رادیو زمانه

تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۳۸۶

راه‌اندازی کمیته‌های حقوق زنان و کودکان در وزارت رفاه

جلسات کمیته‌های حقوقی کودک‌آزاری و زنان در وزارت رفاه ایران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، معاون سیاستگذاری و برنامه‌ریزی وزارت رفاه و تامین اجتماعی دوشنبه ۱۲ شهریور از راه‌اندازی این کمیته‌ها خبر داد.

محمود عسگری آزاد، از تنظیم پیش‌نویس بخش‌نامه‌ای به منظور تسهیل پیشگیری از خشونت علیه زنان و کودکان خبر داد.

وی همچنین از طرح وزارت رفاه برای ساماندهی ۱۰ هزار نفر از آسیب‌دیدگان مین در مناطق مرزی سخن گفت. وزارت رفاه منتظر تأمین اعتبار برای ایجاد مستمری و پوشش بیمه‌ای برای این آسیب‌دیدگان است.