رادیو زمانه

تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۳۸۶

تلاش برای نزدیکی به رفسنجانی از کیهان تا رجانیوز

روزنامه کیهان در سرمقاله آخرین شماره خود که به قلم مدیر مسئول‌ آن نوشته شده با بیان اینکه پس از انتخاب هاشمی رفسنجانی به ریاست مجلس خبرگان اصلاح طلبان کوشیدند در یک اقدام هماهنگ که از مدیریت واحد بر این مجموعه حکایت می کرد، این رخداد را حرکتی غیرمنتظره قلمداد کرده و آن را نقطه آغازی برای پایان دوران اصولگرایی و بازگشت به بینش و منش احزاب دوم خردادی جلوه دهند ، آورده است: "مجموعه مشترک محافل بیگانه و برخی رسانه‌ها و احزاب داخلی در حالی سعی می کنند آیت الله هاشمی را در مقابل جبهه انقلاب قرار داده و ریاست ایشان بر مجلس خبرگان رهبری را نتیجه یک «جنگ قدرت» قلمداد کنند که آیت الله هاشمی در سخنان خود - چه قبل و چه بعد از انتخاب به ریاست خبرگان- آبی پاک بر این تحلیل های ناپاک ریخت و نشان داد که تفاوت سلیقه ها به مفهوم شکاف در جبهه انقلاب نیست و مردان انقلاب هوشمندتر از آنند که در چنبره فریب قدرت‌های استکباری و برخی از احزاب ورشکسته سیاسی داخل کشور گرفتار آیند."

این روزنامه با اشاره به انتقادات اخیر آیت الله خامنه‌ای از برخی رسانه‌ها که به گفته وی در صدد تضعیف مجلس خبرگان و سیاسی کردن آن بودند، می نویسد: "بیان حکیمانه آقا و مخصوصاً تاکید ایشان که مجلس خبرگان اصولاً نمی تواند عرصه دعوا و جنگ قدرت باشد به وضوح حکایت از آن دارد که ورود احزاب و گروه های سیاسی به این عرصه- اگر هم بخواهند- ناممکن است و در صورت «ورود» نیز- مانند آنچه طی چند روز اخیر اتفاق افتاد- «خروجی» رسوا در انتظار آنان خواهد بود که بود."

شریعتمداری در بخش دیگری از مقاله خود در این باره آورده است: "در جبهه گسترده انقلاب اسلامی تفاوت سلیقه‌هایی بوده و هست، اما این تفاوت سلیقه‌ها مخصوصاً در میان شخصیت‌های برجسته و پرسابقه انقلاب هرگز به مرز اختلاف در اصول و مبانی نرسیده است وکاش برخی از احزاب و گروه های سیاسی، اندکی به خود زحمت می دادند تا این نکته بدیهی- و بدون کمترین پیچیدگی- را درک کنند که اساساً بسیاری از مباحث رایج و مورد اختلاف گروه های سیاسی در مجلس خبرگان جایی ندارد."

این درحالی است که سایت رجانیوز دیگر ارگان تندروهای اصولگرا نیز در تحلیلی مشابه با عنوان "عالیجنابان فراموشکار" ،با تقطیع و جمع آوری پاره‌ای از یادداشت‌ها و مقالات روزنامه‌های صبح امروز و عصر آزادگان، اصلاح طلبان را "خائنان به هاشمی" قلمداد کرده و آورده است: "اگر هر کس هم آن روزهای سخت هاشمی را فراموش کند، یقیناً خود او داستان آن روز را از یاد نخواهد برد. هاشمی نیک می داند آنانی که امروز او را تمجید و تکریم می کنند جز به منافع خویش نمی اندیشند. منافعی که هر روز نوعی ایجاب می کنند. یک روز تخریب هاشمی و روز دیگر دفاع از هاشمی یک روز تقدیس خاتمی و روز دیگر عبور از خاتمی زمان خواهد گذشت و تاریخ در مورد دوچهره های امروز قضاوت خواهد کرد. که چه کسانی ناقد خیرخواه هاشمی بودند و چه کسانی حامی خائن او! و تا خود هاشمی بر کدام سبیل حرکت کند؛ دعوت خیرخواهان منتقد و یا وسوسه حامیان خائن."

گفتنی است ارگان‌های تندرو جناح اصولگرا بیشترین انتقادات را در هفته های اخیر به هاشمی رفسنجانی داشتند، اما اکنون در یک چرخش واضح می کوشند خود را از نزدیکان به وی معرفی کنند.
این در حالی است که جبهه مشارکت اولین حزبی بود که ریاست هاشمی بر مجلس خبرگان رهبری را به وی تبریک گفت. هر چند که این اقدام با انتقاداتی در بدنه این حزب مواجه شد. چرا که بسیاری از هواداران اصلاحات پیشرو از نزدیکی جبهه مشارکت و هاشمی رفسنجانی ناراضی هستند و آن را نوعی انفعال سیاسی قلمداد می کنند.