رادیو زمانه

تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۳۸۶

پنج سال حبس تعزيری برای رئيس سنديكای اتوبوسرانی تهران

دادگاه انقلاب تهران منصور اسانلو، رئيس هيئت مديره سنديكای شركت واحد را به تحمل پنج سال حبس تعزيری محكوم كرد.
به گزارش ايلنا، قاضی شعبه ۱۴ دادگاه انقلاب تهران منصور اُسانلو، رئيس هيئت مديره سنديكای شركت واحد اتوبوسرانی تهران را به اتهام "اقدام عليه امنيت ملی" به تحمل چهار سال حبس و بابت اتهام "تبليغ عليه نظام" به تحمل يك سال حبس و در مجموع به تحمل پنج سال حبس تعزيری محكوم كرد.

شعبه صادركننده حكم با احضار تلفنی يكی از دو وكيل اسانلو، يوسف مولائی، حكم بالا را برای او قرائت كرده است. پرويز خورشيد، وكيل ديگر منصور اسانلو در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه اعتماد ملی در تهران اين شيوه ابلاغ حكم را غير رسمی دانسته و گفته اين رأی به اين ترتيب، ابلاغ شده به حساب نمی‌آيد.

منصور اسانلو رئيس سنديكای شركت واحد اتوبوسرانی تهران پيش از اين دوبار بازداشت شده و مدتی را در زندان به سر برده است. در پی نخستين دور بازداشت او اتوبوسرانان تهران برای آزادی اسانلو و تحقق خواست‌هاشان دست به اعتصابی زدند كه سركوب شد و جمع زيادی از ايشان دستگير شدند و تاكنون از ميان اعتصابيون و اعضاء سنديكا شمار زيادی از كار اخراج شده‌اند.

برخوردهای حكومت ايران با منصور اسانلو و ساير اعضاء اتحاديه اتوبوسرانی تهران تاكنون اعتراض‌های گسترده فعالان اتحاديه‌ای از سراسر دنيا را به همراه داشته است.