبران اپزيسيون از قرار گرفتن در ليست سازمانهاي تروريستي و محروميت از الطاف دمكراسي غربي مي ترسند؟؟!!!!

***********صلح طلبان جهان براي جلوگيري از ايجاد عراق ديگر بايد به پا خواست. حتي انديشه جنگ نيز مي تواند منجر به فاجعه گردد.**********

-- از وارثان مالك دوزخ ، Sep 18, 2007 در ساعت 01:59 PM