رادیو زمانه

تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۸۵

پرونده عیسی سحرخیز در دادگاه تجدیدنظر

پرونده عیسی سحرخیز، مدیرمسوول ماهنامه آفتاب و روزنامه اخبار اقتصادی با اعتراض وكیل مدافع وی به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شد.

به گزارش ایلنا، به دنبال اعتراض وكیل مدافع عیسی سحرخیز نسبت به محكومیت چهار سال حبس تعزیری و پنج سال محرومیت از مسئولیت‌‏های مطبوعاتی موكلش كه از سوی شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران به ریاست قاضی حسینیان صادر شده بود، پرونده سحرخیز جهت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شد.


سحرخیز در انجمن صنفی روزنامه نگاران. عکس از ایسنا

اتهامات سحرخیز در این پرونده، انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی، تبلیغ علیه نظام، نشراكاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و افترا است.

پیش از این امتیاز ماهنامه آفتاب و روزنامه اخبار اقتصادی لغو شده بود.