رادیو زمانه

تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۳۸۶

براون: از قطعنامه جدید علیه ایران حمایت می‌کنیم

گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا، امروز بار دیگر تکرار کرد در صورتی که ایران برنامه‌های هسته‌ای خود را محدود نکند کشورش از تصویب قطعنامه‌ی جدید در شورای امنیت علیه ایران حمایت خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، براون که در کنفرانس خبری ماهانه‌ی خود سخن می‌گفت افزود: «من همچنان بر این اعتقادم که فرایندی را که آغاز کرده‌ایم... و البته می‌تواند به صدور قطعنامه‌ی سوم منجر شود... فرایند درستی است».

نخست وزیر بریتانیا افزود: «تمرکز ما باید بر این باشد که چگونه می‌توانیم این فرایند را به پیش ببریم؛ اما اگر ضرورت یابد، ما از قطعنامه‌ی سوم سازمان ملل هم حمایت خواهیم کرد».