رادیو زمانه

تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۳۸۶

سفر ناگهانی بوش به عراق

جرج بوش، رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در سفری غیرمترقبه به عراق رفت.
او که با پروازی مخفی به استان انبار در غرب عراق وارد شده و در میان نظامیان آمریکا صحبت می‌کرد اظهار داشت که امنیت عراق را می‌توان با شمار کم‌تری از نظامیان آمریکایی هم تأمین کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، اکثریت افراد شورای جنگ جرج بوش نیز در استان انبار حضور یافتند و در مورد چگونگی ادامه کار نظامی با مقامات عراقی تبادل نظر کردند.
جف مورل، از سخنگویان پنتاگون گفت: "این یک دیدار برای تصمیم‌گیری‌های قطعی است. این سفر، بوش را بسیار به اتخاذ یک تصمیم نزدیک‌تر می‌کند."

جرج بوش همچنین در سخنرانی خود در میان نظامیان افزود: "من برای ارزیابی سطح و تعداد نظامیان به فرماندهانم اتکا می‌کنم نه سیاستمداران عصبی مقیم واشنگتن."

او در مورد زمان خروج نیرهای آمریکایی از عراق گفت: " زمانی که ما نظامیان خود را از عراق خارج می‌کنیم زمانی است که از موضع قدرت و موفقیت باشد نه از موضع ترس و شکست."

از زمان آخرین سفر جرج بوش به عراق یک سال می‌گذرد.