رادیو زمانه

تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۳۸۶

نظر مردم هلند نسبت به اتحادیه اروپا

اکثریت مردم هلند در صورت تشکیل یک قانون اساسی برای اتحادیه اروپا همچنان خواستار برگزاری یک همه‌پرسی مجدد در این مورد هستند. به گزارش روزنامه ان.آر.سی هلند، این نتیجه یک نظرسنجی تازه در هلند است.

دو سال پیش ۶۳ درصد از مردم هلند طی یک همه‌پرسی، به تهیه یک قانون اساسی برای اتحادیه اروپا رأی منفی دادند. این رأی منفی به همراه رأی منفی فرانسویان به این قانون اساسی، ضربه بزرگی به پیشرفت روند گسترش اتحادیه اروپا زد.

در این نظرسنجی جدید همان پرسش‌های همه‌پرسی دو سال پیش تکرار شد. این رفراندم جدید نشان می‌دهد که تغییر عمده‌ای در نظر مردم هلند نسبت به اتحادیه اروپا پیش نیامده‌است. هلندیان در کل نسبت به تحولات اتحادیه اروپا مثبت فکر می‌کنند به این شرط که این تحولات سرعت زیادی نداشته‌باشد، سهم ملی هر کشور در این تحولات نادیده گرفته نشود و شهروندان در تصمیمات اروپایی دخیل باشند.

مقامات اروپایی اخیراً اعلام کرده‌اند که از سختگیری هلندی‌ها نسبت به روند پیشرفت اتحادیه اروپایی و قانون اساسی آن خسته شده‌اند.