رادیو زمانه

تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۸۵

بنزین در ایران جیره‌بندی شد

بنزین از ابتدای خرداد 86 در ایران با قیمت لیتری صد تومان و به صورت سهمیه‌‏بندی عرضه می‌‏شود.


عکس از خبرگزاری فارس

به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، بر اساس مصوبه روز چهارشنبه مجلس ایران، دولت موظف شد حداكثر از ابتدای خرداد سال 86 بنزین را به صورت سهمیه‌‏بندی، با اولویت استفاده از كارت هوشمند و به قیمت هر لیتر صدتومان عرضه كند .


براساس این طرح كه در هنگام بررسی تبصره 13 بودجه سال آینده كشور تصویب شد، دولت می‌‏تواند برای بنزین وارداتی در سال آینده بیست و دو هزار و دویست و پنجاه میلیارد ریال یارانه پرداخت كند .بر پایه این گزارش، بهای فروش بنزین مازاد بر سهمیه‌‏بندی به گونه‌‏ای تعیین خواهد شد كه یارانه بنزین وارداتی در سال 86 بیشتر از مبلغ بیست و دو هزار و دویست و پنجاه میلیارد ریال نشود .بر این اساس دستگاه‌ها و شركت‌‏های دولتی مجاز به استفاده از بنزین سهمیه‌‏بندی با قیمت هر لیتر صد تومان نیستند. نحوه و میزان سهمیه‌‏بندی و تعیین قیمت مناسب بنزین غیر سهمیه‌‏بندی، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌‏ریزی و وزارت نفت تا پایان فروردین به تصویب هیات‌‏وزیران خواهد رسید. قیمت هر لیتر نفت و گاز در سال آینده 45 تومان تعیین شد .